Incidente

Incidente (5)

În perioada ianuarie - septembrie a. 2020 în zona de deservire a SRL „Bălți-gaz” la sistemele de distribuţie a gazelor naturale s- au înregistrat 25 incidente la obiectele industriale periculoase. Cauzele incidentelor sunt condițiile climaterice, conectarea samovolnică a instalațiilor de gaze, dar majoritatea se petrec din cauza efectuării lucrărilor de terasament fără autorizații în urma cărora se deteriorează gazoductele cu mijloace tehnice.

În acest context SRL “Bălți-gaz” atenționează, că pe teritoriul zonei de deservire sunt amplasate rețele de gaze subterane de diferite presiuni, pentru care este stabilită zona de protecție conform Legii cu privire la gazele naturale nr.108 din 27 mai 2016 art.79 și Hotărârii Guvernului Nr.1104 din 14.11.2018, pct.41.

Conform Cerințelor Minime de Securitate privind Exploatarea Sistemelor de Distribuție a Gazelor Combustibile Naturale Nr. 552 din 12.07.2017 și Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, lucrările de construcție, inclusiv lucrările de excavare se efectuează cu respectarea următoarelor cerințe:

1. Întreprinderile, firmele de construcții sau persoane fizice care efectuează lucrări de excavare și lucrări de construcție în apropierea rețelelor de gaze naturale trebuie să prezinte operatorului sistemului de distribuție proiectul de efectuare a lucrărilor, pentru coordonare. (punctul 526 „Cerințe Minime de Securitate privind Exploatarea Sistemelor de distribuție a Gazelor Combustibile Naturale”).

2. Efectuarea lucrărilor de construcție și lucrărilor de excavare, la o distanță mai mică de 15 m de la rețele de gaze naturale este admisă numai prin misiunea cu privire la lucrările de terasament, emisă de operatorul sistemului de distribuție, în care trebuie să fie indicată condiția și modul de efectuare. (punctul 527 „Cerințe Minime de Securitate privind Exploatarea Sistemelor de distribuție a Gazelor Combustibile Naturale”).

3. Întreprinderile, firmele de construcții sau persoanele fizice care efectuează lucrări de excavare și lucrări de construcție în apropierea rețelelor de gaze naturale, vor solicita printr-un preaviz prezența reprezentatului operatorului sistemului de distribuție, cu scopul de a controla asigurarea stării de integritate a conductelor de gaze.

Pentru încălcarea regulilor cu privire la protecția rețelelor de gaze naturale, care are ca efect reducerea fiabilității furnizării de gaze naturale, Codul Penal al RMoldova (art.298) și codul Contravențional al RMoldova (art.168) prevăd răspundere penală și materială, iar prejudiciul cauzat operatorului sistemului de distribuție va fi suportat de către persoana responsabilă de executarea lucrărilor.

Filiala ”Bălți-Gaz”
mun. Bălți, str. I. Franco, 19/3 tel. 0231 5-22-02, 0231 5-22-35

Filiala ”Râșcani-Gaz”
or. Râșcani, str. 31August, 38 tel. 0256 9-43-54

Filiala ”Glodeni-Gaz”
or.Glodeni, str. Tricolorului ,10, str.Veteranilor, 5 tel. 0249 2-32-74

Filiala ”Fălești-Gaz”
or.Fălești, str.Al. cel Bun, 21a tel. 0259 4-90-01

Filiala ”Sângerei-Gaz”
or. Sângerei, str. Buianov, 6 tel. 0262 2-39-06

Administrația SRL “Bălți-gaz”

 

Incidente la obiectele industriale periculoase

Pe parcursul anului 2019 în zona de deservire a SRL „Bălți-Gaz“ au fost înregistrate 36 incidente la obiectele industriale periculoase: 22 – din cauza efectelor naturale - condițiilor climaterice, 7 – din cauza accidentelor rutiere, 3 – din cauza instalării samavolnice a utilajelor consumatoare de combustibili gazoși de către persoane fizice și 4 incidente au avut loc în urma defrișării arborilor .

La fel incidentele au loc ca urmare a efectuării de către persoanele fizice a lucrărilor de terasament fără autorizație, precum și încălcarea de către conducătorii întreprinderilor și firmelor cerințelor ce țin de respectarea regulilor la efectuarea lucrărilor de terasament.

Comisia specializată a analizat toate incidentele, au fost  întocmite procese verbale de cercetare tehnică, au fost stabilite cauzele, care au dus la incidente și au fost propuse măsuri pentru a preveni apariția lor în viitor. Ca urmare au fost îndeplinite lucrări de reparații pentru a restabili alimentarea cu gaze a consumatorilor.

Pentru persoanele vinovate de producerea incidentelor au fost luate măsuri în conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova în vigoare.

NOTĂ: Întreprinderea care efectuează lucrări de excavare în apropierea conductelor de gaze trebuie să prezinte operatorului sistemului de distribuție gaze proiectul de efectuare a lucrărilor, pentru coordonare, (punctul 526 „Cerințe Minime de Securitate privind Exploatarea Sistemelor de distribuție a Gazelor Combustibile Naturale”).

         Efectuarea lucrărilor de construcție, inclusiv a lucrărilor de excavare, la o distanță mai mică de 15 m de la conducta de gaze este admisă numai prin misiunea cu privire la lucrările de terasament, emisă de operatorul sistemului de distribuție gaze, în care trebuie să fie indicată condiția și modul de efectuare, (punctul 527 „Cerințe Minime de Securitate privind Exploatarea Sistemelor de distribuție a Gazelor Combustibile Naturale”).

Incidente la obiectele industriale periculoase 

Pe parcursul anului 2018 în zona de deservire a SRL „Bălți-Gaz“ au fost înregistrate 12 incidente la obiectele industriale periculoase: 5 incidente din cauza efectelor naturale - condițiilor climaterice, 3 incidente din cauza persoanelor juridice și 4 incidente din cauza persoanelor fizice.

Majoritatea incidentelor au avut loc din cauza efectuării de către persoanele fizice a lucrărilor de terasament fără autorizare, precum și nerespectării de către conducătorii întreprinderilor şi firmelor a cerinţelor ce ţin de respectarea regulilor la efectuarea lucrărilor de terasament.

Comisia specializată a analizat toate incidentele, au fost  întocmite procesele verbale de cercetare tehnică a incidentelor la obiectele industriale periculoase, au fost luate măsuri pentru a aborda cauzele, care au dus la incidente și au fost studiate propuneri pentru a preveni apariția lor în viitor. Ca urmare au fost îndeplinite lucrări de reparații pentru a restabili alimentarea cu gaze a consumatorilor.

Pentru persoanele vinovate de producerea incidentelor au fost luate măsuri în conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova în vigoare.

Combaterea intervenţiilor neautorizate la echipamentele de măsurare a consumului de gaze naturale.

Combaterea intervenţiilor neautorizate la echipamentele de măsurare a consumului de gaze naturale reprezintă o preocupare constantă pentru SRL “Bălţi-Gaz” filiala “Sîngerei-Gaz”. Aceste interveneţii aduc prejudicii importante şi totodată pot genera incidente deosebit de grave, cu însemnate pagube materiale şi/sau victime umane.

În urma verificărilor în teren, în raionul Sîngerei comuna Mîndreştii noi, a fost depistat un consumator care a efectuat neautorizat intervenţii în echipamentul de măsurare gaze. Acesta a oprit mecanic mecanismul de înregistrare a contorului de gaze naturale, ducînd la neînregistrarea a 1 673 m3 de gaze naturale, prejudiciul total aferent adus furnizorului fiind estimat la suma de 11 090.38 lei.

SRL “Bălţi-Gaz” filiala “Sîngerei-Gaz” subliniază faptul că aceste intervenţii asupra echipamentelor de măsurare a consumului de gaz în scopul înregistrării unui consum mai mic decît cel real, reprezintă furtconform Codului Penal al Republicii Moldova art. 186 această infracţiune se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

Recomandăm consumatorilor să nu intervină personal precum şi să nu accepte “ofertele” venite din partea anumitor persoane în vederea efectuării unor modificări, de orice natură, menite să împiedice înregistrarea cantităţilor reale de gaze naturale consumate. Totodată atragem atenţia asupra riscurilor la care se expun cei care recurg la astfel de metode.

În scopul creşterii gradului de responsabilitate în ceia ce priveşte aplicarea regulilor de siguranţă vă reamintim şi atragem atenţia asupra următoarelor:

SE INTERZICE:

*                   să se   efectueze fără autorizaţie lucrări de gazificare a casei (apartamentului);

*                   să se   supună unor modificări construcţia utilajelor de gaze naturale;

*                   să se   astupe canalele de ventilaţie şi componentele acestora;

*                   să se   utilizeze gaze în cazul defectării utilajului de consum;

*                   să se lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în fimţiune cu excepţia celora echipate cu sistem de închidere automată;

*                   să se   folosească încăperile, unde sunt instalaţii de gaze, pentru somn şi odihnă;

*                   să se   folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;

*                   să se   efectueze lucrări de terasament în raza de 15 m pe ambele părţi ale conductei de gaze naturale fără autorizaţie şi fără coordonarea şi prezenţa reprezentantului SRL “Bălţi-Gaz” filiala “Sîngerei-Gaz”;

*                  să se producă lucrări neautorizate de conectare a aparatelor de utilizare a gazelor naturale. SRL “Bălţi-Gaz” filiala “Sîngerei-Gaz” face apel la spiritul civic al cetăţenilor pentru a sesiza compania noastră sau organele de cercetare penală, dacă au cunoştinţă de existenţa unor intervenţii neautorizate la instalaţiile de gaze naturale, intervenţii ce pot duce la importante pagube materiale şi/sau pierderi de vieţi omeneşti.

Pentru informaţii adăugătoare privind securitatea consumului de gaze naturale vă puteţi adresa la oficiul SRL “Bălţi-Gaz” filiala “Sîngerei-Gaz” situat în or. Sîngerei str. Buianov 6 tel. 0(262) 2-22-04 sau www.balti-gaz.md.

În cazul mirosului de gaze, contactaţi telefonul de urgenţă 904 !

Administraţia SRL “Bălţi-Gaz”

Pe perioada anului 2016 în zona de deservire a SRL „Bălți-Gaz“ au fost înregistrate 19 incidente la instalațiile de producție periculoase: 14 cazuri, din cauza efectelor naturale, 2 cazuri din cauza persoanelor juridice și 3 cazuri din cauza persoanelor fizice.

Comisia specializată a analizat toate incidentele, au fost  întocmite actele de investigație tehnică, au fost luate măsuri pentru a aborda cauzele, care au dus la incidente și au fost studiate propuneri pentru a preveni apariția lor în viitor.

Ca urmare au fost îndeplinite lucrări de reparații pentru a restabili alimentarea cu gaze a consumatorilor.

Pentru persoanele vinovate de incidente au fost luate măsuri în conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova în vigoare.

Telefon de încredere

Nr tel. de încredere 
/0231/ 2-79-30

Centrul relații cu consumatorii

Referitor la întrebările apărute apelaţi "Centrul relații cu consumatorii":


m.Bălți, str.Sf.Nicolae, 43, tel:0231 52130
or.Rîșcani, str.31 August,38A, tel:0256 23881
or.Glodeni, str.Tricolorului, 10, tel:0249 23274
or.Fălești, str.Al.cel Bun, 21A, tel:0259 49001
or.Sîngerei, str.Buianov, 6, tel:0262 92404

Serviciu intervenţii gaze

Dacă simţiţi miros de gaze, apelaţi 904

Tariful curent

Preț fără TVA, lei/1000 m3 - 4 298