În perioada ianuarie - septembrie a. 2020 în zona de deservire a SRL „Bălți-gaz” la sistemele de distribuţie a gazelor naturale s- au înregistrat 25 incidente la obiectele industriale periculoase. Cauzele incidentelor sunt condițiile climaterice, conectarea samovolnică a instalațiilor de gaze, dar majoritatea se petrec din cauza efectuării lucrărilor de terasament fără autorizații în urma cărora se deteriorează gazoductele cu mijloace tehnice.

În acest context SRL “Bălți-gaz” atenționează, că pe teritoriul zonei de deservire sunt amplasate rețele de gaze subterane de diferite presiuni, pentru care este stabilită zona de protecție conform Legii cu privire la gazele naturale nr.108 din 27 mai 2016 art.79 și Hotărârii Guvernului Nr.1104 din 14.11.2018, pct.41.

Conform Cerințelor Minime de Securitate privind Exploatarea Sistemelor de Distribuție a Gazelor Combustibile Naturale Nr. 552 din 12.07.2017 și Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, lucrările de construcție, inclusiv lucrările de excavare se efectuează cu respectarea următoarelor cerințe:

1. Întreprinderile, firmele de construcții sau persoane fizice care efectuează lucrări de excavare și lucrări de construcție în apropierea rețelelor de gaze naturale trebuie să prezinte operatorului sistemului de distribuție proiectul de efectuare a lucrărilor, pentru coordonare. (punctul 526 „Cerințe Minime de Securitate privind Exploatarea Sistemelor de distribuție a Gazelor Combustibile Naturale”).

2. Efectuarea lucrărilor de construcție și lucrărilor de excavare, la o distanță mai mică de 15 m de la rețele de gaze naturale este admisă numai prin misiunea cu privire la lucrările de terasament, emisă de operatorul sistemului de distribuție, în care trebuie să fie indicată condiția și modul de efectuare. (punctul 527 „Cerințe Minime de Securitate privind Exploatarea Sistemelor de distribuție a Gazelor Combustibile Naturale”).

3. Întreprinderile, firmele de construcții sau persoanele fizice care efectuează lucrări de excavare și lucrări de construcție în apropierea rețelelor de gaze naturale, vor solicita printr-un preaviz prezența reprezentatului operatorului sistemului de distribuție, cu scopul de a controla asigurarea stării de integritate a conductelor de gaze.

Pentru încălcarea regulilor cu privire la protecția rețelelor de gaze naturale, care are ca efect reducerea fiabilității furnizării de gaze naturale, Codul Penal al RMoldova (art.298) și codul Contravențional al RMoldova (art.168) prevăd răspundere penală și materială, iar prejudiciul cauzat operatorului sistemului de distribuție va fi suportat de către persoana responsabilă de executarea lucrărilor.

Filiala ”Bălți-Gaz”
mun. Bălți, str. I. Franco, 19/3 tel. 0231 5-22-02, 0231 5-22-35

Filiala ”Râșcani-Gaz”
or. Râșcani, str. 31August, 38 tel. 0256 9-43-54

Filiala ”Glodeni-Gaz”
or.Glodeni, str. Tricolorului ,10, str.Veteranilor, 5 tel. 0249 2-32-74

Filiala ”Fălești-Gaz”
or.Fălești, str.Al. cel Bun, 21a tel. 0259 4-90-01

Filiala ”Sângerei-Gaz”
or. Sângerei, str. Buianov, 6 tel. 0262 2-39-06

Administrația SRL “Bălți-gaz”

 

Președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban În data de 13.10.2020 a efectuat o vizită de lucru la SRL “Bălți-gaz” și a convocat o ședință cu colectivul. În cadrul ședinței s-au pus în discuție mai multe întrebări, așa ca pregătirea ramurii de gaze naturale către sezonul toamnă-iarna, îndeplinirea măsurilor tehnico-organizatorice etc.

Directorul, dl Ruslan Antoniuc, a raportat despre activitatea întreprinderii pe 9 luni a anului 2020 și a dat asigurări, că procesul de pregătire către sezonul toamna-iarna se desfășoară în regim normal și va fi executat în termenii stabiliți.

O alta sarcină importantă, subliniată în cadrul ședinței, se referă la executarea Programului investițional al grupului companiilor „Moldovagaz”, dar și a SRL “Bălți-gaz”, inclusiv extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale. Gazificarea localităților este una dintre cele mai importante direcții, din punct de vedere social, în activitatea SRL „Bălți-gaz”, care contribuie la dezvoltarea social-economică a regiunii și la creșterea calității vieții populației, ceea ce este foarte important pentru localitățile rurale.

Păstrarea personalului și ritmului de muncă în procesul de reorganizare a ramurii de gaze naturale din Republica Moldova, este printre prioritățile de bază. Cu astfel de asigurări s-a adresat către angajați Președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban, menționînd, că „Activul nostru de bază sunt oamenii, care manifestă un profesionalism de invidiat în activitatea lor”.

Potrivit dlui Vadim Ceban, pentru anul viitor sunt planificate diferite proiecte, măsuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă, de retribuire a muncii, precum și achiziționarea a câteva autospeciale.

Joi, 15 Octombrie 2020 00:00

Mesaj de recunoștință!

Scris de

Un grup de pensionari, foști angajați ai SRL “Bălți-gaz” au transmis un mesaj de recunoștință către conducerea SA “Moldovagaz” - “Noi suntem recunoscători, că se prețuiește munca și aportul nostru adus la dezvoltarea întreprinderii, dar și a sistemului gaze a R Moldova”.

În timpul ședinței de lucru, care a avut loc la SRL“Bălți-gaz” dl Vadim Ceban, Președintele Consiliului de Administrație, a menționat, “Colegii noștri au făcut foarte mult pentru dezvoltarea ramurii de gaze naturale, iar în anii 90 au reuşit să păstreze funcționalitatea acesteia”, deaceea în acest an, la decizia Consiliului de Administrație al SA “Moldovagaz” pensionarii, care au activat în sistemul de gaze 10 și mai mulți ani, au beneficiat de ajutor financiar cu prilejul zilei profesionale.

DSC 0249

 

Joi, 15 Octombrie 2020 00:00

Copiii noștri - viitorul nostru

Scris de

22 copii ai angajaților SRL ”Bălți-Gaz”, cu vârsta cuprinsă între 5 şi 16 ani, au participat la concursurile organizate de SA ”Moldovagaz” și FSCRE pentru cel mai bun desen, consacrate zilei profesionale - „Sistemul de gaze în imaginația copiilor” și ”Medicul – prin ochiul unui copil”. Stati Daria și Efteev Victoria s-au ales cu locul II și respectiv - locul I în categoria de vârstă 11-13 ani.


În data de 05.10.2020, toți copiii participanți, inclusiv și învingătorii si-au primit cadourile binemeritate și diplomele de participare, care au fost îmânate de directorul SRL ”Bălți-Gaz”. Dumnealui le-a dorit tuturor multă sănătate, succese la învățătură și să continuie să-și dezvolte abilitățile și talentul în arta desenului și picturii, aducînd mulțumiri și părinților p-u susținere.

În data de 03.09.2020, Președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”, domnul Vadim Ceban a efectuat o vizită de lucru la SRL ”Bălți-Gaz”. Domnul Președinte a fost însoțit de către Vice-președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz” d-l Vitalie Țurcanu, membrii Consiliului de Administrație d-l Ilie Tutunaru și d-l Alexandru Șevciuc, șeful Direcției investiții și administrarea patrimoniului SA „Moldovagaz” d-l Dumitru Bicec.
Directorul SRL ”Bălți-Gaz”, d-l Ruslan Antoniuc a prezentat delegației centrul de instruire, sediul filialei Bălți-gaz, muzeul întreprinderii.


În cadrul ședinței de lucru cu colectivul SRL ”Bălți-Gaz”, d-l Vadim Ceban a reflectat perspectivele de dezvoltare a companiei SA „Moldovagaz”, care este una dintre cele mai mari întreprinderi din sectorul energetic al Republicii Moldova. 
Prioritățile de bază a activității sunt: menținerea personalului și ritmului de muncă în procesul de reorganizare a ramurii de gaze naturale din Republica Moldova, în contextul implimentării Pachetului energetic III al UE.


Domnul Vadim Ceban s-a adresat cu un mesaj de felicitare către angajații SRL „Bălți-Gaz” cu prilejul Zilei lucrătorilor din sistemul gaze a Republicii Moldova și a adus mulțumiri pentru activitatea lor, menționând că “Activul nostru de bază sunt oamenii, care manifestă un profesionalism de invidiat în activitatea lor”.


A urmat inaugurarea oficială a terenului sportiv edificat cu aportul SA „Moldovagaz”, administrației SRL „Bălți-Gaz” și a Federației de Fotbal din Republica Moldova, la care au fost prezente persoanele nominalizate și consilierul Președintelui Federației de Fotbal a Republicii Moldova domnul Veaceslav Pîslari. Covorul artificial a terenului de fotbal a fost donat de către Federația de fotbal a R Moldova.


Domnul Ruslan Antoniuc, director SRL „Bălți-Gaz” a adresat oaspeților mulțumiri pentru contribuția acestora la construcția obiectivului sportiv. Dumnealui a menționat, că administrația și Comitetul Sindical al SRL ”Bălți-Gaz” promovează și susține organizarea evenimentelor sportive, drept mijloc de fortificare a sănătății în sporirea capacităților de muncă, prin petrecerea competițiilor sportive, antrenarea echipelor care participă la Spartachiadele organizate de către FSCRE și SA “Moldovagaz” dar și pentru doritorii de a practica sportul.


Evenimentul a culminat cu primul meci amical între echipa SRL „Bălți-Gaz” și echipa „Moldovatransgaz” care s-a finalizat cu scorul 2:2.

Dragi veterani, stimați colegi!

Vă aducem cele mai calde felicitări cu ocazia zilei profesionale - Ziua Lucrătorului din sistemul de gaze. Industria gazelor joacă un rol important în economia țării. Istoria formării și dezvoltării sale - este istoria căutărilor, descoperirilor, realizărilor, depășirii dificultăților și rezolvării problemelor complicate. Cuvinte speciale de recunoștință pentru veteranii industriei noastre - celor oameni, care mulți ani în urmă, necătînd la condițiile dificile de muncă, au creat industria de la zero.

Generațiile ulterioare de lucrători a sistemului de gaze au consolidat rezultatul obținut și au depus mult efort în dezvoltarea industriei gazelor. Și astăzi putem fi mândri nu numai de realizările muncii grele ale pionerilor, ci și de soluțiile inovatoare, profesionalismul și tăriei de caracter a lucrătorilor din domeniul gazelor ce activează în prezent.

Sărbătoarea este o ocazie excelentă de a mulțumi celor, cărora profesionalismul înalt și atitudinea responsabilă față de munca grea contribuie enorm la dezvoltarea acestei industrii.

Din toată inima, Vă doresc sănătate, prosperitate, optimism, încredere în viitor și noi realizări în acest domeniu de activitate dificil și extrem de important.

Cu respect, directorul SRL „Bălți-Gaz”

Ruslan Antoniuc

Miercuri, 17 Iunie 2020 00:00

SRL ”Bălți-Gaz” INFORMEAZĂ

Scris de

Stimați consumatori! Pentru a preîntâmpina avariile și accidentele cauzate de folosirea incorectă a instalațiilor de gaze naturale în sectorul comunal, SRL ”Bălți-Gaz” Vă roagă să respectați ”Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor”, care sunt plasate pe site-ul www.balti-gaz.md și Vă atenționează să verificați permanent funcționarea instalațiilor de gaze, tirajul canalelor de evacuare a gazelor arse și de ventilație. Acest lucru va exclude petrecerea accidentelor cu pierderi de vieți umane și distrugeri de bunuri materiale.                                

În cazul sesizării mirosului de gaze:

                                                E NECESAR:

 1. 1.De sistat imediat exploatarea instalațiilor de gaze.
 2. 2.De închis robinetele de la utilaj și pînă la ele.
 3. 3.De deschis ferestrele și oberlihturile pentru aerisirea încăperii.
 4. 4.De apelat la Serviciul intervenții gaze la telefonul

                                           SE INTERZICE:

 1. 1.De aprins focul.
 2. 2.De fumat.
 3. 3.De conectat / deconectat lămpile și aparatele electrice.
 4. 4.De utilizat soneriile electrice.

La intrarea în subsoluri și beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, de încredințat că mirosul de gaze lipsește.

                                                 IMPORTANT!                                                         

Întreprinderile care efectuează lucrări de excavare în apropierea conductelor de gaze trebuie să prezinte operatorului sistemului de distribuție (SRL “Bălți-Gaz”) proiectul de efectuare a lucrărilor, pentru coordonare și la fel să anunțe despre efectuarea lucrărilor de excavare, de construcție pentru asigurarea prezentei reprezentantului acestuia pe traseu, cu scopul de a controla asigurarea stării de integritate a conductelor de gaze. Efectuarea lucrărilor de construcție, inclusiv a lucrărilor de excavare, la o distanta mai mică de 15 m de la conducta de gaze este admisă numai prin misiunea cu privire la lucrările de terasament, emisă de operatorul sistemului de distribuție, în care trebuie să fie indicată condiția și modul de efectuare.

       SRL ”Bălți-Gaz” intervine cu rugămintea, către consumatori, de a informa prin apel la 112 sau 904  despre toate persoanele necunoscute suspecte, aflate prin apropiere de dispozitivele de închidere a gazului natural, de fântânile tehnice, stațiile de reglare-măsurare gaze și posturile de reglare-măsurare gaze.

     Vă atenționăm despre inacceptabilitatea și pericolul de intervenție în sistemul de distribuție gaze și, în caz de încercări, de către persoane neautorizate, la un astfel de amestec, vor parveni măsuri de aplicare a sancțiunilor, prevăzute de legislația Republicii Moldova.

                                                               Administrația SRL ”Bălți-Gaz”

Întreruperea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru executarea lucrărilor legate de exploatarea şi intreţinerea reţelelor pe data de 03 iunie 2020 de la ora 9-00 pînă la ora 16-00 pe str-la Mureșanu, mun. Bălţi

Întreruperea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru executarea lucrărilor legate de exploatarea şi intreţinerea reţelelor, mun. Bălţi, de la 9.00 până la 20.00  02.06.2020 

 1.  str. C. Brîncuş:  2, 4, 6,6A, 8, 8A, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
 2.  str-la C. Brîncuş: 1, 3;
 3.  str. Independenţei: 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 83, 85, 89;
 4.  str. C. Stamati 19, 21;
 5.  str. M. Cogîlniceanu 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 36, 38;
 6.  str. M. Cogîlniceanu 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17A, 19, 23, 25, 27, 29, 31;
 7.  str. M. Cutuzov 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 1, 3, 5, 7;
 8.  str. G. Coşbuc 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 33, 35, 37, 37A, 41, 45, 49;
 9.  str. M.Sadoveanu 36, 36A, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;
 10.  str. M. Lermontov 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15;
 11.  str. 31 August 28, 32, 34, 36;

Luni, 06 Aprilie 2020 00:00

Stai acasă, fii prudent !!!

Scris de

STAI ACASĂ, FII PRUDENT !!!

Creșterea rapidă a cazurilor de infecție COVID-19 în toata lumea și numărul din ce în ce mai mare de cazuri confirmate în țara noastră justifică aplicarea măsurilor de distanțare socială anunțate de autorități. Reducerea la minimum a contactului dintre persoane, izolarea cazurilor confirmate și a contactaților acestora sunt măsuri menite să scadă și să mențină sub control transmiterea COVID-19.

În această ordine de idei, SRL „Bălți-Gaz” ca operator autorizat al sistemului de distribuție a gazului natural, îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență, și recomandă:

1.Să amânați pentru o perioadă nedeterminată vizitarea Centrului relații cu consumatorii, în cazul în care problema poate fi soluționată la distanță

2.Să accesați pagina web oficială a întreprinderii (https://www.balti-gaz.md/) în vederea identificării alternativei vizitării Centrului relații cu consumatorul, precum sunt rubricile: „Contacte”, „Centre relații cu consumatorul”, „întrebări frecvente” pentru a soluționa problema consumatorului la distanță.

3.Să folosiți modalitățile de plată online a facturilor pentru gazele naturale consumate, precum internet banking-ul oferit de băncile comerciale ale Republicii Moldova: Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Mobiasbanca, EuroCreditBank și/sau accesând paginile web RunPay, Paynet și Qiwi.


SRL „Bălți-Gaz” informează că pentru această perioada nu va aplica prevederile pct. 104 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale” (deconectarea), pentru a minimiza contactul direct cu consumatorii, însă solicită respectuos onorarea obligațiilor financiare față de furnizor.

stai acasa

           Fiți precauți la utilizarea aparatelor consumatoare de gaze!

Pentru evitarea accidentelor e important ca fiecare din noi să respecte un minim de măsuri în scopul protejării vieții proprii, a membrilor familiei şi a proprietății sale!

Consumatorilor li SE INTERZICE:

-  să efectueze fără autorizare lucrări de gazificare a locuinței;

-  să supună unor modificări construcția utilajului de gaze, echipamentelor de măsurare, sistemelor de ventilare sau coșurilor de fum;

-  să astupe canalele de ventilare sau „buzunarele” destinate curățării coșurilor de fum;

-  să lase fără supraveghere instalațiile de gaze în funcțiune;

-  să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor sau echipamentelor;

-  să utilizeze aragazul pentru încălzirea încăperilor;

-  să folosească pentru somn şi odihnă încăperile, în care sunt instalate aparate de gaze;

-  să folosească focul deschis pentru identificarea scurgerilor de gaze.

                                       IMPORTANT!

În cazul sesizării mirosului de gaze, consumatorul E OBLIGAT:

- să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze;

- să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele;

- să deschidă ferestrele pentru aerisirea încăperii;

- să apeleze Serviciul Intervenții Gaze la telefonul 904.

Administrația SRL „Bălti-Gaz”

Telefon de încredere

Nr tel. de încredere 
/0231/ 2-79-30

Centrul relații cu consumatorii

Referitor la întrebările apărute apelaţi "Centrul relații cu consumatorii":


m.Bălți, str.Sf.Nicolae, 43, tel:0231 52130
or.Rîșcani, str.31 August,38A, tel:0256 23881
or.Glodeni, str.Tricolorului, 10, tel:0249 23274
or.Fălești, str.Al.cel Bun, 21A, tel:0259 49001
or.Sîngerei, str.Buianov, 6, tel:0262 92404

Serviciu intervenţii gaze

Dacă simţiţi miros de gaze, apelaţi 904

Tariful curent

Preț fără TVA, lei/1000 m3 - 4 298