Joi, 15 Noiembrie 2018 00:00

Bombe cu efect întârziat- pericolul buteliilor de gaz instalate în apartamente

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Bombe cu efect întârziat-

pericolul buteliilor de gaz instalate în apartamente

În viața cotidiană gazele naturale ne aduc confortul, facilitând multe operațiuni ce asigură căldura, comoditatea și rapiditatea în acțiuni.

Însă ignorarea regulilor de securitate sau încălcarea acestora la utilizarea gazelor au ca efect riscuri nejustificate. E trist să constatăm, dar unii consumatori preferă să tragă învățăminte din propriile greșeli, fără să ia în calcul viețile pe care le pun în pericol. Ei plătesc cu viaţa pentru neglijență sau imprudență, aducând daune nu numai propriei familii, ci și persoanelor nevinovate, care se află în apropiere în acel tragic moment.
Cineva dintre locatari a uitat să închidă robinetul buteliei racordate la aragaz și concentrația gazului în încăpere a atins limita periculoasă. Explozia s-a produs în momentul, când proprietara a aprins chibritul în încăperea impurificată cu gaz lichefiat. Inconştienţa celor care au încălcat regulile de securitate a luat 4 vieţi (inclusiv 1 copil), a deteriorat 4 etaje din clădire și a nenorocit familii nevinovate. Acesta este bilanțul exploziei din blocul locativ pe bul. Moscovei, mun. Chișinău, la 6 octombrie curent.

ExplozieChisinau

 ExplozieChisinau2

 Stimați cetățeni, statistica sumbră depinde doar de noi. Nu este de prisos să ne amintim despre consecințele grave ale folosirii necorespunzătoare a buteliilor de gaz în zona de deservire a SRL „Bălți-Gaz”:

 1. s. Hrubna Nouă, r-nul Fălești – conectarea nesancționată a 2 butelii de gaz lichefiat și păstrarea în aceeași casă a celei de-a 3-a butelii pline cu gaz. Explozia produsă în rezultatul scurgerii gazului lichefiat a luat 2 vieți, inclusiv 1 copil cu vârsta de 4 ani, iar casa victimelor a fost deteriorată complet;


 2. str. Chișinăului, 62, mun. Bălți – exploatarea neautorizată a aragazului și încălcarea regulilor de securitate la conectarea butelilei de gaz. Deflagarația s-a produs în urma apariției unei scântei și a incendiat bucătăria, deteriorând ușile și geamurile. Din fericire, victime nu s-au înregistrat în acest caz.

 

Și aici nu se încheie șirul accidentelor provocate din indiferență, necunoașterea regulilor de securitate, sau poate din sărăcia noastră…

Buteliile cu gaz lichefiat instalate clandestin în apartamente fac noi victime.  

Cele mai multe accidente se produc pe fonul folosirii unor aparate/instalații consumatoare de gaze în stare tehnică nesatisfăcătoare, aplicării improvizațiilor, conectării samavolnice, lipsei sau insuficienței tirajului în coșurile de fum și sistemele de ventilare, lăsării fără supraveghere a aragazelor în funcțiune și folosirii acestora pentru încălzirea încăperilor.

Important! În conformitate cu Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552 din 12.07.2017:

 • Buteliile destinate pentru blocurile locative, clădirile sociale, administrative şi publice trebuie amplasate în exteriorul acestora, în dulapuri speciale, confecționate din materiale incombustibile.
 • La instalarea buteliei cu gaze lichefiate în exteriorul încăperii, aceasta urmează a fi protejată contra deteriorării şi a încălzirii la temperaturi de peste 45°C.
 • Butelia cu gaz în încăperi de producere trebuie amplasată la o distanță de cel puțin 1 m de la aparatele de încălzire.
 • Dacă între butelie şi aparatul de încălzire este montat un ecran incombustibil, se admite reducerea distanței dintre ele până la 0,5 m, iar distanța dintre butelie şi ecran – nu mai puţin de  0,1 m.
 • Nu se admite instalarea buteliilor cu gaze lichefiate:
  1. în coridoarele comune şi încăperile locuibile;
  2. în subsoluri, demisoluri şi poduri;
  3. în încăperile amplasate alături, deasupra şi sub săli de alimentare, auditorii, clase de instruire şi alte încăperi analogice;
  4. în încăperi fără iluminare naturală din exterior;
  5. pe căile de evacuare şi în apropierea ieșirilor de avarie, din partea fațadelor clădirilor;
 • În afara clădirilor buteliile trebuie instalate în dulapuri sau sub carcase care se închid şi sunt înzestrate cu jaluzele de ventilare.
 • Buteliile se instalează în exterior la  distanţa de cel puţin 0,5 m de la golurile de fereastră şi 1,0 m de la golurile de ușă ale etajului I, cel puţin de 3 m de la golurile de uşă şi de fereastră ale subsolurilor, demisolurilor şi gurilor de canalizare.
 • Dulapurile pentru butelii şi buteliile sub carcasă trebuie să fie montate pe strat  ignifug,  care exclude tasarea terenului, la înălţimea de  cel puţin 0,1 m şi fixate de fundaţia sau pereţii clădirilor.

Ne adresăm către consumatorii casnici și administratorii localurilor publice (instituții de învățământ, grădinițe, cantine, cafenele și restaurante,  frizerii, centre de agrement) cu apelul stringent:

 • Nu instalați butelii cu gaze sau aparate consumatoare de gaze, nu permutați, nu înlocuiți, nu modificări construcția utilajului şi nu reparați aparatele de gaze de sine stătător – aceste lucrări se efectuează în baza condițiilor tehnice și proiectului aprobat;
 • Nu modificați construcția sistemelor de evacuare a gazelor şi de ventilaţie, nu astupați canalele de ventilație și „buzunarele” destinate pentru curăţare;
 • Nu conectați la aragaz armătura sau butelia de gaz cu defecte, nu înlocuiți buteliile fără a  însuși instruirea prealabilă în cabinetul tehnic al SRL”Bălți-Gaz”;
 • Nu utilizați instalațiile de gaze în încăperi cu oberlihturile, grătarele canalelor de ventilație închise, cu crăpături sub ușile camerelor de baie şi bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilație;
 • Nu lăsați fără supraveghere aragazele în funcțiune, nu admiteți accesul copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani la exploatarea aparatelor de gaze, precum şi persoanelor neinstruite sau în stare de ebrietate;
 • Nu utilizați aragazele pentru încălzirea încăperilor, nu folosiți pentru somn şi odihnă încăperile în care sunt instalate aparate și butelii de gaze;
 • Nu folosiți focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;
 • Nu depozitați în încăperi şi subsoluri butelii goale/pline cu gaze lichefiate;
 • Nu instalați în încăperea alimentată cu gaze mai mult de o butelie cu capacitatea 50 (55) l sau două butelii cu capacitatea 22 l fiecare;
 • Nu amplasați buteliile în fața ușilor focarelor sobelor la distanța mai mică de 2m;
 • Nu conectați/deconectați iluminatul electric,  nu utilizați focul deschis, aparatele electrice şi sobele de încălzire în momentul schimbării buteliilor în încăperi;
 • Nu schimbați/instalați buteliile în prezența persoanelor ne instruite și neantrenate în executarea acestor lucrări.

Pentru asigurarea bunei funcționări, este necesară nu doar supravegherea neîntreruptă a instalațiilor de gaze, ci și deservirea tehnică periodică a acestora.

Stimați consumatori! Deservirea tehnică, reparația, montarea, punerea în  funcțiune a aparatelor utilizatoare de gaze - sunt lucrări cu pericol sporit, ce pot genera explozii sau deflagrații cu proporții devastatoare - nu încercați să le efectuați de sine stătător! E strict necesar:

 • să prezentați la cererea colaboratorului SRL ”Bălți-Gaz” actele de verificare a stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor/sistemelor de ventilare.
 • să încheiați contracte de deservire tehnică a instalaţiilor consumatoare de gaze cu SRL ”Bălți-Gaz” conform Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 415 din 25 mai 2011. 

Contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică este plasat pe site-ul
    www.balti-gaz.mdPentru încheierea contractelor Vă puteți adresa la:

Centrul Relații cu Consumatorii, mun. Bălți str. Sf. Nicolae, 43.  Tel. (0231)52-130

Filiala ”Bălți-Gaz”, mun.Bălți, str.I. Franco,  19/3

Tel. (0231) 52-201; (0231) 52-207

Administrația SRL ”Bălți-Gaz”

 

 

 

Citit 923 ori Ultima modificare Vineri, 16 Noiembrie 2018 07:38
Login pentru a posta comentarii

Telefon de încredere

Nr tel. de încredere 
/0231/ 2-79-30

Centrul relații cu consumatorii

Referitor la întrebările apărute apelaţi "Centrul relații cu consumatorii":


m.Bălți, str.Sf.Nicolae, 43, tel:0231 52130
or.Rîșcani, str.31 August,38A, tel:0256 23881
or.Glodeni, str.Tricolorului, 10, tel:0249 23274
or.Fălești, str.Al.cel Bun, 21A, tel:0259 49001
or.Sîngerei, str.Buianov, 6, tel:0262 92404

Serviciu intervenţii gaze

Dacă simţiţi miros de gaze, apelaţi 904

Tariful curent

Preț fără TVA, lei/1000 m3 - 4 298