Оцените материал
(0 голосов)

За период январь - сентябрь 2020 года на газораспределительных сетях, в зоне обслуживания ООО «Бэлць-Газ» имели место 25 инцидентов на опасных производственных объектах, причины которых являются природные воздействия, самовольные подключения газовых приборов, а также выполнение строительных и земляных работ без письменного разрешения выданного оператором распределительной системы.

В связи с этим ООО “Бэлць-газ” предупреждает Вас о том, что на территории обслуживания расположены подземные сети природного газа различноых давлений, для которых установлена охранная зона в соответствии с Законом о природном газе № 108 от 27 мая 2016 г. Ст.79 и Постановление Правительства № 1104 от 14.11.2018 п. 41.

Согласно Минимальных требований безопасности при эксплуатации распределительных сетей горючих природных газов № 552 от 12.07.2017 и Положения об охранных зонах сетей природного газа, строительные работы в том числе и земляные работы, выполняются с соблюдением следующих требований:

1.Предприятия, строительные фирмы или физические лица осуществляющее строительные и земляные работы вблизи сетей природного газа, должны представить оператору системы распределения проект по проведению работ, для согласования. (п. 526 Минимальных требований безопасности при эксплуатации распределительных сетей горючих природных газов).

2. Выполнение строительных и земляных работ, на расстоянии менее 15 м от сетей природного газа допускается только по письменному разрешению выданное оператором распределительной системы. (п. 527 Минимальных требований безопасности при эксплуатации распределительных сетей горючих природных газов).

3. Предприятия, строительные фирмы или физические лица осуществляющее строительные и земляные работы вблизи действующих сетей природного газа, должны потребовать присутствие представителя оператора распределительной системы с целью контроля и обеспечение сохранности сетей природного газа.

За нарушение правил охранной зоны сетей природного газа повлекшее к снижению надежности сетей природного газа, предусматривается уголовная и материальная ответственность согласно Уголовному кодексу РМ (Ст.298) и Кодексу о правонарушениях РМ (Ст.168), а причиненный ущерб оператору системы распределения возместит лицо ответственное за выполнение работ.

Для получения информации о проведении строительных, земляных работ и согласованию проектов обращайтесь в филиалы ООО " Бэлць-газ”.

 

Филиал ”Бэлць-Газ”
мун.Бэлць, ул. И.Франко 19/3 тел. 0231 5-22-02, 0231 5-22-35

Филиал ”Рышкань-Газ”
г. Рышкань, ул. 31 Августа, 38 тел. 0256 9-43-54

Филиал ”Глодень-Газ”
г.Глодень, ул. Триколорулуй,10, ул. Ветеранилор, 5 тел. 0249 2-32-74

Филиал ”Фэлешть-Газ”
г.Фэлешть, ул. А. чел Бун, 21a тел. 0259 4-90-01

Филиал ”Сынжерей-Газ”
г.Сынжерей, ул. Буянов, 6 тел. 0262 2-39-06


Администрация ООО «Бэлць-Газ»

Четверг, 12 Март 2020 00:00

Incidente la obiectele industriale periculoase

Оцените материал
(0 голосов)

Incidente la obiectele industriale periculoase

Pe parcursul anului 2019 în zona de deservire a SRL „Bălți-Gaz“ au fost înregistrate 36 incidente la obiectele industriale periculoase: 22 – din cauza efectelor naturale - condițiilor climaterice, 7 – din cauza accidentelor rutiere, 3 – din cauza instalării samavolnice a utilajelor consumatoare de combustibili gazoși de către persoane fizice și 4 incidente au avut loc în urma defrișării arborilor .

La fel incidentele au loc ca urmare a efectuării de către persoanele fizice a lucrărilor de terasament fără autorizație, precum și încălcarea de către conducătorii întreprinderilor și firmelor cerințelor ce țin de respectarea regulilor la efectuarea lucrărilor de terasament.

Comisia specializată a analizat toate incidentele, au fost  întocmite procese verbale de cercetare tehnică, au fost stabilite cauzele, care au dus la incidente și au fost propuse măsuri pentru a preveni apariția lor în viitor. Ca urmare au fost îndeplinite lucrări de reparații pentru a restabili alimentarea cu gaze a consumatorilor.

Pentru persoanele vinovate de producerea incidentelor au fost luate măsuri în conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova în vigoare.

NOTĂ: Întreprinderea care efectuează lucrări de excavare în apropierea conductelor de gaze trebuie să prezinte operatorului sistemului de distribuție gaze proiectul de efectuare a lucrărilor, pentru coordonare, (punctul 526 „Cerințe Minime de Securitate privind Exploatarea Sistemelor de distribuție a Gazelor Combustibile Naturale”).

         Efectuarea lucrărilor de construcție, inclusiv a lucrărilor de excavare, la o distanță mai mică de 15 m de la conducta de gaze este admisă numai prin misiunea cu privire la lucrările de terasament, emisă de operatorul sistemului de distribuție gaze, în care trebuie să fie indicată condiția și modul de efectuare, (punctul 527 „Cerințe Minime de Securitate privind Exploatarea Sistemelor de distribuție a Gazelor Combustibile Naturale”).

Оцените материал
(0 голосов)

Combaterea intervenţiilor neautorizate la echipamentele de măsurare a consumului de gaze naturale.

Combaterea intervenţiilor neautorizate la echipamentele de măsurare a consumului de gaze naturale reprezintă o preocupare constantă pentru SRL “Bălţi-Gaz” filiala “Sîngerei-Gaz”. Aceste interveneţii aduc prejudicii importante şi totodată pot genera incidente deosebit de grave, cu însemnate pagube materiale şi/sau victime umane.

În urma verificărilor în teren, în raionul Sîngerei comuna Mîndreştii noi, a fost depistat un consumator care a efectuat neautorizat intervenţii în echipamentul de măsurare gaze. Acesta a oprit mecanic mecanismul de înregistrare a contorului de gaze naturale, ducînd la neînregistrarea a 1 673 m3 de gaze naturale, prejudiciul total aferent adus furnizorului fiind estimat la suma de 11 090.38 lei.

SRL “Bălţi-Gaz” filiala “Sîngerei-Gaz” subliniază faptul că aceste intervenţii asupra echipamentelor de măsurare a consumului de gaz în scopul înregistrării unui consum mai mic decît cel real, reprezintă furtconform Codului Penal al Republicii Moldova art. 186 această infracţiune se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

Recomandăm consumatorilor să nu intervină personal precum şi să nu accepte “ofertele” venite din partea anumitor persoane în vederea efectuării unor modificări, de orice natură, menite să împiedice înregistrarea cantităţilor reale de gaze naturale consumate. Totodată atragem atenţia asupra riscurilor la care se expun cei care recurg la astfel de metode.

În scopul creşterii gradului de responsabilitate în ceia ce priveşte aplicarea regulilor de siguranţă vă reamintim şi atragem atenţia asupra următoarelor:

SE INTERZICE:

*                   să se   efectueze fără autorizaţie lucrări de gazificare a casei (apartamentului);

*                   să se   supună unor modificări construcţia utilajelor de gaze naturale;

*                   să se   astupe canalele de ventilaţie şi componentele acestora;

*                   să se   utilizeze gaze în cazul defectării utilajului de consum;

*                   să se lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în fimţiune cu excepţia celora echipate cu sistem de închidere automată;

*                   să se   folosească încăperile, unde sunt instalaţii de gaze, pentru somn şi odihnă;

*                   să se   folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;

*                   să se   efectueze lucrări de terasament în raza de 15 m pe ambele părţi ale conductei de gaze naturale fără autorizaţie şi fără coordonarea şi prezenţa reprezentantului SRL “Bălţi-Gaz” filiala “Sîngerei-Gaz”;

*                  să se producă lucrări neautorizate de conectare a aparatelor de utilizare a gazelor naturale. SRL “Bălţi-Gaz” filiala “Sîngerei-Gaz” face apel la spiritul civic al cetăţenilor pentru a sesiza compania noastră sau organele de cercetare penală, dacă au cunoştinţă de existenţa unor intervenţii neautorizate la instalaţiile de gaze naturale, intervenţii ce pot duce la importante pagube materiale şi/sau pierderi de vieţi omeneşti.

Pentru informaţii adăugătoare privind securitatea consumului de gaze naturale vă puteţi adresa la oficiul SRL “Bălţi-Gaz” filiala “Sîngerei-Gaz” situat în or. Sîngerei str. Buianov 6 tel. 0(262) 2-22-04 sau www.balti-gaz.md.

În cazul mirosului de gaze, contactaţi telefonul de urgenţă 904 !

Administraţia SRL “Bălţi-Gaz”

Оцените материал
(1 Голосовать)

На протяжении 2016г. в зоне обслуживания ООО «Бэлць-Газ» имели место 19 инцидентов на опасных производственных объектах: 14 случаев по причине природного воздействия, 2 случая по причине юридических лиц и 3 случая по причине физических лиц.

Специализированной комиссией были рассмотрены все инциденты, составлены акты технического расследования, были приняты меры по устранению причин, которые привели к ним, а также были изучены предложения по предупреждению их появления в дальнейшем.

В результате были выполнены ремонтные работы по восстановлению газоснабжения потребителей.

К виновным лицам, за происшедшие инциденты были приняты меры в соответствии с требованиями существующего законодательства РМ. 

Телефон доверия

Наш телефон доверия
     /0231/ 2-79-30

 Центр работы с потребителями

По всем возникшим вопросам обращайтесь в"Центр работы с потребителями":
 

м.Бэлць, ул.Св.Николая, 43, тел:0231 52130
г.Рышкань, ул.31 Августа, 38A, тел:0256 23881
г. Глодень, ул.Триколорулуй, 10, тел:0249 23274
г.Фэлешть, ул.Ал.чел Бун, 21A, тел:0259 49001
г.Сынжерей, ул.Буянова, 6, тел:0262 92404

  

Аварийная служба

При запахе газа звоните 904

Текущие тарифы

До 30м3- 4705 лей                             без НДС 

Более 30м3- 4895 лей                                                                      без НДС