.
Cerere pentru eliberarea avizului de racordare cazanului autonom de gaze (încălzitor de apă) la reţeaua de gaze naturale
 1. Nume(*)
  Trebuie să completaţi
 2. Prenume(*)
  Trebuie să completaţi
 3. Adresa locului de consum(*)
  Trebuie să completaţi
 4. Selectaţi(*)
  Trebuie să completaţi
 5. Scopul utilizării gazelor naturale(*)
  Trebuie să completaţi
 6. Email(*)
  Trebuie să completaţi
 7. Telefonul(*)
  Trebuie să completaţi
 8. Fiecare document anexat nu trebuie să depăşească 8 Megabytes (8 MB)
 9. La cererea pentru eliberarea avizului de racordare se anexează în mod obligatoriu următoarele acte
 10. Copia buletinului de identitate a proprietarului
  Fiecare document anexat nu trebuie să depăşească 8 Megabytes (8 MB)
 11. Copia actelor care atestă dreptul de proprietate pentru imobilul respectiv şi/sau asupra terenului
  Fiecare document anexat trebuie să nu depăşească 8 Megabytes (8 MB)
 12. Condiţiile tehnice de la furnizorul energiei termice
  Fiecare document anexat nu trebuie să depăşească 8 Megabytes (8 MB)
 13. Acordul scris al administratorului fondului locativ şi al tuturor locatarilor, sub semnătura reprezentanţilor legali ai acestora, dar nu în timpul sezonului de încălzire
  Fiecare document anexat nu trebuie să depăşească 8 Megabytes (8 MB)
 14. Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz
  Fiecare document anexat nu trebuie să depăşească 8 Megabytes (8 MB)
 15. Data completării(*)

  Trebuie să completaţi
 16. Introduceți numărul de verificare de mai jos:(*)
  Introduceți numărul de verificare de mai jos:
    Nu este vizibil? Încearcă unul nou.Trebuie să completaţi
 17.   

Telefon de încredere

Nr tel. de încredere 
/0231/ 2-79-30

Ghişeu unic

Referitor la întrebările apărute apelaţi "Ghişeul unic":


m.Bălți, str.Sf.Nicolae, 43, tel:0231 52130
or.Rîșcani, str.31 August,38A, tel:0256 23881
or.Glodeni, str.Tricolorului, 10, tel:0249 23274
or.Fălești, str.Al.cel Bun, 21A, tel:0259 49001
or.Sîngerei, str.Buianov, 6, tel:0262 92404

Serviciu intervenţii gaze

Dacă simţiţi miros de gaze, apelaţi 904

Tariful curent

Pînă la 30m3 -4 705         fără TVA

Peste 30м3 - 4 895                                      fără TVA