• 0001.png
 • 0002.jpg
 • 0003.jpg
 • 0005.jpg
 • 0006.jpg
 • 0007.jpg
 • 0008.jpg
 • 0009.jpg
 • 0010.JPG
 • 0011.jpg
SERVICIUL ONLINE DE COLECTARE A DATELOR
 1. Contul personal (*)
  Trebuie să completaţi
 2. Valorile contorului(*)
  Trebuie să completaţi
 3. Număr de telefon
  Trebuie să completaţi
sig protection


Pentru a asigura furnizarea neîntreruptă și fără stări de urgență a gazelor naturale, SRL Bălţi-Gaz își va continua activitatea în condiția de stare excepțională declarată în Republica Moldova în legătură cu răspândirea COVID-19. Personalul implicat în această perioadă dificilă este dotat cu toate echipamentele de protecție personală necesare.

Mai Multe Noutăţi
Informaţie pentru consumatori

Informaţie pentru consumatori (61)

Facturile pentru gazele naturale consumate pot fi achitate și prin intermediul site-ului www.moldovagaz.md. Mai mult, comisionul în mărime de 2 procente nu se va percepe. O decizie în acest sens a intrat in vigoare începând cu ziua de azi după negocierile cu titularii platformelor de plați.

Introducând într-o căsuța dedicată numărul contului său personal indicat în factura pentru consumul de gaze naturale (nu cel IDNP), consumatorii vor avea opțiunea să achite ușor, sigur și fără să iasă din casă consumul curent sau datoria existentă. Tranzacția poate fi efectuată prin intermediul sistemelor de plăți sau a cardurilor bancare utilizate atât în Republica Moldova, cât și din afara țării.

SA „Moldovagaz” înțelege consecințele momentelor grele cu care se confruntă locuitorii țării noastre. Reamintim consumatorilor că, în perioadă de valabilitate, a codurilor epidemiologice nu se va purcede la deconectări.

achita factura

SRL „Bălţi-Gaz” prestează servicii de excavarecu ajutorul excavatoruluişi autovehicule.

Telefon de contact: 0231 52 220,  0693 00 709

SA „Moldovagaz” anunță toți consumatorii săi despre faptul că a început procesul de citire a indicilor contoarelor, conform condițiilor contractuale şi Regulamentului pentru furnizarea gazelor naturale în vigoare HOTĂRÎRE ANRE Nr. 113 din  19.04.2019.

Citirea indicilor contoarelor va dura până la 30 noiembrie 2019, de aceea SA „Moldovagaz” solicită respectuos consumatorilor săi să fie receptivi şi să permită accesul controlorilor operatorului de reţea la echipamentele de măsurare (contoare).

Asigurarea accesului controlorului pentru citirea datelor echipamentului de măsurare şi verificarea acestuia favorizează colaborarea eficientă între consumator şi furnizorul de gaze naturale. Acest fapt inclusiv exclude nemulțumirile consumatorilor vizavi de necorespunderea volumul de gaze naturale consumat cu cel indicat în factura de plată.

Conform pct. 66 din Regulament, consumatorul are obligația să asigure accesul personalului operatorului de sistem pentru controlul şi citirea indicațiilor echipamentului de măsurare. Pentru că în cazul în care operatorul de sistem nu are acces la echipamentul de măsurare pentru citirea indicilor, conform pct. 81 din Regulamentul, furnizorul emite facturi în baza volumul estimativ al consumului de gaze naturale determinat de operatorul de sistem, pentru o perioadă ce nu depăşeşte 3 luni.

SA „Moldovagaz” recomandă tuturor consumatorilor din zona de deservire a SRL “Bălţi-Gaz”, care din anumite motive întemeiate nu au putut asigura accesul la echipamentul de măsurare (contor), să formeze numărul unic (0231) 52-244, (0231) 52-247 al Call Centrului pentru a transmite indicii. Important – se transmit doar indicii până la cadranul roșu!

SA „Moldovagaz” mulțumește consumatorii pentru înțelegere și solicită respectuos consumatorilor săi să fie receptivi, asigurând accesul controlorilor la echipamentele de măsurare.

Întreruperea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru executarea lucrărilor legate de exploatarea şi intreţinerea reţelelor la posturile de reglare-măsurare (PRM) nr nr. 216, 40, 445, 149, 102, 84, 77, 69, 145, 235, 443, 110, 116, 326, 34, 209, 35, mun. Bălţi, de la 9.00 până la 20.00 10.10.2019 - 11.10.2019

 1.  str. Ştefan cel Mare, 50-104 (nr. pare);
 2.  str. Sf. Nicolae 60-128; 25-79;
 3.  str. A. Puşkin 2-8; 3-11;
 4.  str. Decebal 3A-5A; 2A-24;
 5.  str. Al. Lăpuşneanu 2-10F; 3-17;
 6.  str. D. Şostakovici 1; 2-6;
 7.  str. C. Şchmidt
 8.  str. Ceapaev 2-96A;
 9.  str. Ceapaev
 10.  str. Igor Vieru 1- 23A;
 11.  str. Apeductului 3-17; 4-18;
 12.  str. A. Paladi 114-130; 81-99;

В начале сентября Наблюдательный совет АО «Молдовагаз» назначил новым председателем правления предприятия Вадима Чебана. О том, какие задачи стоят перед молдавско-российским обществом, каковы перспективы обеспечения Молдовы газом после истечения 31 декабря 2019 года действующего контракта с ПАО «Газпром» Вадим Чебан рассказал в интервью для нашей газеты.

«ЛП»: - Давайте начнем с главного: 1 января 2020 года у нас будет газ?

- Мы вместе с правительством Молдовы и министерством экономики и инфраструктуры делаем для этого все возможное. С ПАО «Газпром» достигнута предварительная договоренность о продлении действующего контракта, что было подтверждено и в ходе недавно прошедшего в Кишиневе заседания межправительственной молдавско-российской комиссии. Но есть аспекты поставок по традиционному маршруту, которые во многом зависят от того, смогут ли Россия и Украина при посредничестве ЕС договориться о дальнейшем транзите газа в Европу по украинской газотранспортной системе.

«ЛП»: - Если вдруг не договорятся, какие у нас есть еще варианты обеспечения газом?

- Прежде всего, мы исходим из того, что транзит через Украину, а следовательно – и через Молдову, - будет сохранен. Это в наших интересах. Поэтому предпринимаем все усилия для того, чтобы продлить действующий контракт с ПАО «Газпром» на поставку природного газа в Молдову. Причем именно на действующих условиях. Сейчас много спекуляций вокруг этого вопроса, ссылок на то, что в Европе сегодня можно купить природный газ дешевле, чем мы получаем по контракту из России. Это действительно так. Но именно только сегодня. Мы не имеем права жить исключительно сегодняшним днем, мы обязаны обеспечить стабильную поставку потребителям «голубого топлива» по наиболее выгодным ценам на протяжении всего года. А в этом контексте анализ показывает, что Молдова получает природный газ дешевле, чем соседние страны (см. таблицу).

Кроме того, формула, применяемая для расчета стоимости получаемого Молдовой природного газа, сегодня играет нам на руку. Котировки нефти (основной показатель в этой формуле) падают, потому в первом квартале 2020 года закупочная цена газа из России тоже снизится. Исходя из всего этого, мы ведем переговоры с ПАО «Газпром» о продлении контракта на следующие три года. Это согласованная с правительством позиция Молдовы. И российские партнеры готовы пойти на это. Вопрос только в транзите через Украину.

Что касается других вариантов обеспечения газом, то они есть, и над ними мы тоже работаем. В начале этой недели я был в Болгарии, встречался с коллегами из Булгартрансгаз, чтобы обсудить совместные действия. У нас есть возможность покупать тот же российский газ, поставляемый через «Турецкий поток». В таком случае необходимо обеспечить технические условия для реверсных поставок по Трансбалканскому коридору, который в данный момент используется для транзита газа через Украину и Молдову на Балканы. Коллеги из Болгарии уже заканчивают строительство соединительных трубопроводов, которые позволят осуществить реверсные поставки. Мы, в свою очередь, проводим необходимые работы по обеспечению возможности работы в реверсном режиме нашей инфраструктуры в Вулканештах и Каушанах. Если ситуация вынудит, то к началу 2020 года мы должны быть готовы к поставкам газа по маршруту Россия -Турция-Болгария-Румыния-Молдова.

Кстати, скоро в Брюсселе состоится встреча экспертов инициативы по объединению энергетических сетей Центральной и Юго-Восточной Европы» (Central and South Eastern Europe Energy Connectivity, CESEC). В рамках этой инициативы создан «Фонд соединения Европы» (Connecting Europe Facility), который содействует созданию необходимой инфраструктуры для реверса по Трансбалканскому коридору. Будем с ними обсуждать и другие вопросы сотрудничества, включая сложности реализации положений 3-го энергопакета на территории Республики Молдова.

«ЛП»: - Помимо переговоров с ПАО «Газпром» и проблемы поставок природного газа после Нового года, какие основные задачи стоят перед «Молдовагаз» в ближайшее время?

- В принципе, Наблюдательным советом общества в этом году был утвержден и План приоритетных направлений деятельности АО «Молдовагаз». Для нас это «дорожная карта», которой мы и будем руководствоваться в своей работе.

Если говорить конкретно, хотел бы выделить два аспекта работы на ближайшую перспективу. Первое – продвижение позитивного имиджа предприятия. В последнее время вокруг компании, к сожалению, много негатива, далеко не всегда обоснованного. Мы намерены стать более открытыми, активнее работать с потребителями, предоставлять им больше понятной и доступной информации о всех аспектах нашей работы. Включая, конечно, и повышение транспарентности при проведении закупок и относительно финансовой отчетности. Важно отметить, что открытость, прозрачность принятия решений, постоянное информирование потребителей станут правилом жизни не только головного офиса АО «Молдовагаз», но и всех наших региональных дочерних газораспределительных предприятий .

Второе важное направление нашей деятельности – реорганизация общества и внедрение положений закона о природном газе в части обеспечения независимости операторов газотранспортной сети. Это сложный вопрос, в решении которого необходима будет консолидированная позиция всех акционеров общества.

Можно сказать, что 2020 год станет в этом отношении годом реформ в АО «Молдовагаз», в особенности это касается газораспределительных предприятий. Это даст возможность повысить их эффективность, оптимизировать затраты и расходы, связанные с распределением природного газа. Важный момент по вопросу реорганизации газораспределительных предприятий - это согласование позиций основных акционеров, Правительства Республики Молдова в лице Агентства Публичной Собственности, и ПАО «Газпром». Думаю в этом вопросе получить поддержку всех органов управления общества.

Что же касается вопроса выполнения требований законодательства в части обеспечения независимости операторов газотранспортной сети, то в протоколе заседания молдавско-российской межправительственной комиссии от 19 сентября 2019 года есть пункт: «Исполнение мероприятий по разделению операторов передающей и распределительной системы АО «Молдовагаз» с учетом требований, предусмотренных законодательством Республики Молдова».

Это очень непростая задача. Предстоит не просто реорганизовать общество, разделить операторов по поставке, транспортировке и распределению газа. Есть много вопросов, связанных с имуществом предприятия, в том числе на территории Приднестровья. Есть проблема долгов, которую тоже надо решать. Вот именно в этой части предстоит серьезная работа на всех уровнях, так как решение многих вопросов выходит за рамки компетенции АО «Молдовагаз». Необходимо найти решение по негативным тарифным отклонениям предыдущего периода. И так далее. Все эти аспекты нашего сотрудничества и необходимость решения проблемных вопросов тоже закреплены в протоколе заседания комиссии.

«ЛП»: - Многим непонятна ситуация со строительством газопровода Унгень-Кишинев и возможности поставок по этому маршруту газа в Молдову. Можете что-то прояснить?

- Это вопрос не к нам. Тем более, что пока у нас никаких контактов с румынским Transgaz, ответственным за строительство этого газопровода, не было. Хотя мы несколько раз в письменном виде просили о такой встрече.

Понятно, что если газопровод будет построен и по нему пойдет природный газ, то мы должны взаимодействовать. Это будет происходить на основе контрактов, как и с любыми другими независимыми операторами. Но пока об этом говорить рано. Кстати, операторы газотранспортных сетей Республики Молдова и Украины должны также заключить coглашение о взаимодействии в точках межсистемных соединений, над проектом которого мы сейчас работаем. Но все же, многое зависит от исхода переговоров Украины и России по транзиту.

«ЛП»: - Спасибо за интервью и удачи в реализации намеченных планов.

Источник: Экономическое обозрение

INTERVIU PENTRU CAPITAL MARKET

Interviu cu Vadim Ceban, preşedinte al Consiliului de Administraţie al SA “Moldovagaz”.

– Domnule Ceban, permiteţi-mi să vă felicit cu numirea dvs. în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SA “Moldovagaz” şi să vă întreb care sunt sarcinile pe care vi le propuneţi să le realizaţi pentru dezvoltarea companiei şi căror momente intenţionaţi să acordaţi o atenţie deosebită?

– Mulţumesc pentru felicitări. Numirea în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SA “Moldovagaz” este o mare onoare pentru mine, dar, în acelaşi timp, şi o mare responsabilitate, reieşind din importanţa strategică a SA “Moldovagaz” în asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova.

Industria gazelor din Republica Moldova se află la etapa de reformare, atât la nivel legislativ, cât şi la nivel de infrastructură, care presupune crearea unei pieţe concurenţiale.

Ne propunem mai multe sarcini, dar cea mai importantă dintre ele este asigurarea furnizării neîntrerupte a gazelor naturale către consumatorii din Republica Moldova. Această problemă este deosebit de acută acum, deoarece la sfârşitul acestui an expiră contractele de furnizare a gazelor naturale Republicii Moldova şi organizarea tranzitului de gaze naturale pentru terţi, încheiate cu societatea pe acţiuni de tip deschis SAD “Gazprom”. Această problemă a fost discutată inclusiv la nivelul Comisiei interguvernamentale pentru cooperare comercial-economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă, care a avut loc în perioada 19 septembrie curent, drept urmare fiind luate unele decizii importante pentru ţară.

Alte sarcini importante ale companiei se referă la asigurarea fiabilităţii şi eficienţei infrastructurii gazelor, realizarea procesului de reorganizare a structurii complexului de gaze şi îndeplinirea tuturor cerinţelor Legii cu privire la gazele naturale, optimizarea costurilor şi cheltuielilor, reducerea pierderilor de gaze, asigurarea desfăşurării unei activităţi profitabile şi achitarea integrală pentru gazele naturale consumate.

– Care este echilibrul dintre interesele acţio­narilor majoritari ai companiei în persoana Guvernului Republicii Moldova şi ai companiei energetice transnaţionale ruse – SAD “Gazprom”?

– Acţionarii majoritari ai SA “Moldovagaz” sunt: SAD “Gazprom”, care deţine 50% din acţiunile companiei, Republica Moldova (reprezentată de Agenţia Proprietăţii Publice), care deţine 35,33% din acţiuni şi administraţia Transnistriei, care deţine 13,44% din acţiuni, ce au fost transmise spre gestionare de încredere SAD “Gazprom”.

Conform documentelor constitutive, niciunul dintre acţionarii SA “Moldovagaz” nu are posibilitatea să determine de unul singur deciziile SA “Moldovagaz”, ceea ce permite asigurarea unui echilibru al intereselor acţionarilor şi adoptarea unor decizii echilibrate şi consolidate de către organele de conducere ale SA “Moldovagaz”.

– Până la 1 ianuarie 2020 se planifică finalizarea reorganizării SA “Moldovagaz”, prin divizarea acesteia într-o companie care va furniza gaze pe piaţa din Moldova şi o întreprindere care va transporta şi distribui “combustibilul albastru”. Spuneţi-ne, la ce etapă se află acest proces? Cum vor fi distribuiţi actua­lii acţionari majoritari ai SA “Moldovagaz” şi la ce ar trebui să se aştepte acţionarii minoritari?

– Vreau să explic, căci nu este vorba despre reorganizarea SA “Moldovagaz”. Este vorba despre necesitatea respectării cerinţelor Legii Republicii Moldova „Cu privire la gazele naturale” nr. 108 din 27.05.2016 (implementarea celui de-al treilea pachet energetic al UE), care presupune asigurarea independenţei operatorilor sistemelor de transport (întreprinderile dependente ale SA “Moldovagaz” – SRL “Moldovatransgaz” şi SRL “Tiraspoltransgaz”), precum şi separarea activităţii de furnizare a gazelor naturale de cea de transport (în cazul SRL “Tiraspoltransgaz”).

Pentru a implementa aceste cerinţe ale Legii, pe 26 decembrie 2018, Consiliul de Supraveghere al SA “Moldovagaz” a aprobat Planul privind asigurarea independenţei operatorilor de transport gaze ai SA “Moldovagaz” SA – SRL Moldovatransgaz şi SRL Tiraspoltransgaz. Cu toate acestea, în procesul de realizare a acestui plan, SA “Moldovagaz” s-a confruntat cu o serie de probleme cu privire la statutul juridic al reţelelor de transport – datoriile mari ale SRL “Tiraspoltransgaz” pentru gazele naturale consumate şi o serie de alte probleme, ale căror soluţionare este în afara competenţei SA “Moldovagaz”.

În acest sens, în prezent, SA “Moldovagaz” a solicitat asistenţă autorităţilor statului şi Comunităţii Energetice în rezolvarea dificultăţilor apărute cu scopul implementării în continuare a măsurilor de asigurare a independenţei operatorilor sistemului de transport gaze ai SA “Moldovagaz”.

– Practica din ultimii ani arată că întreprinderea direcţionează cea mai mare parte a profitului său spre acoperirea pierderilor din anii precedenţi. În acest sens, ne puteţi spune care este situaţia cu privire la datoriile pentru gazele naturale importate, care este nivelul actual al achitărilor din partea populaţiei şi din partea agenţilor economici? În acest context, este planificată desfăşurarea unei analize a activităţii structurilor regionale ale SA “Moldovagaz”?

– Datoria pentru gazele naturale livrate Republicii Moldova (cu excepţia Transnistriei) faţă de Grupul Gazprom constituie 0,7 miliarde de dolari SUA şi s-a format ca urmare a datoriilor companiilor CET (mai mult de 2,7 miliarde de lei), diferenţelor negative de curs valutar, pierderilor operaţionale ale SA “Moldovagaz” şi ale întreprinderilor sale, care au legătură cu reglementarea tarifară, precum şi a altor factori.

În ceea ce priveşte nivelul de plată a consumatorilor finali pentru gazele naturale livrate în 2019, vă comunic despre faptul că, începând cu 10 septembrie 2019, achitarea consumatorilor casnici a fost de 95,6%, iar a agenţilor economici – de 92,2%.

SA “Moldovagaz” verifică şi monitorizează în permanenţă activitatea structurilor sale regio­nale de către o subdiviziune a Departamentului de furnizare gaze şi relaţii cu consumatorii. Pentru efectuarea analizei activităţii Serviciilor regionale de furnizare a gazelor naturale, sunt compilate informaţii săptămânale şi lunare cu privire la livrările şi achitările pentru gaze, grupate pe categorii de consumatori şi regiuni.

În ceea ce priveşte structurile regionale ale SA “Moldovagaz”, în special întreprinderile de distribuţie a gazelor naturale, desigur, activităţile lor vor fi supuse unei analize complexe, în urma căreia vor fi luate măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor lor, inclusiv posibila restructurare şi reorganizare a acestora.

– Aş dori să vă întreb despre volumul de gaze naturale primit de Tiraspoltransgaz-Transnistria de la SA “Moldovagaz”. Care este datoria companiei conform ultimelor date şi cum vedeţi soluţionarea acestei probleme?

– Datoria SRL “Tiraspoltransgaz” pentru gazele naturale livrate, conform situaţiei din 01.08.2019, constituie 6,65 miliarde de dolari SUA şi este confirmată de hotărârile judecătoreşti şi titlurile executorii.
În prezent sunt luate unele măsuri, inclusiv la nivel interstatal, cu privire la întocmirea documentaţiei legale care prevede un mecanism de rambursare a datoriei acumulate pentru gaze.

– În cadrul şedinţei anuale, acţionarii ar fi trebuit să aprobe chestiunea cu privire la încheierea contractelor de cumpărare a gazelor naturale pentru anul viitor, însă revizuirea problemei date a fost amânată. În acest sens, spuneţi-ne, la ce etapă se află lucrările de încheiere a contractului de furnizare şi tranzitare a gazelor din Federaţia Rusă? Există calcule preliminare privind volumul „combustibilului albastru” pe care îl va primi ţara noastră prin conducta de gaz existentă şi după lansarea conductei de transport gaze naturale Ungheni-Chişinău, programată să fie dată în exploatare la sfârşitul anului?

– În prezent, au loc negocieri cu SAD “Gazprom”, inclusiv la cel mai înalt nivel, cu privire la prelungirea sau semnarea unor noi contracte de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii din Republica Moldova începând cu 1 ianuarie 2020. Principalele condiţii ale contractului vor depinde de rezultatele negocierilor dintre partea rusă şi cea ucraineană cu privire la problema tranzitului de gaze prin Ucraina. Sperăm că părţile vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura furnizarea de gaze naturale consumatorilor din Republica Moldova după 31 decembrie 2019.

Trebuie menţionat faptul că, în prezent, aprovizionarea cu gaze a tuturor consumatorilor din ţară este posibilă doar prin traseul existent (prin conducta transbalcanică şi prin conducta ACB). O livrare alternativă a gazelor naturale pentru necesităţile Republicii Moldova, inclusiv prin conducta de gaze Ungheni-Chişinău, din păcate, va fi posibilă numai după finalizarea construcţiei acestui gazoduct, precum şi după finalizarea construcţiei întregii infrastructuri a gazelor din România, necesară pentru asigurarea transportului volumelor necesare de gaze naturale în Republica Moldova prin conducta de transport gaze naturale Iaşi-Ungheni.

– Vă mulţumesc pentru interviu.

Stimaţi colegi,

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări de la fondarea întreprinderii SRL,,Bălți-gaz”, am onoarea şi deosebita plăcere să Vă adresez din numele Consiliului de Administrație al SA „Moldovagaz” și al meu personal cele mai sincere și cordiale felicitări!

În aceşti ani a fost parcurs un drum lung. A fost o perioadă de formare şi dezvoltare a întreprinderii, cu multiple încercări, speranţe şi realizări.

Fără îndoială că, atât succesele întreprinderii, cât şi îndeplinirea sarcinilor sunt asigurate de oamenii, care lucrează aici, de munca zilnică minuţioasă, de îndemânarea lor, precum şi de gradul mare de responsabilitate.

Aș vrea să aduc mulțumiri tuturor celor, care pe parcursul anilor au pus umărul la formarea şi consolidarea ei, au participat nemijlocit şi s-au implicat necondiţionat în crearea unei imagini pozitive a întreprinderii la stabilirea relaţiilor cu consumatorii, bazate pe profesionalism şi încredere reciprocă, atitudine corectă, obiectivă şi prietenoasă.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima înalta considerație pentru devotamentul și contribuția deosebită adusă de către Dumneavoastră la dezvoltarea întreprinderii, atitudinea conştiincioasă şi profesionalismul manifestat pe parcursul anilor.

Mult succes în activitatea de zi cu zi, sănătate și realizări remarcabile în munca desfășurată!

Cu respect,

Președintele
Consiliului de Administraţie Vadim CEBAN

Pagina 1 din 4

Telefon de încredere

Nr tel. de încredere 
/0231/ 2-79-30

Ghişeu unic

Referitor la întrebările apărute apelaţi "Ghişeul unic":


m.Bălți, str.Sf.Nicolae, 43, tel:0231 52130
or.Rîșcani, str.31 August,38A, tel:0256 23881
or.Glodeni, str.Tricolorului, 10, tel:0249 23274
or.Fălești, str.Al.cel Bun, 21A, tel:0259 49001
or.Sîngerei, str.Buianov, 6, tel:0262 92404

Serviciu intervenţii gaze

Dacă simţiţi miros de gaze, apelaţi 904

Tariful curent

Pînă la 30m3 -4 705         fără TVA

Peste 30м3 - 4 895                                      fără TVA