Anunțuri

Anunțuri (38)

Anexa nr. 3  
la Cerințele minime de securitate privind exploatarea  
 sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, 
                                                                                                        aprobate prin Hotărârea Guvernului  nr. 552 din 12.07.2017 

1. Regulile de securitate sunt obligatorii pentru toți cetățenii care utilizează gazele în condiții casnice.

2. Proprietarii caselor şi apartamentelor cu drept de proprietate privată, care utilizează gaze, sunt responsabili pentru:

a) integritatea şi starea bună a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, în posesia cărora se află;

b) utilizarea inofensivă și deservirea tehnică a instalațiilor şi aparatelor consumatoare de gaz de uz casnic;

c) starea și funcționarea canalelor de ventilație și coșurilor de fum.

3. Persoanele care exploatează instalații şi aparate de gaze de uz casnic sunt obligate:

a) să audieze instruirea în cabinetul tehnic la operatorul sistemului de distribuție sau să ia cunoștință de instrucțiunea (îndrumarul) privind exploatarea instalațiilor şi aparatelor de gaze, montate în apartamente sau case de locuit;

b) să asigure curățenia, integritatea şi funcționarea normală a aparatelor consumatoare de gaze;

c) să mențină buna funcționare a canalelor de ventilație și coșurilor de fum, să verifice tirajul înainte de conectare şi în timpul lucrului aparatelor de gaze;

d) înainte de utilizarea sobei alimentate cu gaze să deschidă pe deplin șuberul. Să înlăture periodic gunoiul, cărămida spartă din „buzunarul” coșului de fum;

e) după folosirea gazului să închidă robinetele utilajelor şi robinetul de siguranță. Să închidă imediat robinetele arzătoarelor în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze;

f) să permită accesul în apartamente sau case a reprezentanților operatorului sistemului de distribuție a gazului natural, la prezentarea legitimațiilor de serviciu, pentru examinarea şi repararea conductelor sau instalațiilor de gaze.

4. În cazul sesizării mirosului de gaze consumatorii trebuie:

- să închidă robinetele utilajului, robinetul de siguranță, să deschidă ușile și ferestrele pentru aerisire, să apeleze numărul de urgență 904;

- să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice;

- să întreprindă acțiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificată cu gaze, de excludere a apariției scânteilor și focului deschis;

- la intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de conectarea luminii sau aprinderea focului, să se încredințeze că mirosul de gaze lipsește.

5. Consumatorilor li se interzice:

a) să efectueze fără autorizație lucrări de punere în funcțiune, permutare, înlocuire şi reparație a instalațiilor de gaze;

b) să modifice planul încăperilor unde sunt instalate aparate de gaze, construcția utilajului, sistemului de ventilare și coșului de fum;

c) să astupe canalul de ventilare sau „buzunarul” coșului de fum, să deconecteze sistemul de protecție şi reglare automată;

d) să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor, sistemelor de protecție automată, armăturii, dezagregării (fisurării) zidăriei sau tencuielii sobelor alimentate cu gaze şi coșurilor de fum;

e) să utilizeze gaze după expirarea valabilității actului de verificare şi curățare a canalelor de ventilare și coșurilor de fum;

f) să conecteze instalațiile de gaze în încăperile cu oberlihturile, grătarele și canalele de ventilare închise, cu crăpături sub ușile camerelor de baie şi bucătăriilor, în lipsa tirajului din canalele de ventilare și coșurile de fum;

g) să admită accesul copiilor mai mici de 14 ani şi persoanelor cu dizabilități sau în stare de ebrietate la exploatarea aparatelor de gaze;

h) să lege funii și cabluri, să pună obiecte sub sarcina gazoductelor, să folosească focul pentru identificarea scurgerilor de gaze;

i) să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor, uscarea rufelor sau în alte scopuri decât cele indicate în pașaportul tehnic;

k) să folosească pentru somn şi odihnă încăperile unde sunt instalate utilaje de gaze, să lase fără supraveghere sobele și aragazele.

Deservirea tehnică profilactică - cheia siguranței în exploatarea aparatelor de gaze

Exploatarea sigură și inofensivă a gazoductelor și instalațiilor consumatoare de gaze presupunenu doar o respectare continuă a Regulilor de securitatede către operatorul sistemului de distribuție a gazului în case și apartamente, ci și supravegherea lor permanentă de către beneficiar/consumator pe toată perioada exploatării.

E trist să constatăm, dar unii consumatori preferă să tragă învățăminte din propriile greșeli, fără să ia în calcul viețile pe care le pun în pericol.

Datele statistice bat alarma: pe parcursul trimestrelor I și II ale anului 2018 s-au înregistrat 22 accidente legate de utilizarea gazului în sectorul comunal, ce constiuie cu 45% mai mult decât în perioada similară a anului 2017. În urma acestor accidente doar în prima jumătate a anului curent au avut de suferit 36 persoane, din care 22 au fost intoxicate, 4 au avut arsuri termice, iar 7 persoane au decedat.

Cele mai multe accidente se produc pe fonul folosirii unor aparate/instalații consumatoare de gaze în stare tehnică nesatisfăcătoare, aplicării improvizațiilor, conectării samovolnice, lipsei sau insuficienței tirajului în coșurile de fum și sistemele de ventilare, lăsării fără supraveghere a aragazelor în funcțiune și folosirii acestora pentru încălzirea încăperilor.

Toate aceste încălcări ale regulilor de securitate acționează asemenea unei bombe cu efect întârziat: numeni nu știe când se va produce explozia, incendiul, intoxicația sau chiar decesul persoanelor dragi.

Pentru a evita efectele nedorite, în toate cazurile de utilizare a aparatelor consumatoare de gaze, e tocmai potrivit să apelăm la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, aprobate prinHotărâreaGuvernului nr. 552 din 12.07.2017, care stabilesc bazele juridice, economice şi sociale ale securitățiiindustruialeși au drept scop:

  • prevenirea incidentelor și avariilor la gazoducte, echipamente și accesoriile acestora;
  • protecția sănătății, vieții consumatorilor și mediului ambiant;
  • exploatarea neîntreruptă și inofensivă a instalațiilor de gaze, asigurată de o deservire tehnică adecvată.

Stimați consumatori! Deservirea tehnică, reparația, montarea, punerea în funcțiune a aparatelor utilizatoare de gaze - sunt lucrări cu pericol sporit, ce pot genera explozii sau deflagrații cu proporții devastatoare - nu încercați să le efectuați de sine stătător!

SRL”Bălți-Gaz”, în calitate de operator autorizat al sistemului de distribuție a gazului natural, deține o echipă de specialiști competenți în domeniuși un puternic arsenal de mijloace tehnice-materiale din dotare, pentru exercitarea în conformitate cu cerințele documentelor normative a lucrărilor de punere în funcțiune, reparație și deservire tehnică a:

  • conductelor interioare de gaze
  • aragazelor
  • sobelor de încălzire.

Atenție! Pentru utilizarea corectă și sigură a gazelor naturale este necesar:

  • până la începerea lucrărilor de reparație a coșurilor de fum să informați SRL ”Bălți-Gaz” despre necesitatea deconectării de la sistemele de alimentare cu gaze,
  • să prezentați la cererea colaboratorului SRL ”Bălți-Gaz” actele de verificare a stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor/sistemelor de ventilare.
  • să încheiați contracte privind deservirea tehnică a instalaţiilor consumatoare de gaze cu SRL ”Bălți-Gaz” conform prevederilor pct. 177 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 415 din 25 mai 2011. 

Vizualizați contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică, accesând site-ul www.balti-gaz.md.

Pentru încheierea contractelor Vă puteţi adresa la:

Centrul de Relații cu Consumatorii,

mun. Bălți str. Sf. Nicolae, 43                                           - tel. (0231) 52-130

Filiala ”Bălți-Gaz”,

mun.Bălți, str.I. Franco, 19/3                                            - tel. (0231) 52-201

Filiala”Glodeni-Gaz”

or.Glodeni, str. Tricolorului ,10,str.Veteranilor, 5               - tel. (0249) 23-737

Filiala ”Sângerei-Gaz”

or. Sângerei, str. Buianov, 6                                              - tel. 0(262) 21-804

Filiala ”Fălești-Gaz”

or.Fălești, str.Al. cel Bun, 21a                                           - tel. 0(259) 25-404

Filiala ”Râșcani-Gaz”

or. Râșcani, str. 31August, 38                                           - tel. 0(256) 23-996

SRL ”Bălți-Gaz”- suntem un colectiv consolidat și victoria ne aparține!

         Pornind de la păstrarea frumoasei tradiții în colectivul SRL ”Bălți-Gaz”, în scopul promovării unui mod sănătos de viață, propagării exercițiilor fizice drept mijloc de fortificare a sănătății și profilaxiei maladiilor, în conformitate cu Regulamentul FSCRE, comitetul sindical al întreprinderii a organizat Spartachiada a XV-a la tabăra de odihnă pentru copii ”Dumbrava Albă” în perioada 08-09 iunie 2018.

 

spartachiada9

Miercuri, 18 Aprilie 2018 00:00

Stimați Consumatori! Modele de cereri.

Scris de

Stimați Consumatori!

Сererile Dumneavoastră adresate către SRL “Bălți-Gaz” pot fi recepționate nu numai la Centrul de relații cu consumatorii – str.Sf.Nicolae, 43, dar și prin intermediul e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; fax: 0231-633-55 sau la tel.0231-52-130.

Modelele de cereri pot fi vizualizate pe site-ul companiei: www.balti-gaz.md Modelele de cereri.

Modelele de cereri pot fi completate online accessînd pagina Serviciu electronic.

SIGURANȚĂ înseamnă VIAȚĂ

Extras din ”Cerințele minime  de securitate

privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”

aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 552 din  12.07.2017

Secțiunea a 6-a. Conducte interioare de gaze

625. Exploatarea aparatelor consumatoare de gaze și echipamentelor prevede:

1) deservirea tehnică periodică;

2) deservirea tehnică sezonieră – punerea în funcţiune şi debranşarea utilajului și a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși ce funcţionează în perioada unui sezon, instalate în clădirile publice;

3) reparaţia neprevăzută de plan și efectuată în baza cererilor – deservirea tehnică și reparația efectuate în baza cererilor.

Conform Legii Nr. 108 din 27.05.2019 și Regulamentului ANRE nr. 112 din 19.04.2019

 

Operatorul de sistem are următoarele Drepturi și Obligații

 

Operatorul de sistem are următoarele obligații:

-  să deconecteze instalațiile de gaze naturale cu respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale;

-  să întocmească actul de depistare a consumului de gaze naturale de către consumatorul final prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor acestuia sau prin alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare a gazelor naturale (în continuare - act de depistare) şi să transmită furnizorului actul întocmit şi probele aferente;

-  să citească lunar indicațiile echipamentelor de măsurare şi să prezinte furnizorului datele respective pentru facturare, în termenele stabilite cu furnizorul, în baza contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a gazelor naturale;

-  să transporte sau să distribuie gazele naturale conform prevederilor Legii cu privire la gazele naturale, prezentului Regulament și în condițiile contractului pentru prestarea serviciului încheiat cu utilizatorul de sistem;

-  să ofere utilizatorilor de sistem, inclusiv consumatorilor finali, informații suficiente pentru asigurarea unui acces eficient la rețelele de gaze naturale şi să răspundă în termenele stabilite de lege la reclamațiile depuse în scris;

-  să asigure accesul consumatorilor finali la serviciul telefonic 24/24 ore, numărul de telefon al căruia se indică în mod obligatoriu în factura emisă de furnizor;

să respecte indicatorii de calitate a serviciilor de transport sau de distribuție a gazelor naturale, stabiliți în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, aprobat de Agenție;

-  să presteze serviciul de transport sau de distribuție a gazelor naturale în mod continuu şi fiabil şi să restabilească în cel mai scurt timp posibil, livrarea gazelor naturale în caz de întreruperi neprogramate sau în cazul altor deranjamente din rețeaua de gaze naturale;

-   să reconecteze instalațiile de gaze naturale ale consumatorilor finali, conform prevederilor prezentului Regulament și Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale şi să reia livrarea gazelor naturale;

-  să prezinte la solicitarea utilizatorului de sistem informații cu privire la parametrii de calitate a gazelor naturale livrate şi să examineze petițiile cu privire la calitatea şi regimurile de livrare a gazelor naturale în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale; 

-   să repare prejudiciile cauzate utilizatorilor de sistem, inclusiv consumatorilor finali;

-  să efectueze în termen verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare a gazelor naturale livrate consumatorului casnic și să solicite efectuarea în termen a verificării metrologice periodice a echipamentului de măsurare a consumatorului noncasnic; 

-  să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice sau defectat nu din vina consumatorului casnic, iar în cazul în care în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică periodică operatorul de sistem nu instalează un alt echipament de măsurare, operatorul de sistem restabilește evidența gazelor naturale consumatorului casnic în termen de cel mult 10 zile calendaristice;

-   să permită accesul utilizatorului de sistem la echipamentul său de măsurare, fiind anunțat în prealabil;

-  să determine consumul de gaze naturale în scopul facturării, conform consumului mediu zilnic în circumstanțele expuse în Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019 din 19 aprilie 2019 și prezentul Regulament;

-  să exploateze și să întrețină în condiții de siguranță, în stare bună de funcționare rețelele de gaze naturale și obiectele aferente lor ce îi aparțin sau cele aflate în posesie, inclusiv transmise la deservire tehnică stabilite prin prezentul Regulament, şi să asigure securitatea funcționării lor;

-  să efectueze reparația și înlocuirea rețelelor de gaze naturale și a obiectelor aferente lor ce-i aparțin în caz de degradare, cu excepția situației deteriorării acestora de către alte persoane, cazuri în care aceştia sunt obligați să suporte integral cheltuielile generate;

-  să efectueze controlul echipamentului de măsurare la solicitarea furnizorului, înainte de încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. Concomitent cu controlul echipamentului de măsurare, operatorul de sistem verifică corespunderea instalaţiei de utilizare cu proiectul. În cazul în care instalaţia de utilizare nu corespunde proiectului, solicitantul îndeplineşte indicaţiile operatorului de sistem cu privire la eliminarea încălcărilor constatate, indicate în prescripţie;

-  să efectueze recalcularea consumului de gaze naturale luând în considerație indicii de facturare și eroarea echipamentului de măsurare în cazul depistării de către operatorul de sistem a majorării neautorizate a debitului contractat sau racordării unor aparate de utilizare, fără acordul său, sau dacă au fost modificați indicii de facturare în cazul lipsei echipamentului de măsurare;

-  să efectueze evaluarea stării tehnice a locurilor de consum pentru care se va efectua furnizarea gazelor naturale și va întocmi un acord tehnic care va prevedea condițiile de realizare tehnică a contractului pentru locurile de consum, gestionate de consumatorul noncasnic/potențialul consumator noncasnic în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Copia acordului tehnic va fi prezentată de consumatorul noncasnic furnizorului la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.

 

Operatorul de sistem are următoarele drepturi:

 

-  să aibă acces la locul de consum pentru controlul şi citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, montarea /demontarea echipamentului de măsurare în scopul verificării metrologice periodice, expertizei metrologice, efectuării expertizei extrajudiciare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparația instalațiilor de gaze naturale ce aparțin operatorului de sistem şi sunt amplasate pe proprietatea consumatorului final;

-  să ceară strămutarea echipamentului de măsurare prin emiterea prescripției respective în cazul refuzului nemotivat al consumatorului final de a oferi operatorului de sistem acces la echipamentul de măsurare sau la instalaţiile de gaze naturale ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea consumatorului final;

-  să deconecteze instalațiile de gaze naturale ale consumatorilor finali în cazurile prevăzute în prezentul Regulament;

-  în cazul refuzului nemotivat de a permite accesul personalului operatorului de sistem la echipamentul de măsurare şi la instalațiile operatorului de sistem ce se află pe proprietatea consumatorului final, operatorul de sistem va solicita asistență organelor de drept pentru a obține accesul;

-  să primească gazele naturale de la utilizatorii de sistem la punctele de intrare în rețeaua de gaze naturale, volumele de gaze naturale fiind măsurate prin intermediul echipamentului de măsurare comercială instalat la stațiile de predare şi/sau punctele de măsurare;

-  să sisteze livrarea gazelor naturale consumatorului final în cazurile prevăzute de Legea cu privire la gazele naturale;

-  să solicite expertiza metrologică a echipamentului de măsurare al operatorului de sistem la care sunt racordate rețelele sale de gaze naturale. Expertiza metrologică se efectuează în prezența personalului acestuia.

Conform Legii Nr. 108 din 27.05.2019 și Regulamentului ANRE nr. 112 din 19.04.2019

Consumatorul final are următoarele Drepturi și Obligații


Consumatorul final are următoarele obligații:

-  să permită accesul personalului operatorului de sistem la echipamentul de măsurare amplasat pe proprietatea sa;

-  să permită accesul echipei de intervenție a operatorului de sistem, după prezentarea legitimației, în scopul efectuării unor lucrări de revizii, reparații, întreruperi, sistări, deconectări, racordări, precum şi de remediere a deranjamentelor sau avariilor în instalațiile operatorului de sistem aflate pe proprietatea sa;

-   să anunțe imediat operatorul de sistem despre detectarea scurgerilor de gaze naturale survenite în instalațiile sale de gaze naturale, cât şi în instalațiile de gaze naturale din vecinătate;

-  să nu permită şi să nu execute modificări sau conectări de noi aparate de utilizare, în afara proiectului, la instalația existentă, fără acordul preliminar al operatorului de sistem;

-  să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate, să nu întreprindă acțiuni menite să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor acestuia sau prin alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare; 

-  să efectueze remedierea defecțiunilor în instalațiile sale de gaze naturale, prin intermediul unităților specializate sau persoanelor autorizate să efectueze astfel de lucrări;

-  să suporte cheltuielile necesare pentru racordare, modificarea instalației de racordare, solicitată de el;

-  să sesizeze imediat operatorul de sistem în cazul în care depistează defecțiuni în funcționarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor aplicate de către operatorul de sistem;

-  să nu intervină şi să nu permită altor persoane să intervină în utilajul operatorului de sistem şi în reţelele de gaze naturale amplasate pe proprietatea consumatorului final.

-  să respecte condiţiile contractuale, să instaleze doar aparate şi utilaje care corespund documentelor normativ-tehnice şi să utilizeze gazele naturale doar prin aparate omologate de gaze naturale, în mod raţional, inofensiv, eficient şi fără fraude;

să achite integral plata datorată pentru gazele naturale furnizate şi penalităţile calculate, conform condițiilor contractuale şi în termenele stabilite în factura de plată;

-  dacă nu mai doreşte să achiziţioneze gaze naturale de la furnizorul respectiv, să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale şi să achite integral furnizorului plata pentru gazele naturale consumate şi, după caz, penalităţile aferente, în conformitate cu contractul de furnizare a gazelor naturale;

-  să asigure integritatea instalaţiilor de gaze naturale ce-i aparţin şi să le întreţină în stare de funcţionare normală. Lucrările de instalare, de modificare şi de reparaţie a aparatelor și a instalaţiilor sale de gaze naturale trebuie să fie efectuate numai de persoane autorizate, cu întocmirea actelor corespunzătoare. Instalarea şi/sau modificarea instalației de gaze naturale se efectuează în baza proiectului coordonat de operatorul de sistem. Înlocuirea unor aparate de gaze naturale cu alte aparate de gaze naturale de aceeași capacitate, conform proiectului, se efectuează de persoane autorizate, cu întocmirea actelor corespunzătoare. După executarea lucrărilor menţionate, consumatorul final informează operatorul de sistem şi furnizorul despre acest fapt;

-  să asigure, în conformitate cu condiţiile stipulate în Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale, acces personalului operatorului de sistem pentru controlul şi citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparaţia instalaţiilor de gaze naturale ce aparţin operatorului de sistem şi sînt amplasate pe proprietatea consumatorului final.

Consumatorul final are următoarele drepturi:

-   să aibă acces la serviciul telefonic 24/24 al operatorului de sistem şi la serviciul telefonic al furnizorului;

-   să solicite înlăturarea de către operatorul de sistem a deranjamentelor din reţelele de gaze naturale şi/sau din reţelele interne ale blocurilor de locuit;

-  să solicite repararea prejudiciului cauzat în rezultatul încălcării de către operatorul de sistem a prevederilor prezentului Regulament;

-  să solicite operatorului de sistem să întreprindă măsuri corespunzătoare în cazul deranjamentelor din rețeaua de gaze naturale şi în cazul funcționării necorespunzătoare a echipamentului de măsurare;

-   să fie prezent la citirea indicațiilor, verificarea metrologică şi efectuarea expertizei extrajudiciare a echipamentului de măsurare;

-   să aibă acces la echipamentul de măsurare în cazul în care acesta este instalat pe proprietatea operatorului de sistem, cu anunțarea în prealabil a acestuia.

-   să aibă acces la reţelele de gaze naturale şi să consume gaze naturale la parametrii de calitate stabiliți;
să își aleagă furnizorul şi să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu orice furnizor;
să solicite furnizorului încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea  contractului de furnizare a gazelor naturale;

-   să schimbe furnizorul  în  condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului;   

-  să solicite prezentarea de către furnizor a informaţiilor privind istoricul de consum, privind plăţile şi penalităţile calculate şi achitate; 

-  să solicite sistarea furnizării gazelor naturale pentru o perioadă de timp determinată, conform Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale; 

-  să aibă acces la echipamentul de măsurare în cazul în care acesta este instalat pe proprietatea operatorului de sistem, să fie prezent la citirea indicaţiilor, la controlul, verificarea şi efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare; 

-   să verifice şi să constate respectarea de către furnizor a prevederilor contractului de furnizare a gazelor naturale; 

-  să solicite repararea prejudiciilor cauzate de către furnizor, de către operatorul de sistem în cazul livrării gazelor naturale cu încălcarea parametrilor de calitate, a indicatorilor de calitate stabiliţi sau în cazul încălcării de către furnizor, de către operatorul de sistem a prevederilor prezentei legi, a contractului încheiat ori a actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie;

-  să solicite și să primească de la operatorul de sistem un nou aviz de racordare în cazul majorării debitului contractat, în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulamentul privind racordarea.

Conform datelor operative ale Serviciului Intervenţii Gaze a SRL „Bălţi-Gaz” în urma calamităţilor naturale din ultima perioadă, au avut loc 6 incidente la gazoductele din aria de activitate a întreprinderii.

rain

Incidentele cauzate de condiţiile meteo au dus la căderea mai multor copaci pe gazoductele de presiune diferită.

Au fost înregistrate: 1 caz la filiala “Glodeni-Gaz”  şi 5 cazuri lafiliala “Bălţi -Gaz”. 

Ca urmare, au fost îndeplinite lucrări de lichidare a consecinţelor furtuniilor, în vederea funcţionării gazoductelor în regim stabil.

E de menţionat faptul, că Serviciul Intervenţii Gaze activează non-stop pentru a interveni la lichidarea incidentelor apărute.

Conform prognozelor meteorologilor, în zilele ce urmează, sunt aşteptate averse cu descărcări electrice, inclusiv vânt puternic. Respectiv, dacă în astfel de circumstanţe, sunteţi martorul căderii unui arbore pe gazoduct sau simţiţi miros de gaze, rugăm să apelaţi de urgenţă Serviciul Intervenţii Gaze pe numărul: 904.

Administraţia SRL „Bălţi-Gaz

Vineri, 30 Iunie 2017 00:00

Atenţie, conductă de gaze!

Scris de

Specialiștii SRL “Bălți-Gaz” reamintesc consumatorilor și managerilor firmelor de construcţii regulile de executare a lucrărilor de terasament  în apropierea gazoductelor.

În zona de activitate a SRL „Bălți-Gaz“, se află sute de kilometri de rețele subterane de distribuție. Semnele informative şi de avertizare nu sunt motive pentru autodeterminarea traseului conductei de gaze în teritoriu. Toate lucrările de excavare în zona de protecţie a conductelor de gaze trebuie să fie efectuate după acordul în scris al proprietarului rețelei de gaze sau a organizaţiei de exploatare în prezența reprezentanților ei.

În caz de necesitate de a efectua lucrări de terasament, în zona de protecţie, în scopul de a preveni deteriorarea rețelelor de distribuție a gazelor e necesar:

- de a obține autorizaţia în scris pentru executarea lucrărilor;

- de a face apel la SRL “Bălți-Gaz” cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de terasament pentru a preciza traseul conductei de gaze în teritoriu;

- de a instrui lucrătorii, care efectuează lucrările de terasament, despre respectarea normelor de protecție a rețelelor de gaze și a cerințelor reprezentanților SRL “Bălți-Gaz”;

- de a desfășura activitatea în zona de protecţie a conductei de gaze sub supravegherea conducătorului lucrărilor și fără utilizarea instrumentelor de percuție.

Conform „Regulilor de securitate în ramura gazificării” NRS 35-04-09:2002 p.6.3.41: «. Efectuarea lucrărilor de construcţie, inclusiv a celor de excavare, la o distanţă mai mica de 15 m de la conducta de gaze se admite numai prin autorizaţia în scris, emisă de întreprinderea de exploatare a gospodăriei de gaze, în care trebuie să fie indicate condiţia și modul de efectuare. La autorizaţie trebuie anexată schema amplasării conductei de gaze cu punctele de reper. Întreprinderea care administrează lucrările de excavare trebuie să prezinte întreprinderii gospodăriei de gaze spre coordonare proiectul planului de efectuare a lucrărilor, elaborat în conformitate cu cerinţele SNiP 3.02.01 și SNiP III-4.». p.6.3.44: «În cazurile de efectuare a lucrărilor de construcţie a clădirilor, canalelor, colectoarelor și tunelurilor, aflate în apropierea conductelor de gaze subterane în funcţiune și la intersecţia conductelor de gaze cu construcţiile inginerești de altă destinaţie, întreprinderile de construcţie sunt obligate să îndeplinească cerinţele prevăzute în documentaţia normativă în vigoare și de proiect.»

La depistarea lucrărilor de terasament fără permisiunea respectivă în formă scrisă, în zona  de protecţie a conductei de gaze întreprinderea de exploatare trebuie să ia măsuri pentru stoparea  acestora.

În caz de încălcare a normelor de protecție a rețelelor de distribuție a gazelor și deteriorării conductelor de gaze persoanele juridice și fizice vinovate sunt responsabile și compensează pierderile, cauzate proprietarului-organizației, în modul prevăzut de legislația Republicii Moldova.

Spirite încinse la SRL „Bălţi-Gaz” după ce a fost dat startul celei de-a XIV ediţie a Spartachiadei  angajaților întreprinderii.

Marți, 13 Iunie 2017 00:00

Să nu fim indeferenţi!

Scris de

Ziua mondială a donatorului de sânge, marcată anual în lume pe data de 14 iunie, se desfăşoară în acest an sub genericul „Cum poți ajuta? Donează sânge! Donează acum! Donează sistematic!” şi are drept scop să conştientizeze importanţa actului donării benevole de sânge şi să atragă atenţia populaţiei asupra acestui important domeniu al sănătăţii publice.

Evenimentul dat va avea loc în incinta Teatrului Naţional “V.Alecsandri” din mun.Bălţi, pe data de 14.06.2017 între orele 09-00 până la 15-00.

Doritorii de a participa la donarea voluntară trebuie să se prezinte la punctul de colectare a sângelui cu buletinul de identitate.

Telefon de încredere

Nr tel. de încredere 
/0231/ 2-79-30

Ghişeu unic

Referitor la întrebările apărute apelaţi "Ghişeul unic":


m.Bălți, str.Sf.Nicolae, 43, tel:0231 52130
or.Rîșcani, str.31 August,38A, tel:0256 23881
or.Glodeni, str.Tricolorului, 10, tel:0249 23274
or.Fălești, str.Al.cel Bun, 21A, tel:0259 49001
or.Sîngerei, str.Buianov, 6, tel:0262 92404

Serviciu intervenţii gaze

Dacă simţiţi miros de gaze, apelaţi 904

Tariful curent

Pînă la 30m3 -4 705         fără TVA

Peste 30м3 - 4 895                                      fără TVA