Anunțuri

Anunțuri (40)

Stimaţi colegi,

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări de la fondarea întreprinderii SRL,,Bălți-gaz”, am onoarea şi deosebita plăcere să Vă adresez din numele Consiliului de Administrație al SA „Moldovagaz” și al meu personal cele mai sincere și cordiale felicitări!

În aceşti ani a fost parcurs un drum lung. A fost o perioadă de formare şi dezvoltare a întreprinderii, cu multiple încercări, speranţe şi realizări.

Fără îndoială că, atât succesele întreprinderii, cât şi îndeplinirea sarcinilor sunt asigurate de oamenii, care lucrează aici, de munca zilnică minuţioasă, de îndemânarea lor, precum şi de gradul mare de responsabilitate.

Aș vrea să aduc mulțumiri tuturor celor, care pe parcursul anilor au pus umărul la formarea şi consolidarea ei, au participat nemijlocit şi s-au implicat necondiţionat în crearea unei imagini pozitive a întreprinderii la stabilirea relaţiilor cu consumatorii, bazate pe profesionalism şi încredere reciprocă, atitudine corectă, obiectivă şi prietenoasă.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima înalta considerație pentru devotamentul și contribuția deosebită adusă de către Dumneavoastră la dezvoltarea întreprinderii, atitudinea conştiincioasă şi profesionalismul manifestat pe parcursul anilor.

Mult succes în activitatea de zi cu zi, sănătate și realizări remarcabile în munca desfășurată!

Cu respect,

Președintele
Consiliului de Administraţie Vadim CEBAN

Miercuri, 07 August 2019 00:00

Reclamaţie

Scris de

Cum depui o reclamație?

Stimate Consumator,
Prioritatea noastră este să ne ţinem promisiunile. 
În cazul în care nu sunteţi satisfacut de calitatea serviciilor SRL "Bălţi-Gaz" sau aveţi indoieli despre facturarea serviciilor SRL "Bălţi-Gaz", Vă rugăm să ne contactaţi. Feedback-ul primit din partea Dvs. ne oferă posibilitatea de a răspunde rapid la necesităţile Dvs. şi de a evita erorile posibile. Totodată, acesta va determina direcţia in care trebuie să mergem.

Mai jos, Veţi găsi un ghid al reclamaţiei – acestea sunt drepturile Dvs. şi responsabilităţile noastre. Sperăm că această informaţie Vă va ajuta sa inţelegeţi procesul de lucru cu reclamaţiile la SRL "Bălţi-Gaz".

Procedura de examinare a reclamaţiilor

 

Cum informați compania despre calitatea deservirii și prestării serviciilor?


Utilizând formularul online:

Formular Reclamații

 

Prin apel 24/24 :

la numărul (0231) 59-218 - Serviciul telefonic 24/24


Prin email:

la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pentru persoane fizice
la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pentru persoane juridice

Prin fax:

la numărul (0231) 52-130, pentru persoane juridice.

Personal:

Vă prezentați la unul din filiale SRL "Bălţi-Gaz".

Prin poștă:

La adresa: or. Bălţi, str. Sf. Nicolae, 43, MD 3100.

Conform Legii cu privire la petiționare, petiția/reclamația se depune în scris sau în formă electronica și va conține:

Detalii referitor la reclamația Dvs:

 • un număr de telefon;
 • numele, prenumele Dvs. și adresa poștală. Deoarece SRL "Bălţi-Gaz" nu oferă informații persoanelor neautorizate. Protecția informației personale constituie o prioritate pentru noi;
 • subiectul reclamației;
 • când a avut loc incidentul;
 • care sunt motivele sau cauzele ce V-au determinat sa depuneți reclamația;
 • data şi semnătura.


Când primiți un răspuns la petiția/reclamația depusă în scris?

 • Dacă reclamația nu necesită o studiere și examinare suplimentară, răspunsul va fi oferit în 15 zile calendaristice de la data înregistrării.
 • În cazul reclamațiilor ce necesită o examinare mai complexă - ne obligăm să oferim răspunsul în maxim 30 zile calendaristice, calculate din ziua în care SRL "Bălţi-Gaz" a recepționat reclamația Dvs.
 • În cazuri deosebite, termenul de examinare poate fi prelungit cu cel mult o lună, fapt despre care veți fi informat printr-un răspuns intermediar, prin care veți fi anunțat despre termenul necesar adițional pentru a vă oferi soluția cea mai potrivită.
 • Vom face tot posibilul pentru ca răspunsul oferit la reclamația Dvs. să fie unul clar și complet.

Model de reclamaţie

 

Nume, Prenume

Funcţia

Ziua, orele de
audienţă 

Număr de contact/adresa e-mail

Pantelemon Frăsîneanu

Director

 Marți
15:00 ‑ 17:00

(0231) 52-101

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Victor Curinnoi

Inginer șef Marți, Vineri
14:00 ‑ 17:00

(0231) 52-106

victor.curennoi@balti‑gaz.md

Ion Bleandura

Director adjunct
pe evidenţa
gazelor naturale
 Joi
14:00 ‑ 17:00

(0231) 52-119

ion.bleandura@balti‑gaz.md

 

Înscrierea solicitanţilor, pentru audienţă, se efectuează zilnic:

(0231) 52-101; (0231) 52-122; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Şefii de secţii şi servicii din cadrul Aparatului de conducere a SRL "Bălţi-Gaz", directorii de
filiale vor organiza audienţa cetăţenilor în fiecare zi de lucru în dependenţă de regimul de muncă.

Conform Regulament HANRE nr. 112 din 19.04.2019

Secțiunea 3

Sistarea prestării serviciului de transport sau de distribuție,

 întreruperea, limitarea livrării gazelor naturale și

deconectarea de la rețeaua de gaze naturale

 

94. Operatorul de sistem este în drept să întrerupă sau să limiteze livrarea gazelor naturale utilizatorului de sistem în următoarele cazuri:

1) sunt puse în pericol viața şi sănătatea oamenilor;

2) apare pericolul prejudicierii proprietății; 

3) se încalcă regimul de funcționare a obiectelor sistemului de gaze naturale;

4) se efectuează racordări şi alte operațiuni de exploatare şi de întreținere care nu pot fi executate în alt mod; 

5) s-au produs incidente sau avarii ori se lichidează consecințele lor;

6) încălcarea zonei de protecție a rețelelor de gaze naturale, care are ca efect reducerea fiabilității livrării de gaze naturale și/sau prin care sunt puse în pericol  persoanele, bunurile ori mediul;

7) criză de combustibil survenită la scară națională sau în cazul unor interese ce țin de apărarea națională;

8) apariția situațiilor excepționale pe piața gazelor naturale.

  98. Deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final este interzisă în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în zilele de sărbătoare nelucrătoare sau cu o zi înainte de ziua de sărbătoare nelucrătoare, precum şi în celelalte zile după ora 18.00 și doar după avizarea consumatorului final. 

106. Operatorul de sistem este în drept să deconecteze imediat aparatul de utilizare al consumatorului final de la instalația de gaze naturale, cu documentarea acestui fapt, în următoarele cazuri:

1) aparatul de utilizare este conectat neautorizat;

2) la depistarea scurgerilor de gaze naturale în aparatul de utilizare sau în conducta de gaze naturale după robinetul de siguranță, prin care este conectat aparatul de utilizare.

 

 

Vineri, 05 Iulie 2019 00:00

Ghişeu Unic

Scris de

 Stimați Consumatori!

În scopul optimizării relațiilor cu clienții, în cadrul SRL ,,Bălţi-Gaz” a fost creat Ghișeu Unic,  în conformitatate cu prevederile Legii nr. 161 din 22.07.2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător și a Legii nr 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale.

Ghișeul Unic funcționează după principiul eficientizării fluxului de informație, care permite clienților obținerea actelor permisive în termenii rezonabili stabiliți, fără implicarea directă a acestora în colectarea actelor necesare efectuării anumitor lucrări. Ghișeul Unic  reprezintă un mecanism  creat pentru facilitarea procedurilor de  conectare primară a locului de consum, instalarea/ schimbarea/ reinstalarea echipamentelor de masurare și a instalațiilor de gaze, reamplasarea gazoductelor, coordonarea proiectelor, etc.

Funcționalitatea ghișeului Unic este administrată astfel încît serviciile prestate solicitantului, începînd cu recepționarea cererii pînă la obținerea unui rezultat final să fie obținute  într-un singur punct de deservire.

HOTĂRÎRI ANRE

Drepturile și obligațiile consumatorului de gaze naturale

Obligațiile operatorului rețelei de distribuție a gazelor naturale

Сererile Dumneavoastră adresate către SRL “Bălți-Gaz” pot fi recepționate nu numai la Centrul de relații cu consumatorii – str.Sf.Nicolae, 43, dar și prin intermediul e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; fax: 0231-633-55 sau la tel.0231-52-130.

Modelele de cereri pot fi vizualizate pe site-ul companiei: Modelele de cereri.

Modelele de cereri pot fi completate online accessînd pagina Serviciu electronic.

 

Cererea pentru eliberarea avizului de racordare

La cererea pentru eliberarea avizului de racordare se anexează în mod obligatoriu următoarele acte:

1) în cazul persoanelor fizice:

a) copia buletinului de identitate al solicitantului;

b) copia actelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și/sau asupra terenului;

c) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;

d) acordul proprietarului reţelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la reţeaua de gaze naturale, după caz.

2) în cazul persoanelor juridice:

a) copia deciziei de înregistrare, eliberată de Agenția Servicii Publice sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plăţile;

b) copia actelor, care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și/sau asupra terenului;

c) planul de situație, cu amplasarea în zonă a construcțiilor;

d) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;

e) acordul proprietarului reţelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la reţeaua de gaze naturale, după caz.

 

Încheierea contractelor pentru deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși

Consumatorii casnici trebuie să încheie contracte pentru deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși cu operatorul sistemului de distribuție și/sau întreprinderea specializată, în baza cererii scrise (pct.649, 774 Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale), deoarece gazele pot fi livrate către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

Pentru a vizualiza Contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică şi pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul www.balti-gaz.md sau Vă puteți adresa la

Program de lucru

LUNI - de la orele 08:00 până la 17:00, fără pauză

MARȚI - de la orele 08:00 până la 17:00, fără pauză

MIERCURI - de la orele 08:00 până la 17:00, fără pauză

JOI - de la orele 08:00 până la 17:00, fără pauză

VINERI - de la orele 08:00 până la 17:00, fără pauză

Centrul de Relații cu Consumatorii,

mun. Bălți str. Sf. Nicolae, 43                                           - tel. (0231) 52-130

Filiala”Glodeni-Gaz”

or.Glodeni, str. Tricolorului ,10,str.Veteranilor, 5             - tel. (0249) 23-737

Filiala ”Sângerei-Gaz”

or. Sângerei, str. Buianov, 6                                              - tel. 0(262) 22-204

Filiala ”Fălești-Gaz”

or.Fălești, str.Al. cel Bun, 21a                                           - tel. 0(259) 25-404

Filiala ”Râșcani-Gaz”

or. Râșcani, str. 31August, 38                                           - tel. 0(256) 23-996

 


STIMAȚI CONSUMATORI !
Nu încercați să efectuați de sine stătător deservirea tehnică a
aparatelor de gaze!

Acestea sunt lucrări periculoase cu gaze,
ce pot genera explozii și incendii devastatoare.

bg4 rom

SRL „Bălți-Gaz” vă oferă posibilitatea să beneficiați de serviciile specialiștilor competenți, cu o pregătire profesională în domeniul reparației, montării și punerii în funcțiune a aparatelor utilizatoare de gaze, precum și deservirii tehnice a aragazelor,  sobelor de încălzire și a conductelor interioare de gaze naturale.

De serviciile  SRL „Bălți-Gaz” pot beneficia atît locuitorii mun. Bălți, cât și a raionelor Sîngerei, Rîșcani, Glodeni și Fălești, unde sunt amplasate filialele întreprinderii.

Pentru întocmirea contractelor și informații suplimentare, vă puteți adresa la Centrul de Relații cu Consumatorii pe adresa: mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43.

Tel.: (0231) 52-130.


Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau puteți accesa pagina web http://www.balti-gaz.md.

Fiți prudenți, nu efectuați lucrările de sine stătător, adresați-vă la echipa de profesioniști din cadrul SRL „Bălți-Gaz”, pentru a evita consecințe letale!

NOI ȘTIM A DĂRUI CĂLDURĂ

Comunicat de presă

În vederea îmbunătățirii calității serviciilor prestate consumatorilor, furnizorul de gaze naturale, SA ,,Moldovagaz” împreună cu operatorii rețelelor de distribuție de gaze implementează proiectul de instalare a echipamentului de citire și transmitere a indicilor contorului la distanță, numit și radio modul.

SA ,,Moldovagaz” și operatorii rețelelor de distribuție de gaze au același scop: automatizarea tuturor proceselor, de la citirea datelor până la facturare și achitarea facturilor.

Introducerea noului sistem automatizat va reduce la minim greșelile de citire a datelor contorului, respectiv consumatorii vor achita exact cât au consumat. Controlorul nu se va mai deplasa lunar pentru citirea indicilor contorului, iar consumatorul nu își va mai face griji pentru transmiterea indicilor contorului, în cazul în care nu poate asigura accesul controlorului la locul de consum.

SA ,,Moldovagaz” deține un Program pe termen lung de instalare a echipamentului de citire și transmitere a indicilor contorului la distanță pentru toate nodurile de evidență ale consumatorilor din Republica Moldova. Implementarea programului începe în 2019, în mun. Chișinău, în colaborare cu operatorul rețelei de distribuție gaze SRL ”Chișinău-gaz”.

 

Notă:

Actualmente se utilizează 2 modalități de citire a indicilor contorului:

 1. 1.Citirea directă de către operator la domiciliul consumatorului;
 2. 2.Citirea indirectă prezentată de consumator.

Citirea directă de către operator are loc prin 2 modalități:

 1. 1.citirea prin fotografierea contorului la domiciliul consumatorului;
 2. 2.citirea la distanță prin radio modul.

În lipsa accesului la locul de consum, are loc citirea indirectă a indicilor, prin una din cele 4 modalități comode consumatorului:

-                indicii notați în factura de plată (se indica primele 5 cifre din cadranul negru al contorului);

-                indicii notați în internet banking;

-                indicii notați de Call Centru;

-                indicii transmiși prin pagina web www.chisinaugaz.md, în rubrica ,,Serviciul online de colectare a datelor”.

Vineri, 08 Februarie 2019 00:00

Informația pentru proprietarii rețelelor de gaze

Scris de

Informația pentru proprietarii rețelelor de gaze

     SRL «Bălți-Gaz» Vă aduce la cunoștință că:

 1. Cheltuielile ce ţin de deservirea tehnică a reţelelor de gaze, transmise conform prezentului Regulament se acoperă din componentele tarifare corespunzătoare incluse în tarifele la gazele naturale aprobate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a RM.
 2.  Deservirea tehnică a reţelelor de gaze nu include lucrările pentru renovarea lor, schimbarea parametrilor şi caracteristicilor tehnice, efectuarea reparaţiei capitale, schimbarea unor piese, ansambluri şi construcţii uzate, sustrase sau ieşite din funcţiune în urma situaţiilor de avariere sau altor cazuri care nu depind de întreprinderea de gaze.
 3. Lucrările ce ţin de deservirea tehnică a reţelelor de gaze sunt efectuate de către din contul proprietarului rețelelor de gaze.

(Hotărârea Guvernului RM nr.683 din 18.06.2004 despre aprobarea «Regulamentului privind modul de transmitere a rețelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societății pe Acțiuni «Moldovagaz» la deservirea tehnică)

ANUNȚ

SA ,,Moldovagaz” informează toți consumatorii săi casnici, persoane fizice, despre faptul că în februarie 2019 va fi modificată modalitatea de facturare a gazelor furnizate în luna ianuarie 2019.

În legătură cu actualizarea sistemului informațional de evidență a gazelor naturale operată pentru optimizarea calității serviciilor prestate consumatorilor finali, în luna februarie 2019 facturile care conțin datorii pentru luna ianuarie 2019 vor fi repartizate mai târziu.

Termenul de achitare a datoriilor va fi indicat expres în factură și de asemenea va fi prelungit.

Începând cu luna martie 2019 modalitatea de eliberare a facturilor persoanelor fizice, cât și termenii de achitare ale lor va avea loc, conform condițiilor anterioare.

Tarifele la gazele naturale aprobate de ANRE rămân aceleași.

Pagina 1 din 3

Telefon de încredere

Nr tel. de încredere 
/0231/ 2-79-30

Ghişeu unic

Referitor la întrebările apărute apelaţi "Ghişeul unic":


m.Bălți, str.Sf.Nicolae, 43, tel:0231 52130
or.Rîșcani, str.31 August,38A, tel:0256 23881
or.Glodeni, str.Tricolorului, 10, tel:0249 23274
or.Fălești, str.Al.cel Bun, 21A, tel:0259 49001
or.Sîngerei, str.Buianov, 6, tel:0262 92404

Serviciu intervenţii gaze

Dacă simţiţi miros de gaze, apelaţi 904

Tariful curent

Pînă la 30m3 -4 705         fără TVA

Peste 30м3 - 4 895                                      fără TVA