Miercuri, 14 Martie 2018 00:00

Obligațiile operatorului rețelei de distribuție a gazelor naturale

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Obligațiile operatorului rețelei de distribuție a gazelor naturale

Funcțiile și obligațiile operatorului sistemului de distribuție:

I. Operatorul sistemului de distribuție trebuie să îndeplinească următoarele funcții și obligații:

-să exploateze, să întrețină, să modernizeze și să dezvolte rețelele de distribuție a gazelor naturale în condiții de siguranță, de fiabilitate și de eficientă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecția mediului.

-la exploatarea, întreținerea, modernizarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, operatorul sistemului de distribuție aplică, în mod obligatoriu, metode moderne de management al eficienței energetice și/sau de gestionare a cererii;

-să asigure capacitatea pe termen lung a rețelelor de distribuție a gazelor naturale pentru a acoperi cererile rezonabile de distribuție a gazelor naturale, elaborînd și executînd planuri de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, ţinînd cont, în special, de prognoza consumului de gaze naturale;

-să gestioneze fluxurile de gaze naturale din rețelele de distribuție a gazelor naturale;

- să acorde prioritate gazelor naturale extrase ca zăcămînt natural sau produse în mod artificial pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul conformității calității, la dispecerizarea capacităților de producere a gazelor naturale, cu condiția ca prețurile propuse să nu depășească prețul mediu de import al gazelor naturale și în măsura în care nu este afectată siguranța funcționării sistemului de gaze naturale;

-să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau între categoriile de utilizatori de sistem, evitînd, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite;

-să prezinte operatorilor sistemelor de transport, operatorilor sistemelor de distribuție care exploatează rețelele de gaze naturale interconectate cu rețeaua sa și operatorilor depozitelor de stocare informații suficiente pentru a asigura securitatea și eficiența exploatării, precum și dezvoltarea coordonată și interoperabilitatea rețelelor de gaze naturale și a depozitelor de stocare interconectate;

-să prezinte, într-un mod inteligibil, accesibil și cuantificabil, toate informațiile necesare utilizatorilor de sistem pentru accesul eficient la rețelele de distribuție a gazelor naturale și pentru utilizarea acestor rețele, precum și informațiile privind serviciile pe care le prestează și condițiile relevante aplicate;

-să răspundă la orice solicitare de serviciu în termenele și condițiile stabilite în Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale și în Regulamentul privind rețelele de gaze naturale, Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, Regulamentul privind racordarea, Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale și în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale;

-să efectueze racordarea, deconectarea și reconectarea la rețelele de distribuție a gazelor naturale în termenele și în condițiile stabilite la art.61, 62, 70 și 83 din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale și în Regulamentul privind racordarea;

-să întreprindă alte măsuri necesare pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a serviciilor de sistem, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public în condiții reglementate, echitabile și nediscriminatorii pentru toți utilizatorii de sistem, în conformitate cu condițiile prevăzute în licență, cu prevederile Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, ale Regulamentului privind racordarea, ale Regulamentului privind rețelele de gaze naturale, ale Regulamentului privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale, ale Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, ale Regulilor pieței gazelor naturale, ale altor acte normative de reglementare aprobate de Agenție, cu respectarea principiilor de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, eficiență, calitate și transparență;

-să respecte, în activitatea licențiată, actele normative în domeniul protecției mediului, inclusiv normele de construcție, standardele tehnice și documentele normativ-tehnice, stabilite prin lege, în vederea reducerii impactului rețelelor de distribuție a gazelor naturale asupra mediului.

II. Operatorul sistemului de distribuție este obligat să presteze serviciul de distribuție a gazelor naturale în baza unui contract pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, încheiat în conformitate cu Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale și cu Regulamentul privind racordarea.

III. Operatorul sistemului de distribuție procură gazele naturale necesare pentru a acoperi consumul tehnologic și pierderile de gaze naturale din rețelele de distribuție a gazelor naturale și menține rezerva de capacitate din rețelele sale în conformitate cu procedurile transparente și nediscriminatorii stabilite în Regulile pieței gazelor naturale și în Regulamentul privind rețelele de gaze naturale.

IV. Cu excepția cazurilor stabilite la art.4, 8 și 15 din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, operatorul sistemului de distribuție este obligat să se abțină de la divulgarea informației oficiale cu accesibilitate limitată obținută la desfășurarea activității licențiate, precum și de la oferirea în mod discriminatoriu a informației despre propria activitate, care poate fi avantajoasă, din punct de vedere comercial, pentru utilizatorii de sistem.

V. Este interzis operatorului sistemului de distribuție să facă abuz de informația obținută de la terți în legătură cu acordarea accesului la rețelele de distribuție a gazelor naturale în situația în care procurarea sau vînzarea gazelor naturale se efectuează prin intermediul întreprinderilor înrudite.

VI. Operatorul sistemului de distribuție îndeplinește și alte funcții și obligații în condițiile stabilite în Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale și în actele normative de reglementare aprobate de Agenție, cu respectarea principiilor asigurării stabilității, fiabilității, securității și a eficienței funcționării sistemului de gaze naturale.

Citit 484 ori Ultima modificare Joi, 22 Martie 2018 12:43
Login pentru a posta comentarii

Telefon de încredere

Nr tel. de încredere 
/0231/ 2-79-30

Ghişeu unic

Referitor la întrebările apărute apelaţi "Ghişeul unic":


m.Bălți, str.Sf.Nicolae, 43, tel:0231 52130
or.Rîșcani, str.31 August,38A, tel:0256 23881
or.Glodeni, str.Tricolorului, 10, tel:0249 23274
or.Fălești, str.Al.cel Bun, 21A, tel:0259 49001
or.Sîngerei, str.Buianov, 6, tel:0262 92404

Serviciu intervenţii gaze

Dacă simţiţi miros de gaze, apelaţi 904

Tariful curent

Pînă la 30m3 -4 705         fără TVA

Peste 30м3 - 4 895                                      fără TVA