Anunțuri

Anunțuri (55)

În data de 03.09.2020, Președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”, domnul Vadim Ceban a efectuat o vizită de lucru la SRL ”Bălți-Gaz”. Domnul Președinte a fost însoțit de către Vice-președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz” d-l Vitalie Țurcanu, membrii Consiliului de Administrație d-l Ilie Tutunaru și d-l Alexandru Șevciuc, șeful Direcției investiții și administrarea patrimoniului SA „Moldovagaz” d-l Dumitru Bicec.
Directorul SRL ”Bălți-Gaz”, d-l Ruslan Antoniuc a prezentat delegației centrul de instruire, sediul filialei Bălți-gaz, muzeul întreprinderii.


În cadrul ședinței de lucru cu colectivul SRL ”Bălți-Gaz”, d-l Vadim Ceban a reflectat perspectivele de dezvoltare a companiei SA „Moldovagaz”, care este una dintre cele mai mari întreprinderi din sectorul energetic al Republicii Moldova. 
Prioritățile de bază a activității sunt: menținerea personalului și ritmului de muncă în procesul de reorganizare a ramurii de gaze naturale din Republica Moldova, în contextul implimentării Pachetului energetic III al UE.


Domnul Vadim Ceban s-a adresat cu un mesaj de felicitare către angajații SRL „Bălți-Gaz” cu prilejul Zilei lucrătorilor din sistemul gaze a Republicii Moldova și a adus mulțumiri pentru activitatea lor, menționând că “Activul nostru de bază sunt oamenii, care manifestă un profesionalism de invidiat în activitatea lor”.


A urmat inaugurarea oficială a terenului sportiv edificat cu aportul SA „Moldovagaz”, administrației SRL „Bălți-Gaz” și a Federației de Fotbal din Republica Moldova, la care au fost prezente persoanele nominalizate și consilierul Președintelui Federației de Fotbal a Republicii Moldova domnul Veaceslav Pîslari. Covorul artificial a terenului de fotbal a fost donat de către Federația de fotbal a R Moldova.


Domnul Ruslan Antoniuc, director SRL „Bălți-Gaz” a adresat oaspeților mulțumiri pentru contribuția acestora la construcția obiectivului sportiv. Dumnealui a menționat, că administrația și Comitetul Sindical al SRL ”Bălți-Gaz” promovează și susține organizarea evenimentelor sportive, drept mijloc de fortificare a sănătății în sporirea capacităților de muncă, prin petrecerea competițiilor sportive, antrenarea echipelor care participă la Spartachiadele organizate de către FSCRE și SA “Moldovagaz” dar și pentru doritorii de a practica sportul.


Evenimentul a culminat cu primul meci amical între echipa SRL „Bălți-Gaz” și echipa „Moldovatransgaz” care s-a finalizat cu scorul 2:2.

View the embedded image gallery online at:
https://www.balti-gaz.md/info-ro/anun-uri#sigProGalleriae50a108041

Dragi veterani, stimați colegi!

Vă aducem cele mai calde felicitări cu ocazia zilei profesionale - Ziua Lucrătorului din sistemul de gaze. Industria gazelor joacă un rol important în economia țării. Istoria formării și dezvoltării sale - este istoria căutărilor, descoperirilor, realizărilor, depășirii dificultăților și rezolvării problemelor complicate. Cuvinte speciale de recunoștință pentru veteranii industriei noastre - celor oameni, care mulți ani în urmă, necătînd la condițiile dificile de muncă, au creat industria de la zero.

Generațiile ulterioare de lucrători a sistemului de gaze au consolidat rezultatul obținut și au depus mult efort în dezvoltarea industriei gazelor. Și astăzi putem fi mândri nu numai de realizările muncii grele ale pionerilor, ci și de soluțiile inovatoare, profesionalismul și tăriei de caracter a lucrătorilor din domeniul gazelor ce activează în prezent.

Sărbătoarea este o ocazie excelentă de a mulțumi celor, cărora profesionalismul înalt și atitudinea responsabilă față de munca grea contribuie enorm la dezvoltarea acestei industrii.

Din toată inima, Vă doresc sănătate, prosperitate, optimism, încredere în viitor și noi realizări în acest domeniu de activitate dificil și extrem de important.

Cu respect, directorul SRL „Bălți-Gaz”

Ruslan Antoniuc

Miercuri, 17 Iunie 2020 00:00

SRL ”Bălți-Gaz” INFORMEAZĂ

Scris de

Stimați consumatori! Pentru a preîntâmpina avariile și accidentele cauzate de folosirea incorectă a instalațiilor de gaze naturale în sectorul comunal, SRL ”Bălți-Gaz” Vă roagă să respectați ”Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor”, care sunt plasate pe site-ul www.balti-gaz.md și Vă atenționează să verificați permanent funcționarea instalațiilor de gaze, tirajul canalelor de evacuare a gazelor arse și de ventilație. Acest lucru va exclude petrecerea accidentelor cu pierderi de vieți umane și distrugeri de bunuri materiale.                                

În cazul sesizării mirosului de gaze:

                                                E NECESAR:

 1. 1.De sistat imediat exploatarea instalațiilor de gaze.
 2. 2.De închis robinetele de la utilaj și pînă la ele.
 3. 3.De deschis ferestrele și oberlihturile pentru aerisirea încăperii.
 4. 4.De apelat la Serviciul intervenții gaze la telefonul

                                           SE INTERZICE:

 1. 1.De aprins focul.
 2. 2.De fumat.
 3. 3.De conectat / deconectat lămpile și aparatele electrice.
 4. 4.De utilizat soneriile electrice.

La intrarea în subsoluri și beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, de încredințat că mirosul de gaze lipsește.

                                                 IMPORTANT!                                                         

Întreprinderile care efectuează lucrări de excavare în apropierea conductelor de gaze trebuie să prezinte operatorului sistemului de distribuție (SRL “Bălți-Gaz”) proiectul de efectuare a lucrărilor, pentru coordonare și la fel să anunțe despre efectuarea lucrărilor de excavare, de construcție pentru asigurarea prezentei reprezentantului acestuia pe traseu, cu scopul de a controla asigurarea stării de integritate a conductelor de gaze. Efectuarea lucrărilor de construcție, inclusiv a lucrărilor de excavare, la o distanta mai mică de 15 m de la conducta de gaze este admisă numai prin misiunea cu privire la lucrările de terasament, emisă de operatorul sistemului de distribuție, în care trebuie să fie indicată condiția și modul de efectuare.

       SRL ”Bălți-Gaz” intervine cu rugămintea, către consumatori, de a informa prin apel la 112 sau 904  despre toate persoanele necunoscute suspecte, aflate prin apropiere de dispozitivele de închidere a gazului natural, de fântânile tehnice, stațiile de reglare-măsurare gaze și posturile de reglare-măsurare gaze.

     Vă atenționăm despre inacceptabilitatea și pericolul de intervenție în sistemul de distribuție gaze și, în caz de încercări, de către persoane neautorizate, la un astfel de amestec, vor parveni măsuri de aplicare a sancțiunilor, prevăzute de legislația Republicii Moldova.

                                                               Administrația SRL ”Bălți-Gaz”

Întreruperea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru executarea lucrărilor legate de exploatarea şi intreţinerea reţelelor pe data de 03 iunie 2020 de la ora 9-00 pînă la ora 16-00 pe str-la Mureșanu, mun. Bălţi

Întreruperea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru executarea lucrărilor legate de exploatarea şi intreţinerea reţelelor, mun. Bălţi, de la 9.00 până la 20.00  02.06.2020 

 1.  str. C. Brîncuş:  2, 4, 6,6A, 8, 8A, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
 2.  str-la C. Brîncuş: 1, 3;
 3.  str. Independenţei: 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 83, 85, 89;
 4.  str. C. Stamati 19, 21;
 5.  str. M. Cogîlniceanu 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 36, 38;
 6.  str. M. Cogîlniceanu 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17A, 19, 23, 25, 27, 29, 31;
 7.  str. M. Cutuzov 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 1, 3, 5, 7;
 8.  str. G. Coşbuc 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 33, 35, 37, 37A, 41, 45, 49;
 9.  str. M.Sadoveanu 36, 36A, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;
 10.  str. M. Lermontov 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15;
 11.  str. 31 August 28, 32, 34, 36;

Luni, 06 Aprilie 2020 00:00

Stai acasă, fii prudent !!!

Scris de

STAI ACASĂ, FII PRUDENT !!!

Creșterea rapidă a cazurilor de infecție COVID-19 în toata lumea și numărul din ce în ce mai mare de cazuri confirmate în țara noastră justifică aplicarea măsurilor de distanțare socială anunțate de autorități. Reducerea la minimum a contactului dintre persoane, izolarea cazurilor confirmate și a contactaților acestora sunt măsuri menite să scadă și să mențină sub control transmiterea COVID-19.

În această ordine de idei, SRL „Bălți-Gaz” ca operator autorizat al sistemului de distribuție a gazului natural, îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență, și recomandă:

1.Să amânați pentru o perioadă nedeterminată vizitarea Centrului relații cu consumatorii, în cazul în care problema poate fi soluționată la distanță

2.Să accesați pagina web oficială a întreprinderii (https://www.balti-gaz.md/) în vederea identificării alternativei vizitării Centrului relații cu consumatorul, precum sunt rubricile: „Contacte”, „Centre relații cu consumatorul”, „întrebări frecvente” pentru a soluționa problema consumatorului la distanță.

3.Să folosiți modalitățile de plată online a facturilor pentru gazele naturale consumate, precum internet banking-ul oferit de băncile comerciale ale Republicii Moldova: Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Mobiasbanca, EuroCreditBank și/sau accesând paginile web RunPay, Paynet și Qiwi.


SRL „Bălți-Gaz” informează că pentru această perioada nu va aplica prevederile pct. 104 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale” (deconectarea), pentru a minimiza contactul direct cu consumatorii, însă solicită respectuos onorarea obligațiilor financiare față de furnizor.

stai acasa

           Fiți precauți la utilizarea aparatelor consumatoare de gaze!

Pentru evitarea accidentelor e important ca fiecare din noi să respecte un minim de măsuri în scopul protejării vieții proprii, a membrilor familiei şi a proprietății sale!

Consumatorilor li SE INTERZICE:

-  să efectueze fără autorizare lucrări de gazificare a locuinței;

-  să supună unor modificări construcția utilajului de gaze, echipamentelor de măsurare, sistemelor de ventilare sau coșurilor de fum;

-  să astupe canalele de ventilare sau „buzunarele” destinate curățării coșurilor de fum;

-  să lase fără supraveghere instalațiile de gaze în funcțiune;

-  să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor sau echipamentelor;

-  să utilizeze aragazul pentru încălzirea încăperilor;

-  să folosească pentru somn şi odihnă încăperile, în care sunt instalate aparate de gaze;

-  să folosească focul deschis pentru identificarea scurgerilor de gaze.

                                       IMPORTANT!

În cazul sesizării mirosului de gaze, consumatorul E OBLIGAT:

- să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze;

- să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele;

- să deschidă ferestrele pentru aerisirea încăperii;

- să apeleze Serviciul Intervenții Gaze la telefonul 904.

Administrația SRL „Bălti-Gaz”

Indicii contorului de gaze naturale pot fi expediați începând cu ziua de astăzi și prin intermediul aplicației Viber ChatBot. Potrivit SA „Moldovagaz”, pentru a folosi această opțiune consumatorul urmează să scaneze QR-codul în cazul smartphonurilor și tabletelor, sau să acceseze linkul în cazul folosirii versiunii Viber pentru calculatoare tip desktop ( *sunt atașate la finele textului respectiv).

Ulterior, în interfața aplicației este necesar de apăsat butoniera grafică «Register», care se află la sfârșitul textului de salut. Pasul următor aste alegerea limbii preferate, precum și introducerea contului personal, care poate fi găsit în orice factură de gaze naturale a consumatorului. Atât, procesul de înregistrare este finalizat.

Pentru expedierea datelor curente de consum este necesar de apăsat „Trimite indicii contorului”, de a completa forma care se va deschide și a urma îndrumările ce apar. Aplicația permite consumatorului să verifice și istoricul de expediere a datelor din momentul înregistrării.

Reamintim că indicii contorului pot fi transmiși și prin intermediul www.moldovagaz.md atât in caseta vizuală dedicată în rubrica „Consumatori”, cât și în cadrul procedurii de achitare a facturii prin site-ul SA „Moldovagaz”. Încă o opțiune este apelul telefonic la întreprinderea teritorială de distribuție a gazelor naturale. Astfel consumatorii pot expedia datele contorului de sine stătător la distanța, rapid și sigur. Menționăm că perioada de citire și primire a indicilor începe la data de 25 a fiecărei luni.

*Hyperlink la versiunea Viber desktop

viber://pa?chatURI=indici-consum-moldovagaz

 

QR codulviber

Facturile pentru gazele naturale consumate pot fi achitate și prin intermediul site-ului www.moldovagaz.md. Mai mult, comisionul în mărime de 2 procente nu se va percepe. O decizie în acest sens a intrat in vigoare începând cu ziua de azi după negocierile cu titularii platformelor de plați.

Introducând într-o căsuța dedicată numărul contului său personal indicat în factura pentru consumul de gaze naturale (nu cel IDNP), consumatorii vor avea opțiunea să achite ușor, sigur și fără să iasă din casă consumul curent sau datoria existentă. Tranzacția poate fi efectuată prin intermediul sistemelor de plăți sau a cardurilor bancare utilizate atât în Republica Moldova, cât și din afara țării.

SA „Moldovagaz” înțelege consecințele momentelor grele cu care se confruntă locuitorii țării noastre. Reamintim consumatorilor că, în perioadă de valabilitate, a codurilor epidemiologice nu se va purcede la deconectări.

achita factura

Pagina 1 din 4

Telefon de încredere

Nr tel. de încredere 
/0231/ 2-79-30

Centrul relații cu consumatorii

Referitor la întrebările apărute apelaţi "Centrul relații cu consumatorii":


m.Bălți, str.Sf.Nicolae, 43, tel:0231 52130
or.Rîșcani, str.31 August,38A, tel:0256 23881
or.Glodeni, str.Tricolorului, 10, tel:0249 23274
or.Fălești, str.Al.cel Bun, 21A, tel:0259 49001
or.Sîngerei, str.Buianov, 6, tel:0262 92404

Serviciu intervenţii gaze

Dacă simţiţi miros de gaze, apelaţi 904

Tariful curent

Pînă la 30m3 -4 705         fără TVA

Peste 30м3 - 4 895                                      fără TVA