Presa despre noi

Presa despre noi (14)

Siguranța în exploatarea aparatelor de gaze și avantajele deservirii tehnice periodice

Fără îndoială, gazul natural este un combustibil avantajos, uşor transportabil prin conducte şi mai inofensiv din punct de vedere ecologic, comparativ cu alte surse naturale de energie termică.

arogas

Manevrăm cu ușurință aparatele consumatoare de gaze, ne simțim confortabil în locuința încălzită cu gaz natural, evitând povara eforturilor fizice și cheltuielile legate de procurarea, transportarea, depozitarea și folosirea altor tipuri de combustibil (lemne, cărbuni, peleți etc.). Și toate aceste comodități ne sunt accesibile doar cu condiția respectării regulilor de securitate.                                                  

Proprietarii caselor şi apartamentelor cu drept de proprietate privată, care utilizează gaze, sunt responsabili pentru:

a) integritatea şi starea bună, utilizarea inofensivă și deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, în posesia cărora se află;

b) starea adecvată și buna funcționare a canalelor de ventilare și coșurilor de evacuare a fumului;

c) respectarea cu stricteţe a regulilor de utilizare a gazelor naturale;

d) păstrarea sigiliilor aplicate echipamentului de măsurare şi dispozitivelor montate de operatorul de reţea; 

e) anunţarea imediată a Filialei „Sângerei-Gaz” în cazul depistării defecţiunilor gazoductului, aparatelor, echipamentului de măsurare sau la violarea sigiliilor.

Specialiștii Filialei „Sângerei-Gaz” ne avertizează asupra riscurilor majore, la care se expun cetăţenii ce exploatează aparate de gaz defecte sau improvizate, coşuri de fum deteriorate, fisurate sau necurăţate, și în cazul nerespectării regulilor de securitate.

Consumatorilor li se interzice:

a) să modifice planul încăperilor în care sunt instalate aparate de gaze, construcția utilajului, sistemului de ventilare și coșului de fum;

b) să efectueze lucrări de punere în funcțiune, permutare, înlocuire şi reparație a instalațiilor de gaze;

c) să astupe canalul de ventilare sau „buzunarul” coșului de fum, să deconecteze sistemul de protecție şi reglare automată;

d) să folosească aparate de gaze în cazul defectării utilajelor, sistemelor de protecție automată, armăturii, dezagregării (fisurării) zidăriei sau tencuielii sobelor alimentate cu gaze şi coșurilor de fum;

e) să utilizeze gaze după expirarea valabilității actului de verificare şi curățare a canalelor de ventilare și coșurilor de fum;

f) să conecteze instalațiile de gaze în încăperile cu oberlihturile, grătarele și canalele de ventilare închise, cu crăpături sub ușile camerelor de baie şi bucătăriilor, în lipsa tirajului din canalele de ventilare și coșurile de fum;

g) să admită accesul copiilor mai mici de 14 ani şi persoanelor cu dizabilități sau în stare de ebrietate la exploatarea aparatelor de gaze;

h) să lege funii și cabluri, să pună obiecte sub sarcina gazoductelor, să folosească focul pentru identificarea scurgerilor de gaze;

i) să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor, uscarea rufelor sau în alte scopuri decât cele indicate în pașaportul tehnic;

k) să folosească pentru somn şi odihnă încăperile în care sunt instalate utilaje de gaze, să lase fără supraveghere sobele și aragazele;

l)să intervină în lucrul echipamentului de măsurare cu diferite mijloace tehnice.

În pragul sezonului de îcălzire, e deosebit de important să revizuim starea tehnică și să efectuăm deservirea instalațiilor consumatoare de gaze.

Avantajele deservirii tehnice sunt evidente – protecția sănătății, vieții și bunurilor din locuințele noastre.

Filiala „Sângerei-Gaz” dispune de specialiști competenți, dotați cu utilaje corespunzătoarepentru executarea în conformitate cu cerințele documentelor normative a lucrărilor de punere în funcțiune, reparație și deservire tehnică a conductelor interioare de gaze, aragazelor și sobelor de încălzire, și Vă îndeamnă:

 • până la începerea lucrărilor de reparație a coșurilor de fum să informați Filiala „Sângerei-Gaz” despre necesitatea deconectării de la sistemele de alimentare cu gaze;
 • să prezentați la cererea colaboratorului Filialei actele de verificare a stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor/sistemelor de ventilare;
 • să încheiați contracte privind deservirea tehnică a instalaţiilor consumatoare de gaze. Adresa Filialei ”Sângerei-Gaz”:
 • vizualizați contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică, accesând site-ul .

Atenție! Deservirea tehnică, reparația, montarea, punerea în funcțiune a aparatelor utilizatoare de gaze - sunt lucrări cu pericol sporit, ce pot genera explozii sau incendii - nu încercați să le efectuați de sine stătător!

Administraţia SRL „Bălţi–Gaz”,Filiala „Sângerei-Gaz”.

Siguranţa NU e un joc de noroc!

Renunţă improvizaţiile, ele sunt periculoase!

       Sute de oameni îşi pierd viaţa şi mii de locuinţe sunt mistuite de flăcări din cauza improvizaţiilor făcute la instalaţiile de gaz, şi coşurilor de fum necurăţate. Aceste tragedii au la origine, în majoritatea cazurilor, lipsa de responsabilitate a unora dintre consumatorii casnici.

Doar în prima jumătate a anului 2018 s-au înregistrat 22 accidente legate de utilizarea gazului în sectorul comunal, ce constiuie cu 45% mai mult decât în perioada similară a anului 2017. De pe urma acestor accidente au avut de suferit 36 persoane, din care 22 au fost intoxicate, 4 au avut arsuri termice, iar 7 persoane au decedat.

       Filiala „Fălești-Gaz” vine să avertizeze asupra riscurilor majore la care cetăţenii se expun atunci când exploatează aparate de gaz defecte sau improvizate, coşuri de fum deteriorate, fisurate sau necurăţate, precum și în cazul nerespectării regulilor de securitate.

         Dragi consumatori, NU UITAȚI !

 • Verificarea cu flacără a instalațiilor de gaze prezintă pericol de explozie și incendiu.
 • Dormitul în încăperi cu focul aprins sau cu aparate consumatoare de combustibili gazoși prezintă pericol de moarte.
 • Nerespectarea regulilor de securitate, montarea sau reparația samavolnică a aparatelor de gaze pot avea consecințe ireversibile.

Pentru utilizarea în siguranță a instalațiilor de gaze:

 • Verificați și curățați coșurile de fum de două ori pe an, obligatoriu înaintea sezonului rece.
 • Nu lăsați focul nesupravegheat
 • Nu obturați canalul de fum
 • Asigurați ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate aparate cu flacără liberă
 • Aerisiți încăperile înainte de aprinderea focului
 • Nu folosiți improvizații, ele sunt un pericol permanent de explozii ce pot genera pierderi materiale și chiar umane.

Dacă simţiţi miros de gaz într-un imobil sau pe stradă, apelaţi de urgenţă dispeceratul Serviciului Intervenții Gaze la numărul de telefon 904.

 

Un simplu apel telefonic poate salva mai multe vieți.

În cazul sesizării mirosului de gaze în locuință:

 • Nu intrați în panică!
 • Nu deschideți întrerupătoarele și soneriile electrice și evitați folosirea telefoanelor mobile!
 • Deschideți ușile și ferestrele pentru aerisirea încăperilor!
 • Nu aprindeți chibrituri, brichete sau orice alte surse de foc!
 • Evacuați imediat persoanele din încăpere sau clădire!
 • Apelați imediat, din exteriorul clădirii, numărul de urgență 904!

     Instalațiile interioare de gaz se pot degrada în timp – îmbinări slăbite, robinete care nu mai prezintă etanșeitate completă, fisuri etc., prin care gazul se strecoară foarte ușor - acestea pot duce la acumulări de gaze în locuințe.

     Pentru a evita nenorocirile este necesară deservirea tehnică periodică a instalațiilor de gaz (aragazelor, sobelor alimentate cu gaze naturale).

     Deservirea tehnică a conductelor interioare și instalațiilor consumatoare de gaze se efectuează de către specialiștii calificați în domeniu ai Filialei „Fălești-Gaz” în conformitate cu documentele normativ-tehnice și țintește în scopuri bine definite:

1)prevenirea incidentelor și avariilor la gazoducte, echipamente și accesoriile acestora;

2)protecția sănătății, vieții consumatorilor și mediului ambiant;

3)exploatarea sigură și inofensivă a instalațiilor consumatoare de gaze,

4)asigurarea rapidității în acțiunile de manevrare a gazului și confortului din locuințele beneficiarilor.

     Respectarea regulilor de securitate și deservirea tehnicăprofilactică a instalațiilor consumatoare de gaze, coșurilor de fum și canalelor de ventilare ar putea evita accidentele și consecințele tragice ale acestora pentru proprietatea, sănătatea și viața consumatorilor. Specialiștii Filialei „Fălești-Gaz”îndeamnă consumatorii să încheiecontracte privind deservirea tehnică a:

 • conductelor interioare de gaze
 • aragazelor
 • sobelor de încălzire.

     Vizualizați Contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică,
accesând site-ul
www.balti-gaz.md

     Pentru încheierea contractelor Vă puteţi adresa la Filiala ”Fălești-Gaz” pe adresa: or.Fălești, str.Al. cel Bun, 21a. Telefon de contact 0(259) 25 404

Administrația SRL„Bălți-Gaz”, Filiala ”Fălești-Gaz”   

                  

Ce este gazul natural și cum se utilizează corect ?

Pe zi ce trece observăm tot mai mult importanța gazului natural in viaţa noastră. Dar ce este gazul?

Știați că: Gazul natural livrat consumatorilor prin gazoducte conține circa 85% metan, este un amestec puternic inflamabil fără culoare și fără gust, mai ușor decât aerul. Arde cu flacăra putin luminoasă ce atinge temperatura de 20430C, degajând o cantitate mare de căldură (circa 8550 kcal/m3). O singură scânteie poate provoca explozia amestecului de metan cu oxigen sau aer. 

Arderea completă este o reacție de transformare totală a metanului în bioxid de carbon și apă cu degajarea energiei termice. Flacăra are culoare albastră transparentă, fără nuanțe gălbui, iar fumul este incolor.

Arderea incompletă este rezultatul insuficienței de aer, lipsei tirajului, sau lăsării fără supraveghere a aparatelor de gaz și poate avea uneori efecte nedorite, alteori consecințe tragice:

1)consumul exagerat de gaz pentru obținerea cantității de căldură solicitate – cantitatea de căldură obținută în cazul arderii incomplete este de 3 ori mai mică;

2)restul gazului nears, amestecându-se cu aerul din încăpere poate exploda dintr-o singură scânteie;

3)monoxidul de carbon, provenit din arderea incompletă a metanului, se elimină în încăperea instalației de gaz, și este ucigașul invizibil (fără culoare, fără gust și fără miros);

Prea scump ne costă indiferența. Pe lângă daunele materiale mai avem și vieți pierdute în circumstanțe îngrozitoare din cauza punerii în funcțuine a instalațiilor de gaze, coșurilor de fum și sistemelor de ventilare defecte, fără o deservire tehnică calificată.

Datele statistice arată, că majoritatea acidentelor legate de arderea incompletă a gazului în sectorul comunal se produce anume pe fonul folosirii unor aparate/instalații consumatoare de gaze în stare tehnică și sanitară nesatisfăcătoare, folosirii improvizațiilor. Toate aceste nereguli acționează asemenea unei bombe cu efect întârziat: numeni nu știe când se va produce explozia sau incendiul.

Cheia siguranței și bunei funcționări este supravegeherea permanentă, dar, cea mai importantă este deservirea tehnică complexă a aparatelor de gaze, care, de fapt, înseamnă exploatare neîntreruptă în corespundere cu cerințele de securitate, și prevede:

1) deservirea tehnică periodică;

2) deservirea tehnică sezonieră - punerea în funcțiune şi debranșarea utilajului și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși ce funcționează în regim sezonier;                                 
3) deservirea tehnică neplanificată - reparația efectuată în baza cererii beneficiarului.

Stimați consumatori! Deservirea tehnică, reparația, montarea, punerea în funcțiune a aparatelor utilizatoare de gaze - sunt lucrări cu pericol sporit, ce pot genera explozii sau deflagrații cu proporții devastatoare - nu încercați să le efectuați de sine stătător!

Așadar, pentru utilizarea corectă și sigură a gazelor naturale este necesar:

 • până la începerea lucrărilor de reparație a coșurilor de fum să informați Filiala „Glodeni-Gaz” despre necesitatea deconectării de la sistemele de alimentare cu gaze,
 • să prezentați la cererea colaboratorului Filialei „Glodeni-Gaz” actele de verificare a stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor/sistemelor de ventilare.
 • să încheiați contracte privind deservirea tehnică a instalaţiilor consumatoare de gaze cu Filiala „Glodeni-Gaz” conform prevederilor pct. 177 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 415 din 25 mai 2011. 

     Echipa de specialiști competenți în domeniul gazificării a Filialei „Glodeni-Gaz” îndeamnă consumatorii să încheiecontracte privind deservirea tehnică a:

 • conductelor interioare de gaze
 • aragazelor
 • sobelor de încălzire.

Contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică este plasat pe site-ul www.balti-gaz.md. Pentru încheierea contractelor sunteți așteptați laFiliala ”Glodeni-Gaz” pe adresele: or. Glodeni, str. Tricolorului 10,str. Veteranilor 5.

Relații la telefonul (0249) 23 737.    

ATENȚIE! Datoriile acumulate pentru consumul de gaze, intervenția neautorizată în funcționarea sistemelor și instalațiilor consumatoare de gaze și echipamentele de măsurare, precum șiconsumul ilicit de gaze naturale, duc inevitabil la sistarea furnizarii gazelor de la rețeaua de distribuție, iar reconectarea va lovi dureros in bugetul Dumneavoastră. 

Persoanele vinovate de consumul fraudulos, violarea sigiliului de pe echipamentul de masurare sau deteriorarea gazoductelor, sunt atrase la răspundere disciplinară, materială și penală, după caz.

Filiala „Glodeni-Gaz” apelează către cetățenii ce dispun de informaţii privind consumul ilicit de gaze naturale sau infracțiuni și nereguli ce merită intervenţia noastră, să dea dovadă de spirit civic şi să ne comunice la telefonul (0249) 23 737 sau pe adresa electronică office@balti-gaz.md.

   Administrația SRL ”Bălți-Gaz”, Filiala „Glodeni-Gaz”

Securitatea e in mîinile Dumneavoastră, dragi consumatori,

nu va bizuiti pe noroc!

       Flacara albastra a gazului natural cu adevarat poate fi considerată simbolul vietii confortabile contemporane. Insa, usurinta cu care aprindem un chibrit, ascunde un pericol iminent, care nu poate fi neglijat! Motivul unei tragedii deseori se dovedește a fi chiar obiectul confortului: echipamentul de utilizare a gazelor naturale, instalat in propria locuință.

Conform unor statistici, majoritatea accidentelor se produc la utilizarea gazelor în sectorul comunal, cauzele acestora fiind conectarea neautorizată a instalațiilor consumatoare de gaze, lipsa și insuficiența tirajului în coșurile de fum și canalele de ventilare, funcționarea nesupravegheată a aragazelor.

       Filiala ”Râșcani-Gaz” a SRL Bălţi- gazVă atrage atenția asupra regulilor de siguranţă,pe care trebuie să le cunoască fiecare utilizator:

La folosirea utilajelor de gaze în condiții casnice SE INTERZICE:

-să lăsați fără supraveghere aragazele în funcțiune, să le folosiți în scopul încălzirii încăperilor, să uscați obiecte la flacăra arzătoarelor de gaze;

-să folosiți pentru odihnă și somn încăperile în care sunt instalate aparatele de gaze;                                  

-să înlăturați sau să deteriorați sigiliile echipamentului de măsurare a consumului de gaze și să interveniți în lucrul acestora;

-săinstalați butelii cu gaze lichefiate în apartamentele blocurilor de locuit;

-să efectuați de sine stătător punerea în funcțiune, modificarea constructiei, permutarea, înlocuirea și reparația instalațiilor consumatoare de gaze;

-să conectați la instalațiile de gaze arzătoare sau diverse piese improvizate/nestandardizate;

-să legați funii sau cabluri, să plasați obiecte sau materiale pe conductele de gaze;

-să utilizați gaze în cazul defectării instalațiilor de gaze sau apariției fisurilor în canalele de ventilare, deteriorării sau lipsei tirajului din coșul de fum;

-să fumați în preajma instalațiilor consumatoare de gaze și să folosiți focul deschis pentru a identifica scurgerile de gaze.

       Luând în considerație temperaturile ridicate în perioada vacanței și potențiala prezență a copiilor în apropierea instalațiilor consumatoare de gaze, Vă atenționăm:

       Nu admiteți accesul copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, a persoanelor cu dizabilități sau în stare de ebrietatela exploatarea aparatelor de gaze!

              Dacă simțiți mirosul de gaz:

 • nu aprindeți flacăra aragazului,
 • nu deschideți robinetul buteliei de gaz,
 • nu conectați și nu deconectați aparatele electrice sau soneria.                                                         

   Apelați imediat telefonul de urgenţă 904

Pentru a beneficia de gaze naturale în condiţii de siguranţă, a utiliza şi întreţine corect instalaţiile consumatoare de gaze, evitând incidentele, E NECESAR:

-să aerisiţi şi ventilaţi în permanenţă încăperile în care funcţionează aparate consumatoare de gaze naturale;

-să curățați canalul de ventilare, să nu obturaţi/acoperiți priza de aer;

-să asigurați funcționarea normală a sistemului de evacuare a produselor de ardere;       

-să respectaţi întocmai instrucţiunea de exploatare instalațiilor consumatoare de gaze naturale;

-să respectați periodicitatea verificărilor tehnice şi curăţării:

1) coşurilor de fum ale cazanelor de încălzire a locuinţelor, indiferent de construcţia lor – înainte de sezonul de încălzire;

2) coşurilor de fum din cărămidă – cel puțin o dată în trimestru;

3) canalelor de ventilaţie, coşurilor de fum din asbociment, argilă, din blocuri de beton refractor, policlorură de vinil, inox, aliaje de metal, cocsal – cel puțin o dată în an;

-să admiteți montarea și punerea în funcțiune a aparatelor de gaze conform condiţiilor tehnice în baza certificatului de conformitate, eliberat de organul abilitat;

-să încheiați contractul dedeservire tehnică a conductelor interioare și aparatelor de gaze cu întreprinderea specializată în domeniul construcției și montării instalațiilor de gaze aiFilialei ”Râșcani-Gaz”.

Operatorul sistemului de distribuție, filiala ”Râșcani-Gaz”, Vă îndeamnă să încheiați contracte privind deservirea tehnică a:

 • conductelor de gaze din interiorul apartamentelor și caselor particulare;
 • aragazelor și accesoriilor acestora;
 • încălzitoarelor instantanee de apă şi a celor capacitive;
 • sobelor alimentate cu gaze naturale.

Contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică şi informații utile pentru consumatori sunt plasate pe site-ul    office@balti-gaz.md

Pentru depunerea cererilor Vă puteți adresa la sediul Filialei ”Râșcani-Gaz”pe adresa:
or. Râșcani, str. 31 August 38, tel.0(256)23 
996,

adresa electronică       riscani@balti-gaz.md

Important să rețineți! Reparația, montarea, punerea în funcțiune a aparatelor utilizatoare de gaze - toate acestea sunt lucrări cu pericol sporit, ce pot genera explozii sau deflagrații de proporții impunătoare - nu încercați să le efectuați de sine stătător!

Administrația SRL ”Bălți-Gaz”,Filiala” Râșcani -Gaz”

SRL ”Bălți-Gaz”

Gazul natural - prieten sau dușman?

Gazul natural este una din cele mai eficiente surse de energie, fiind considerată şi prietenoasă cu mediul. Totodată siguranţa consumatorilor şi respectarea legislaţiei în vigoare la compartimentul gazificare rămîn mereu în atenţia întreprinderii.

Odată cu sosirea verii au demarat lucrările de reparaţie a locuinţelor, de construcție, reamenajare a teritoriilorşi este oportună atenţionarea consumatorilor asupra beneficiilor oferite de gaz, dar și riscurilor sporite, manifestate prin creșterea numărului de avarii, cauzate de nerespectarea măsurilor de siguranță.

Datele sumbre ale statisticii ne mărturisesc în repetate rânduri despre incidentele produse din neatenţie și iresponsabilitate, apelând la conştiinţa cetăţenilor cu lozinca: Gazele naturale sunt o sursă de energie sigură și prietenoasă atâta timp, cât se folosesc corect.

SRL “Bălţi-Gaz”, în calitate de operator al sistemului de distribuție a gazului natural, îndeamnă consumatorii să nu expună riscului neîntemeiat viaţa proprie şi a celor dragi, subestimând rolul regulilor de securitate la utilizarea gazelor în sectorul comunal.

Rețineți!

 1. Amestecul gazelor naturale cu aerul reprezintă un pericol de explozie!
 2. La apariția mirosului de gaze inchideți robinetele utilajului de gaze sau ventilul recipientului/buteliei de gaze și aerisiți incaperile!
 3. Este interzisă aprinderea sau stingerea luminii, utilizarea aparatelor electrocasnice!
 4. Imediat apelați telefonul de urgență al Serviciului Intervenții Gaze 904!

Reamintim consumatorilor: nerespectarea regulilor de securitate, montarea samavolnică a aparatelor utilizatoare de gaze, datoriile acumulate pentru consumul de gaze, duc inevitabil la sistarea furnizarii gazelor de la rețeaua de distribuție, iar reconectarea va lovi dureros in bugetul Dumneavoastră.

 La depistarea deteriorării sigiliului de pe echipamentul de masurare, precum si in cazul consumului fraudulos, vinovații sunt atrași la răspundere disciplinară, materială și chiar penală, după caz. Pentru a ocoli efectele nedorite, e necesar sa fie respectate cu strictețe regulile de securitate. 

Vă atenționam! Doar atitudinea responsabilă va menține in siguranță viața si bunurile Dumneavoastră, va crea comfort si liniste in casele, in care locuiți!

Consumatorii sunt obligați să asigure exploatarea inofensivă a instalațiilor de gaze naturale, și anume:

1)Înainte de punerea în funcţiune a aparatelor de gaze, aerisiţi încăperea;

2)Verificați eficienţa de lucru a coşurilor de fum şi coloanelor de ventilare;

3)Nu lăsaţi fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea neîntreruptă, care sunt dotate cu sistem automat de siguranță;

4)Nu permiteţi copiilor cu vârsta sub 14 ani şi persoanelor cu dizabilități sau în stare de ebrietate să manevreze aragazul sau alte aparate consumatoare de gaze;

5)Nu reparaţi de sine stătător şi nu modificați construcția aparatelor de gaze, nu permiteţi persoanelor neautorizate să execute aceste lucrări;

6)După folosirea aragazului, închideţi mai întîi robinetul de siguranță, și apoi robinetul arzătorului.

Se interzice:

1) Utilizarea aragazelor pentru încălzirea încăperilor;

2) Folosirea pentru somn şi odihnă a încăperilor, în care sunt instalate aparate de consumatoare de gaze;

3) Utilizarea gazelor în cazul dezagregării canalului de evacuare a produselor de ardere;

4) Blocarea canalelor de ventilare cu diferite obiecte sau materiale;

5) Folosirea focului deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;

6) Depozitarea în încăperi şi în subsoluri a buteliilor goale/pline cu gaze lichefiate;

7) A lega funii sau cabluri de conductele de gaze, a pune careva materiale sub sarcina conductei de gaze;

8) Efectuarea fără autorizaţie a lucrărilor de gazificare a casei (apartamentului, vilei), permutarea, înlocuirea şi reparaţia instalaţiilor de gaze.

Responsabilitatea pentru utilizarea inofensivă a instalaţiilor consumatoare de gaze, pentru starea canalelor de ventilare și evacuare a fumului, precum și pentru deservirea lor tehnică o poartă proprietarii acestora.

În vederea evitării situaţiilor de avarie SRL “Bălţi-Gaz” invită consumatorii să încheie contracte de prestare a serviciilor de deservire tehnică, ce se efectuează o dată în an, conform documentelor normative în vigoare, şi cuprinde:

- deservirea conductelor de gaze şi accesoriilor;

- deservirea aragazelor;

- deservirea încălzitoarelor instantanee de apă şi a celor capacitive;

- deservirea sobelor alimentate cu gaze naturale.

Pentru a vizualiza modelul Contractului de prestare a serviciilor de deservire tehnică şi pentru informații suplimentare, vă puteţi adresa la Centrul de Relații cu Consumatorii al SRL “Bălţi-Gaz”, amplasat pe adresa:

mun. Bălți str. Sf. Nicolae, 43 Tel. (0231) 52-130.    

e-mail office@balti-gaz.md

Atenție!

Fiți prudenți manevrând gazul natural - viaţa are prioritate!

Administrația SRL Bălți-Gaz

Stimate consumator! Fii atent cu gazul!

Miza este viața ta!

În scopul protejării sănătății și vieții membrilor familiei, precum şi a proprietății sale, fiecare cetățean trebuie să conștientizeze faptul, că gazele naturale sunt utile și pot aduce un beneficiu doar în cazul respectării regulilor de securitate.

Sezonul estival ia amploare și operatorul sistemului de distibuție a gazelor naturale, Filiala ”Sângerei-Gaz” a SRL ”Bălți-Gaz”, Vă îndeamnă să respectați cu strictețe cerințele de securitate la utilizarea instalațiilor și aparatelor consumatoare de gaze naturale.

Având în vedere temperaturile caniculare ale aerului atmosferic și potențiala prezență a copiilor sau persoanelor cu dizabilități în apropierea aragazelor, încălzitoarelor de apă sau altor instalații consumatoare de gaze naturale, Vă atenționăm:

în timpul funcționării instalațiilor (aragaze, cazane, încălzitoare de apă etc.) asigurați aerisirea încăperii;

verificați tirajul în sistemul de ventilație, nu acoperiți cu tapete sau alte materiale de finisare canalul/sistemul de ventilație;

întrețineți curățenia coșului de fum, îndepărtați gunoiul și obiectele străine din canalul de evacuare a fumului;

pe noapte sau înainte de plecarea din casă, verificați dacă sunt deconectate aparatele de gaze;                

nu conectați cazanele de încălzire și încălzitoarele de apă în cazul defecțiunii sistemului automatic de siguranță;

nu conectați la instalațiile de gaze arzătoare sau diverse piese improvizate sau nestandardizate;

nu permiteți copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, persoanelor incapabile sau în stare de ebrietate săconecteze/utilizeze aparatele consumatoare de gaze;

nu instalați butelii cu gaze lichefiate în apartamentele blocurilor de locuit;

închideți robinetele aragazului și buteliei de gaz după folosire;

nu efectuați de sine stătător permutarea, înlocuirea și reparația instalațiilor consumatoare de gaze;

nu admiteți accesul persoanelor necalificate la executarea lucrărilor de gazificare-lucrări cu pericol sporit;

dacă simțiți miros de gaz - nu aprindeți flacăraaragazului, nu deschideți robinetul buteliei de gaz, nu conectați/deconectați aparatele electrice, soneria.

Apelați fără întârziere telefonul de urgenţă 904

             Responsabili pentru utilizarea inofensivă și deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de gaze sunt beneficiarii (proprietarii).

        

Perioada vacanței este cea mai potrivită pentru toată gama reparațiilor. Deservirea tehnică a instalațiilor consumatoare de gaze se efectuează în conformitate cu documentele normativ-tehnicede către specialiștii calificați în domeniul construcției și montării instalațiilor de gaze aiFilialei ”Sângerei-Gaz”.

Cheia siguranței în exploatarea aparatelor de gaze este deservirea tehnică profilactică

             Pentru exploatarea în siguranță a aparatelor de gaze consumatorii trebuie să încheiecontracte privind deservirea tehnică a conductelor interioare şi cazanelor, aragazelor, încălzitoarelor de apă, sobelor alimentate cu gaze naturale.

             În acest scop beneficiarii (proprietarii) urmează să depună cereri la filiala SRL ”Sângerei-Gaz” pentru încheierea contractului de deservire tehnică, ce include:

- deservirea conductelor de gaze şi accesoriilor;

- deservirea aragazelor;

- deservirea încălzitoarelor instantanee de apă şi a celor capacitive;

- deservirea sobelor alimentate cu gaze naturale.

 

Pentru a vizualiza Contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică şi pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul office@balti-gaz.md

        

De asemenea, Vă puteți adresa la sediul Filialei ”Sângerei-Gaz” pe adresa:

or. Sângerei, str. Buianov, 6. Telefon de contact. 0(262) 2-18-04

ATENȚIE !

Nu folosiţi aparate utilizatoare de gaze improvizate,  ele sunt un pericol permanent pentru viața Dvs. personală și a celor dragi!

Vineri, 12 Octombrie 2018 00:00

Consumatorul informat este protejat

Scris de

Consumatorul informat este protejat

Recomandări pentru utilizarea în siguranţă a instalaţiilor de gaze naturale

     Stimaţi consumatori. Sezonul estival deja își ia amploare și operatorul sistemului de distibuție a gazelor naturale, Filiala  „Râșcani-gaz” Vă atenţionează să respectaţi cu stricteţe Regulile de utilizare a gazelor naturale, ținând cont de temperaturile ridicate ale aerului atmosferic și potențiala prezență a copiilor sau persoanelor cu dizabilități în apropierea aragazelor, încălzitoarelor de apă sau altor instalații consumatoare de gaze naturale.                      

Atenţie !    

Este interzisă punerea samovolnică în funcţiune sau modificarea construcţiei aparatelor utilizatoare de gaze.

Lucrările de montare, reparaţie, înlăturare a defecţiunilor și punere în funcțiune a instalaţiilor consumatoare de gaze se execută doar de către specialiştii autorizaţi în domeniu din cadrulFilialei  „Râșcani-gaz”.

Pînă la punerea în funcțiune a aparatelor de gaze este strict necesar să verificați starea tehnică a acestora, a canalelor de ventilare și coșurilor de fum.   

În timpul funcționării aparatelor de gaze nu uitaţi să efectuaţi aerisirea încăperii prin deschiderea ușilor, geamurilor sau oberlihturilor.

Nu lăsaţi aragazul în funcţiune fără supraveghere.

Nu permiteţi copiilor sau persoanelor cu dizabilități să manevreze aparatele de utilizare a gazelor.

Păstraţi în curăţenie şi stare tehnică bună aparatele de utilizare a gazelor.

Verificați tirajul canalului de ventilare.

fil riscanifil riscani 2

Ce trebuie să faceţi dacă simţiţi miros de gaz?

 • Nu conectați/deconectați întrerupătoarelesau soneriile electrice şi evitaţi folosirea telefoanelor mobile!
 • Deschideţi uşile şi geamurile pentru aerisirea încăperilor!
 • Nu aprindeţi chibrituri, brichete sau orice alte surse de foc!
 • Păstrând calmul, evacuaţi imediat persoanele din încăpere sau clădire!
 • Închideţi robinetul de incendiu al gazoductului, situat la intrarea în imobil, și robinetele de siguranţă a aparatelor de gaze!
 • Apelaţi imediat Serviciul Intervenții Gaze la numărul de telefon 904!

Pentru a evita situații incomode și chiar periculoase este necesar să rețineți:

Cheia siguranței în exploatarea aparatelor de gaze este deservirea tehnică profilactică

Operatorul sistemului de distribuție, filiala ”Râșcani-Gaz”, Vă îndeamnă să încheiați contracte privind deservirea tehnică a:

 • conductelor de gaze din interiorul apartamentelor și caselor particulare;
 • aragazelor și accesoriilor acestora;
 • încălzitoarelor instantanee de apă şi a celor capacitive;
 • sobelor alimentate cu gaze naturale.

Contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică şi informații utile pentru consumatori sunt plasate pe site-ul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pentru depunerea cererilor Vă puteți adresa la sediul Filialei ”Râșcani-Gaz”

pe adresa:     or. Râșcani, str. 31 August 38, tel.0(256)23 996

adresa electronică       riscani@balti-gaz.md

Nu folosiţi improvizații,

ele sunt un pericol permanent de explozii, ce pot genera

pierderi materiale şi chiar umane

Administrația SRL ”Bălți-Gaz”,Filiala” Râșcani -Gaz”  

Din toate prioritățile cea mai de preț este viața omului

Legătura indispensabilă între siguranța utilizării aparatelor de gaze și viața sau sănătatea consumatorilor se resimte mai puternic atunci, când facem totalurile periodice despre consecințele tragice ale atitudinii iresponsabile față de regulile securității.

Flacăra albastră a gazului natural este prietenul nostru, care ne oferă diverse avantaje comparativ cu alți combustibili (solid și lichid) – căldură, confort și rapiditate în acțiuni. Însă acest fidel prieten cu ușurință poate deveni inamicul principal în cazul atârnării neglijente a utilizatorilor.

Stimați consumatori, numărul accidentelor cauzate de utilizarea echipamentelor de gaze sau sistemelor de ventilare deteriorate, soldate cu decesul sau intoxicarea proprietarilor și membrilor familiilor lor, rămâne a fi o cifră impunătoare.

În acest context operatorul sistemului de distribuție a gazelor, filiala ”Glodeni-Gaz”, Vă atenționează asupra necesității respectării regulilor de utilizare a gazelor naturale în sectorul comunal.

fil glodeni

Conform Regulilor de securitate, pentru funcționarea în siguranță a instalațiilor de gaze,proprietarii caselor de locuit/consumatorii sunt obligați să:

-asigure protejarea aparatelor de lovituri, defecțiuni, impurificare a elementelor constructive cu produsele arderii, grăsimi și resturi de produse alimentare,

-să înștiințeze imediat despre orice defecțiune, scurgere de gaze sau avarie,

-să înlocuiască instalațiile defecte sau cu durata de funcționare depășită,

-să asigure integritatea și buna funcționare atât a aparatelor consumatoare de gaze, cât și a canalelor de ventilare sau coșurilor de fum,

-să închidă imediat robinetele arzătoarelor în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze,

-la intrarea în locuințe, subsoluri și beciuri, înainte de aprinderea focului, să se încredințeze că mirosul de gaze lipsește,

-să acorde operatorilor sistemelor de distribuție ajutor la efectuarea deservirii tehnice a aparatelor consumatoare de gaze,

-să menţină subsolurile şi demisolurile în ordine, asigurând funcţionarea neîntreruptă a iluminării şi ventilaţiei acestora și accesul liber al muncitorilor sistemului de distribuție, pentru verificarea gradului de impurificare cu gaze,

-să vopsească conductele de gaze, să verifice la timp starea coşurilor de fum şi a canalelor de ventilaţie,

-să înştiinţeze imediat operatorul sistemului de distribuție despre necesitatea deconectării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși în cazul depistării defecțiunilor,

-să pună în funcțiune aparatele de gaze doar după însușirea metodelor sigure de exploatare și instruirea de către responsabilii din cadrul filialei ”Glodeni-Gaz”.

fil glodeni 2

În cazul apariției mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe stradă:

-deconectați imediat instalațiile de gaze prin închiderea robinetelor, deschideți geamurile și oberlihturile pentru aerisirea încăperii, apelați Serviciul Intervenții Gaze la numărul de telefon 904,

-nu aprindeți focul, nu fumați, nu conectați/deconectați lămpile și aparatele/soneriile electrice,

-evacuați persoanele din zona impurificată cu gaze,

-până la sosirea echipei de intervenție aerisiți încăperea,

-permiteți accesul în locuințe a specialiștilor Serviciului Intervenții Gaze pentru examinarea și repararea conductelor și instalațiilor de gaze.

Singura modalitate de a ne proteja personal și pe cei dragi în același timp, este de a menține în stare funcțională aparatele consumatoare de gaz, canalele de ventilare și evacuare a fumului, efectuând în termeni rezonabili profilaxia, numită în limbajul ingineresc deservire tehnică.

La cererea reprezentantului filialei ”Glodeni-Gaz e necesar să prezentați actele de verificare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare.Operatorul sistemului de distribuție filiala ”Glodeni-GazVă reamintește despre necesitatea încheierii contractelor privind deservirea tehnică, ce cuprinde:

- deservirea conductelor de gaze şi accesoriilor;

- deservirea aragazelor;

- deservirea încălzitoarelor instantanee de apă şi a celor capacitive;

- deservirea sobelor alimentate cu gaze naturale.

Pentru a vizualiza Contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică şi pentru informații suplimentare, accesați site-ul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pentru depunerea cererilor Vă puteți adresa la sediul Filialei ”Glodeni-Gaz”:

or. Glodeni, str. Tricolorului, 10 tel. (0249) 68010 sau

              str. Veteranilor 5, tel. (0249) 23737  
adresa electronică       glodeni@balti‑gaz.md

Administrația SRL ”Bălți-Gaz”,Filiala”Glodeni-Gaz”  

REGULI DE UTILIZARE A GAZELOR – REGULI, CARE POT EVITA TRAGEDIILE

Gazele naturale ne aduc confortul ȋn casă doar atunci, cand sunt utilizate corect. Totodată siguranţa consumatorilor rămâne un obiectiv mereu actual. Atitudinea iresponsabilă a unor consumatori ne atrage atenția asupra consecințelor zguduitoare ale încălcării regulilor de securitate. Totalurile făcute la sfârșitul trimestrului 1 al anului 2018 și încheierea sezonului de încălzire, atestă că majoritatea accidentelor s-a produs la utilizarea gazelor în sectorul comunal și s-au soldat cu 33 victime, inclusiv 7 persoane decedate, 4 persoane cu arsuri termice și 22 persoane intoxicate. Cauzele provocării accidentelor sunt: conectarea neautorizată a instalațiilor consumatoare de gaze, lipsa și insuficiența tirajului în coșurile de fum și canalele de ventilare, funcționarea nesupravegheată a aragazului și folosirea acestuia pentru încălzirea încăperilor.

fil balti

Pentru siguranţa personală și a familiei Dvs, Vă rugǎm sǎ respectaţi urmǎtoarele reguli esenţiale referitoare la utilizarea gazelor naturale:

-ventilați permanent incaperile în care funcționează aparate consumatoare de gaze (aragaze, cazane, încălzitoare de apă);

- deschiderea robinetului și aprinderea focului se face numai dupa aerisirea completă a încăperii;

- verificați tirajul în sistemul de ventilație, nu acoperiți cu tapete sau alte materiale canalul de ventilare;

- verificați starea coșului de fum, îndepărtați gunoiul și obiectele străine din canalul de evacuare a fumului;

- pe noapte sau înainte de plecarea din casă, verificați dacă sunt deconectate aparatele de gaze;

- nu conectați cazanele de încălzire și încălzitoarele de apă în cazul defecțiunii sistemului de siguranță;

- nu conectați la instalațiile de gaze arzătoare sau diverse piese improvizate/nestandardizate;

- nu permiteți copiilor pînă la 14 ani, persoanelor incapabile sau în stare de ebrietate să utilizeze aparatele consumatoare de gaze;

- nu efectuați de sine stătător permutarea, înlocuirea și reparația instalațiilor consumatoare de gaze și nu admiteți accesul persoanelor necalificate la executarea lucrărilor de gazificare.

Responsabilitatea pentru funcționarea în siguranță a aparatelor consumatoare de gaze o poartă beneficiarul (proprietarul) acestora.

Verificaţi flacăra aragazului - aceasta trebuie să fie albastră.

Dacă flacăra aragazului este portocalie, dacă pereţii sau mobila de lângă aragaz are zone decolorate, dacă simţiţi că aerul din încăpere este greu, înăbușitor - arderea se produce anevoios cu insuficiență de oxygen într-un spațiu închis, neventilat – e posibilă eliminarea de gaze. 

FIȚI PRUDENȚI! Sunteţi în pericol de intoxicare cu monoxid de carbon!

fil balti 2

Verificaţi starea tehnică a instalaţiilor de gaz, apelaţi întotdeauna la profesionişti!

Deservirea tehnică a conductelor interioare și instalațiilor consumatoare de gaze are drept scop asigurarea bunei funcționări și preîntîmpinarea accidentelor cu pierderi de vieți umane si bunuri materiale.

La cererea consumatorilor, specialiștii calificați din cadrul SRL „Bălți-Gaz” vor efectua deservirea tehnică în conformitate cu documentele normativ-tehnice. În acest scop consumatorii trebuie să încheie contracte cu SRL „Bălți-Gaz”, amplasată pe adresa:

mun. Bălți str. Sf. Nicolae, 43          Tel. (0231) 52-112.            Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Dacă simțiți mirosul de gaze apelați telefonul de urgenţă 904

Pentru informații suplimentare puteți accesa pagina web: www.balti-gaz.md

Administrația SRL „Bălți-Gaz”

SIGURANȚA INSTALAȚIILOR DE GAZE TREBUIE SĂ DEVINĂ O PRIORITATE A CONSUMATORILOR

   Focul a făcut omul să progreseze. În căutarea unei surse de căldură mai eficiente și mai comfortabile, gazul natural s-au dovedit a fi o soluție deosebit de reușită. Totodată, încălcarea regulilor de securitate sau ignorarea acestora au ca efect riscuri nejustificate – mulți consumatori plătesc cu viața pentru neglijență sau imprudență.

     Este important să conștientizăm, că siguranța este necesară atât la montarea, cât si la utilizarea corectă a instalatiilor consumatoare de gaze. Totalurile efectuate la încheierea sezonului de încălzire și sfârșitul trimestrului I al anului 2018 ne vorbesc convingător despre consecințele tragice ale atitudinii iresponsabile a unor consumatori: majoritatea accidentelor s-au produs la utilizarea gazelor în sectorul comunal și s-au soldat cu 33 victime, inclusiv 7 persoane decedate, 22 persoane intoxicate și 4 persoane cu arsuri termice. S-a constatat, că lipsa tirajului în coșurile de fum și canalele de ventilare, conectarea neautorizată a instalațiilor consumatoare de gaze, funcționarea nesupravegheată a aragazelor și folosirea acestora pentru încălzirea încăperilor, au servit drept cauze ale provocării accidentelor.

Responsabilitatea pentru funcționarea în siguranță și întreținerea aparatelor consumatoare de gaze, precum și integritatea conductei de gaz care traversează apartamentul sau casa Dvs, aparține doar Dvs. în calitate de beneficiar (proprietar) al acestora.

   Stimați consumatori! Vă îndemnăm respectați cu strictețe cerințele de securitate:

- în timpul funcționării instalațiilor (aragaze, cazane, încălzitoare de apă etc.) asigurați aerisirea încăperii;                 
- verificați tirajul în sistemul de ventilație, nu acoperiți cu tapete sau alte materiale canalul de ventilare; 

- verificați starea coșului de fum, eliminați gunoiul și obiectele străine din canalul de evacuare a fumului;        

- pe noapte sau înainte de plecarea din casă, verificați dacă sunt deconectate aparatele de gaze;

- nu conectați cazanele de încălzire și încălzitoarele de apă în cazul defecțiunii sistemului automatic de siguranță;

- nu conectați piese improvizate/nestandardizate la aragaze sau cazane de gaz;

- nu permiteți copiilor cu vârsta sub 14 ani, persoanelor incapabile sau în stare de ebrietate să exploateze aparatele consumatoare de gaze;

- nu instalați butelii cu gaze lichefiate în apartamentele blocurilor de locuit;

- închideți robinetele aragazului și buteliei de gaz după folosire;

- dacă simțiți miros de gaz - nu deschideți robinetul buteliei de gaz și nu aprindeți flacăraaragazului;

- nu efectuați de sine stătător permutarea, înlocuirea și reparația instalațiilor consumatoare de gaze.

   Nu admiteți accesul persoanelor necalificate la executarea lucrărilor de gazificare, apelaţi întotdeauna la profesionişti!

     Deservirea tehnică a conductelor interioare și instalațiilor consumatoare de gaze (cazanelor, aragazelor, încălzitoarelor de apă, sobelor alimentate cu gaze naturale) este efectuată în conformitate cu documentele normativ-tehnice de către specialiștii calificați ai Filialei ”Fălești-Gaz”.

   În acest scop consumatorii trebuie să încheie contracte cu Filiala”Fălești-Gaz”, amplasată pe adresa: or.Fălești, str.Al. cel Bun 21a.       Tel. (0259) 49-001.   falesti@balti-gaz.md

Respectarea regulilor de securitate și deservirea tehnică a instalațiilor consumatoare de gaze, coșurilor de fum și canalelor de ventilare ar putea evita accidentele și consecințele tragice ale acestora pentru proprietatea, sănătatea și viața consumatorilor.

in cazul mirosului

PRIMA GREȘEALĂ POATE FI ULTIMA

  Nu este de prisos să-i sfătuim pe cei care nu ştiu şi

   să le reamintim celor care au uitat, cum trebuie manevrat corect gazul

                         Administrația SRL ”Bălți-Gaz”,Filiala”Fălești-Gaz”                      

Vineri, 12 Octombrie 2018 00:00

Atenție! Viața are valoare!

Scris de

Atenție! Viața are valoare!

Stimați consumatori, aducem la cunoștința Dumneavoastră, că pe parcursul anului 2017 în republică s-au înregistrat 11 accidente soldate cu 8 decesuri, cauzate de indiferența față de folosirea corectă a gazelor în sectorul comunal.

Cele mai multe accidente se înregistrează în locuințele personale, majoritatea având drept cauză încălcarea regulilor de securitate la folosirea gazelor - reparații de sine stătătoare a sistemelor de încălzire, conectarea lor improvizată, starea tehnică nesatisfăcătoare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare.

Pentru fiecare cetățean este important să conștientizeze faptul, că gazele naturale sunt utile numai în cazul respectării unui minim de măsuri, în scopul protejării vieţii membrilor familiei precum şi a proprietății sale! Consecințele nerespectării acestora pot fi următoarele:

casa fil singerei

casa fil singerei

Gazele se livrează către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, a coșurilor de fum și canalelor de ventilare, confirmate anual prin acte corespunzătoare ale întreprinderilor specializate. La cererea reprezentantului filialei ”Sângerei-Gaze necesar să prezentați actele de verificare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare.

Responsabili pentru utilizarea inofensivă și deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de gaze în case și apartamente sunt beneficiarii (proprietarii).

Consumatorii casnici urmează să efectueze deservirea tehnică prin intermediul operatorului sistemului de distribuție si/sau întreprinderii specializate, în baza cererii scrise.

În conformitate cu documentele normative, filiala „Sângerei-Gaz” invită consumatorii să încheie contracte privind prestarea serviciilor de deservire tehnică, ce cuprinde:

- deservirea conductelor de gaze şi accesoriilor;

- deservirea aragazelor;

- deservirea încălzitoarelor instantanee de apă şi a celor capacitive;

- deservirea sobelor alimentate cu gaze naturale.

Pentru a vizualiza Contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică şi pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul www.balti-gaz.md

        

De asemenea, Vă puteți adresa la sediul Filialei ”Sângerei-Gaz” pe adresa:

or. Sângerei, str. Buianov 6, tel. 0(262) 2-18-04

904

FIŢI PRUDENȚI!

Administraţia SRL „Bălţi–Gaz”, Filiala ”Sângerei-Gaz”

Joi, 11 Octombrie 2018 00:00

MĂSURI DE SIGURANȚĂ LA FOLOSIREA GAZELOR

Scris de

MĂSURI DE SIGURANȚĂ LA FOLOSIREA GAZELOR

Stimați consumatori, operatorul rețelei de distribuție a gazelor - filiala ”Glodeni-Gaz”- Vă atenționează asupra necesității respectării regulilor de utilizare a gazelor naturale în sectorul comunal.

Pe parcursul anului 2017 în Republica Moldova au fost înregistrate 11 accidente soldate cu 8 decesuri. Majoritatea accidentelor s-a produs în locuințele personale, fiind cauzate de atitudinea indiferentă față de obligațiunile contractuale ale locatarilor la folosirea gazelor în sectorul comunal, exprimată prin întreţinerea în stare nesatisfăcătoare a aparatelor consumatoare de gaze,reparația de sine stătătoare a sistemelor de încălzire, conectarea lor improvizată, starea tehnică necorespunzătoare a coșurilor de fum, a canalelor de ventilare și nerespectarea regulilor de utilizare a gazelor.

Consecințele pot fi devastatoare...

 

bucatarie fil glodeni

 

În scopul protejării vieții, sănătății, proprietății personale și a membrilor familiei sale, consumatorii trebuie să conștientizeze obligativitatea respectării cerințelor de securitate, după cum urmează:

1)să fie instruiți de către persoanele responsabile din cadrul filialei ”Glodeni-Gaz”;

2)să asigure integritatea și funcționarea corespunzătoare a utilajului;

3)săînchidă robinetele utilajelor după folosirea gazului, iar în cazul buteliilor instalate în interiorul bucătăriei - să închidă ventilele de la butelii;

4)să închidă imediat robinetele arzătoarelor în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze;

5)la intrarea în locuințe, subsoluri și beciuri, înainte de aprinderea focului, să se încredințeze că mirosul de gaze lipsește;

6)în cazul apariției mirosului de gaze în locuințe:

-să sisteze imediat exploatarea instalațiilor, să închidă robinetele de la utilaj și până la ele, să deschidă ferestrele și oberlihturile pentru aerisirea încăperii, să apeleze Serviciul Intervenții Gaze la numărul de telefon 904;

-să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile și aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice;

7)în cazul identificării mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe stradă:

-să informeze Serviciul Intervenții Gaze la numărul de telefon 904;

-să întreprindă acțiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificată cu gaze și de prevenire a conectării/deconectării lămpilor și aparatelor electrice, excludere a apariției focului deschis și a scânteilor;

-până la sosirea echipei de intervenție să organizeze aerisirea încăperii;

-să permită accesul în locuințe a reprezentanților Serviciului Intervenții Gaze, la prezentarea legitimațiilor de serviciu, pentru examinarea și repararea conductelor și instalațiilor de gaze.

Gazele se livrează către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, a coșurilor de fum și canalelor de ventilare, confirmate anual prin acte corespunzătoare ale întreprinderilor specializate.

La cererea reprezentantului filialei ”Glodeni-Gaz e necesar să prezentați actele de verificare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare.

Responsabili pentru utilizarea inofensivă și deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de gaze în case și apartamente sunt beneficiarii (proprietarii).

În conformitate cu documentele normative, operatorul sistemului de distribuție invită consumatorii să încheie contracte privind prestarea serviciilor de deservire tehnică, ce cuprinde:

- deservirea conductelor de gaze şi accesoriilor;

- deservirea aragazelor;

- deservirea încălzitoarelor instantanee de apă şi a celor capacitive;

- deservirea sobelor alimentate cu gaze naturale.

În acest scop beneficiarii (proprietarii) urmează să depună cereri la filiala „Glodeni-Gaz” - pentru efectuarea deservirii tehnice.

Pentru a vizualiza Contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică şi pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul www.balti-gaz.md

        

De asemenea, Vă puteți adresa la sediile filialei ”Glodeni-Gaz” pe adresa:

or. Glodeni, str. Tricolorului, 10 tel. (0249) 68010

                              str. Veteranilor 5, tel. (0249) 23737

904

Administrația SRL ”Bălți-Gaz”, Filiala „Glodeni-Gaz”

Telefon de încredere

Nr tel. de încredere 
/0231/ 2-79-30

Centrul relații cu consumatorii

Referitor la întrebările apărute apelaţi "Centrul relații cu consumatorii":


m.Bălți, str.Sf.Nicolae, 43, tel:0231 52130
or.Rîșcani, str.31 August,38A, tel:0256 23881
or.Glodeni, str.Tricolorului, 10, tel:0249 23274
or.Fălești, str.Al.cel Bun, 21A, tel:0259 49001
or.Sîngerei, str.Buianov, 6, tel:0262 92404

Serviciu intervenţii gaze

Dacă simţiţi miros de gaze, apelaţi 904

Tariful curent

Pînă la 30m3 -4 705         fără TVA

Peste 30м3 - 4 895                                      fără TVA