Miercuri, 14 Martie 2018 00:00

Drepturile și obligațiile consumatorului de gaze naturale

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Drepturile și obligațiile consumatorului de gaze naturale

Consumatorul final are următoarele obligații:

-să respecte condițiile contractuale, să instaleze doar aparate și utilaje care corespund documentelor normativ-tehnice și să utilizeze gazele naturale doar prin aparate omologate de gaze naturale, în mod rațional, inofensiv, eficient și fără fraude;

-să achite integral plata datorată pentru gazele naturale furnizate și penalitățile calculate, conform condițiilor contractuale și în termenele stabilite în factura de plată;

-să păstreze intacte echipamentul de măsurare și sigiliile aplicate, să nu întreprindă acțiuni menite să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare sau prin denaturarea indicațiilor acestuia și să sesizeze imediat furnizorul în cazul în care depistează defecțiuni în funcționarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor operatorului de sistem;

-dacă nu mai dorește să achiziționeze gaze naturale de la furnizorul respectiv, să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale și să achite integral furnizorului plata pentru gazele naturale consumate și, după caz, penalitățile aferente, în conformitate cu contractul de furnizare a gazelor naturale;

-să asigure integritatea instalațiilor de gaze naturale ce-i aparțin și să le întrețină în stare de funcționare normală.

-lucrările de instalare, de modificare și de reparație a aparatelor și a instalațiilor sale de gaze naturale trebuie să fie efectuate numai de persoane autorizate, cu întocmirea actelor corespunzătoare.

-instalarea și/sau modificarea instalației de gaze naturale se efectuează în baza proiectului coordonat de operatorul de sistem.

-înlocuirea unor aparate de gaze naturale cu alte aparate de gaze naturale de aceeași capacitate, conform proiectului, se efectuează de persoane autorizate, cu întocmirea actelor corespunzătoare. După executarea lucrărilor menționate, consumatorul final informează operatorul de sistem și furnizorul despre acest fapt;

-să asigure, în conformitate cu condițiile stipulate în Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale, acces personalului operatorului de sistem pentru controlul și citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, precum și pentru controlul, deservirea și reparația instalațiilor de gaze naturale ce aparțin operatorului de sistem și sînt amplasate pe proprietatea consumatorului final;

-să nu intervină și să nu permită altor persoane să intervină în utilajul operatorului de sistem și în rețelele de gaze naturale amplasate pe proprietatea consumatorului final.

Consumatorul final are următoarele drepturi:

-să aibă acces la rețelele de gaze naturale și să consume gaze naturale la parametrii de calitate stabiliți;

-să își aleagă furnizorul și să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu orice furnizor;

-să solicite furnizorului încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale;

-să schimbe furnizorul în condițiile stabilite în Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale și în Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului;

-să solicite înlăturarea de către operatorul de sistem a deranjamentelor din rețelele de gaze naturale și/sau din rețelele interne ale blocurilor de locuit;

-să solicite prezentarea de către furnizor a informațiilor privind istoricul de consum, privind plățile și penalitățile calculate și achitate;

-să solicite sistarea furnizării gazelor naturale pentru o perioadă de timp determinată, conform Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale;

-să aibă acces la echipamentul de măsurare în cazul în care acesta este instalat pe proprietatea operatorului de sistem, să fie prezent la citirea indicațiilor, la controlul, verificarea și efectuarea constatării tehnico-ştiinţifică a echipamentului de măsurare;

-să verifice și să constate respectarea de către furnizor a prevederilor contractului de furnizare a gazelor naturale;

-să solicite repararea prejudiciilor cauzate de către furnizor, de către operatorul de sistem în cazul livrării gazelor naturale cu încălcarea parametrilor de calitate, a indicatorilor de calitate stabiliți sau în cazul încălcării de către furnizor, de către operatorul de sistem a prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, a contractului încheiat ori a actelor normative de reglementare aprobate de Agenție;

-să solicite și să primească de la operatorul de sistem un nou aviz de racordare în cazul majorării debitului contractat, în conformitate cu Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale și cu Regulamentul privind racordarea;

-să aibă acces la serviciul telefonic 24/24 al operatorului de sistem și la serviciul telefonic al furnizorului.

Citit 485 ori Ultima modificare Joi, 22 Martie 2018 12:43
Login pentru a posta comentarii

Telefon de încredere

Nr tel. de încredere 
/0231/ 2-79-30

Ghişeu unic

Referitor la întrebările apărute apelaţi "Ghişeul unic":


m.Bălți, str.Sf.Nicolae, 43, tel:0231 52130
or.Rîșcani, str.31 August,38A, tel:0256 23881
or.Glodeni, str.Tricolorului, 10, tel:0249 23274
or.Fălești, str.Al.cel Bun, 21A, tel:0259 49001
or.Sîngerei, str.Buianov, 6, tel:0262 92404

Serviciu intervenţii gaze

Dacă simţiţi miros de gaze, apelaţi 904

Tariful curent

Pînă la 30m3 -4 705         fără TVA

Peste 30м3 - 4 895                                      fără TVA