Anunțuri

Anunțuri (34)

bg4 rom

SRL „Bălți-Gaz” vă oferă posibilitatea să beneficiați de serviciile specialiștilor competenți, cu o pregătire profesională în domeniul reparației, montării și punerii în funcțiune a aparatelor utilizatoare de gaze, precum și deservirii tehnice a aragazelor,  sobelor de încălzire și a conductelor interioare de gaze naturale.

De serviciile  SRL „Bălți-Gaz” pot beneficia atît locuitorii mun. Bălți, cât și a raionelor Sîngerei, Rîșcani, Glodeni și Fălești, unde sunt amplasate filialele întreprinderii.

Pentru întocmirea contractelor și informații suplimentare, vă puteți adresa la Centrul de Relații cu Consumatorii pe adresa: mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43.

Tel.: (0231) 52-130.


Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau puteți accesa pagina web http://www.balti-gaz.md.

Fiți prudenți, nu efectuați lucrările de sine stătător, adresați-vă la echipa de profesioniști din cadrul SRL „Bălți-Gaz”, pentru a evita consecințe letale!

NOI ȘTIM A DĂRUI CĂLDURĂ

Comunicat de presă

În vederea îmbunătățirii calității serviciilor prestate consumatorilor, furnizorul de gaze naturale, SA ,,Moldovagaz” împreună cu operatorii rețelelor de distribuție de gaze implementează proiectul de instalare a echipamentului de citire și transmitere a indicilor contorului la distanță, numit și radio modul.

SA ,,Moldovagaz” și operatorii rețelelor de distribuție de gaze au același scop: automatizarea tuturor proceselor, de la citirea datelor până la facturare și achitarea facturilor.

Introducerea noului sistem automatizat va reduce la minim greșelile de citire a datelor contorului, respectiv consumatorii vor achita exact cât au consumat. Controlorul nu se va mai deplasa lunar pentru citirea indicilor contorului, iar consumatorul nu își va mai face griji pentru transmiterea indicilor contorului, în cazul în care nu poate asigura accesul controlorului la locul de consum.

SA ,,Moldovagaz” deține un Program pe termen lung de instalare a echipamentului de citire și transmitere a indicilor contorului la distanță pentru toate nodurile de evidență ale consumatorilor din Republica Moldova. Implementarea programului începe în 2019, în mun. Chișinău, în colaborare cu operatorul rețelei de distribuție gaze SRL ”Chișinău-gaz”.

 

Notă:

Actualmente se utilizează 2 modalități de citire a indicilor contorului:

 1. 1.Citirea directă de către operator la domiciliul consumatorului;
 2. 2.Citirea indirectă prezentată de consumator.

Citirea directă de către operator are loc prin 2 modalități:

 1. 1.citirea prin fotografierea contorului la domiciliul consumatorului;
 2. 2.citirea la distanță prin radio modul.

În lipsa accesului la locul de consum, are loc citirea indirectă a indicilor, prin una din cele 4 modalități comode consumatorului:

-                indicii notați în factura de plată (se indica primele 5 cifre din cadranul negru al contorului);

-                indicii notați în internet banking;

-                indicii notați de Call Centru;

-                indicii transmiși prin pagina web www.chisinaugaz.md, în rubrica ,,Serviciul online de colectare a datelor”.

Vineri, 08 Februarie 2019 00:00

Informația pentru proprietarii rețelelor de gaze

Scris de

Informația pentru proprietarii rețelelor de gaze

     SRL «Bălți-Gaz» Vă aduce la cunoștință că:

 1. Cheltuielile ce ţin de deservirea tehnică a reţelelor de gaze, transmise conform prezentului Regulament se acoperă din componentele tarifare corespunzătoare incluse în tarifele la gazele naturale aprobate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a RM.
 2.  Deservirea tehnică a reţelelor de gaze nu include lucrările pentru renovarea lor, schimbarea parametrilor şi caracteristicilor tehnice, efectuarea reparaţiei capitale, schimbarea unor piese, ansambluri şi construcţii uzate, sustrase sau ieşite din funcţiune în urma situaţiilor de avariere sau altor cazuri care nu depind de întreprinderea de gaze.
 3. Lucrările ce ţin de deservirea tehnică a reţelelor de gaze sunt efectuate de către din contul proprietarului rețelelor de gaze.

(Hotărârea Guvernului RM nr.683 din 18.06.2004 despre aprobarea «Regulamentului privind modul de transmitere a rețelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societății pe Acțiuni «Moldovagaz» la deservirea tehnică)

ANUNȚ

SA ,,Moldovagaz” informează toți consumatorii săi casnici, persoane fizice, despre faptul că în februarie 2019 va fi modificată modalitatea de facturare a gazelor furnizate în luna ianuarie 2019.

În legătură cu actualizarea sistemului informațional de evidență a gazelor naturale operată pentru optimizarea calității serviciilor prestate consumatorilor finali, în luna februarie 2019 facturile care conțin datorii pentru luna ianuarie 2019 vor fi repartizate mai târziu.

Termenul de achitare a datoriilor va fi indicat expres în factură și de asemenea va fi prelungit.

Începând cu luna martie 2019 modalitatea de eliberare a facturilor persoanelor fizice, cât și termenii de achitare ale lor va avea loc, conform condițiilor anterioare.

Tarifele la gazele naturale aprobate de ANRE rămân aceleași.

Fiecare consumator de gaze naturale este dator să asigure deservirea tehnică a aparatelor de gaze

Unul din factorii principali, care influențează asupra securității la folosirea gazelor naturale în condiții casnice este starea tehnică a aparatelor și utilajelor de gaze. În legătură cu înmulțirea cazurilor de avarii în încăperile locative este necesar de a efectua deservirea tehnică anuală a aparatelor de gaze de uz casnic.

Conform Hotărîrii Guvernului RM nr.552 din 12.07.2017№ 552 , punctul 774, proprietarul și/sau locatarul locuinței trebuie să încheie contract pentru deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși cu întreprinderile specializate.

Drept inițiator pentru încheierea contractului trebuie să intervină proprietarul locuinței, care este responsabil pentru starea tehnică a aparatelor și utilajelor de gaze.

Ce este contractul pentru deservirea tehnică?

Documentul dat este un acord între proprietarul locuinței și SRL ”Bălți-gaz” . Acest document este tipic și conține informația despre lucrările propuse spre prestare. Costul contractului depinde de tipul și numărul de aparate de gaze, instalate în locuință.

Cît de des trebuie de efectuat deservirea tehnică a aparatelor de gaze?

Deservirea tehnică a aparatelor de gaze trebuie de efectuat nu mai rar de o dată în an.

Ce lucrări cuprinde desevirea tehnică a aparatelor de gaze?

După semnarea contractului și achitarea contului întreprinderea efectuează verificarea utilajului din locuință. Lucrătorii efectuează următoarele lucrări:

 • conformitatea utilajului instalat cerințelor normative de securitate;
 • verificarea la etanșeitate a îmbinărilor și a integrității conductelor de alimentare cu gaze a aparatelor;
 • verificarea funcționării aparatelor, inclusiv și a robinetelor;
 • verificarea tirajului în canalul de fum și de ventilare;
 • instruirea consumatorilor privind securitatea exploatării aparatelor de gaze.

Unde poate fi încheiat contractul pentru deservire tehnică?

Pentru încheierea contractului consumatorul poate să se adreseze în incinta SRL ”Bălți-gaz” pe adresa: str.Sfîntului Nicolaie, 43, Ghișeul Unic, tel. 0231 52 130, cu prezentarea buletinului de identitate.

Se poate oare de a refuza efectuarea lucrărilor de deservire tehnică?

Refuzul de îndeplinire a deservirii tehnice regulate nu permite de a scoate la iveală și înlătura la timp defecțiunile, preîntâmpinarea apariției scurgerilor de gaze, care pot aduce la consecințe catastrofice – decese a oamenilor și nimicirea averii nu numai a proprietarilor utilajelor, dar și a celor din înconjurare. 

Stimați consumatori!

SRL ”Bălți-gaz” se adresează către consumatori cu rugămintea de a nu pune obstacole petrecerii deservirii tehnice planificate a utilajelor gaze, care o efectuează lucrătorii întreprinderii. Pentru securitatea DVS este necesar de a asigura accesul specialiștilor în apartamente pentru îndeplinirea lucrărilor. Dacă nu e posibil să primiți specialiștii în ziua planificată, ne înștiințați și ei vor veni cînd va fi comod pentru DVS.

Aveți grijă de securitatea personală, încheiați contract pentru deservire tehnică!

Nu înlăturați de sine stătător scurgerile de gaze, nu încredințați nespecialiștilor efectuarea oricăror lucrări, legate de utilajul gaze.

Expoziţia permanentă SRL „Bălți-Gaz” –

popas istoric în industria gazului natural

   Gazul natural și-a făcut apariția cu mai multe milenii în urmă. În antichitate omul nu putea explica cum și de ce arde pământul și aerul, atribuind acestui fenomen un sens divin -numeroase popoare cunoșteau gazele naturale sub denumirea de “focuri sfinte”. De fapt, aprinderea gazului era cauzată de descărcările electrice. Focul le dădea oamenilor lumină și căldură, îi proteja de animalele răpitoare.

pamint 

   Odată cu progresarea omenirii gazul natural și-a găsit întrebuințare la iluminarea strazilor și caselor. Primele lămpi cu gaz au fost inventate în anul 1798.
         În Rusia primele referințe autentice la descoperirea gazului natural datează din 1840, iar istoria industriei gazelor din Rusia începe în anul 1906.

                lampa1lampa2

 

butelii1
butelii2
     
     Consolidarea și restructurarea ramurii de gazificare a avut drept rezultat  crearea SRL „Bălți-gaz", în cadrul căreia au fost incluse filialele: „Bălți-gaz”, „Rîșcani-gaz”, „Fălești-gaz”, „Sîngerei-gaz”, „Glodeni- gaz".
     Astăzi SRL „Bălți-gaz” este operator autorizat al sistemului de distribuție, reprezintă o întreprindere prestigioasă cu un puternic potențial tehnic și uman, careexploatează rețele de gazoducte cu o lungime totală de 1847,624 km. Colectivul companiei numără 452 angajați - o echipă de specialiști calificați, ce deservește 60586 consumatori casnici si 1227 non-casnici.

colectiv

      20 de ani în fruntea întreprinderii se află directorul, dnul Pantelemon Frăsîneanu, administrator cu capacități manageriale pronunțate și o experiență bogată în domeniu, promotor al tehnologiilor moderne și garantul prosperării durabile în plan național și colaborării fructuoase în plan internațional.  

   Anul 2019 marchează 7 decenii de la fondarea întreprinderii. În acest context administrația SRL „Bălți-gaz” vine cu sincere felicitări pentru colectivul de specialiști, consumatorii casnici și noncasnici. Vă dorim căldură și lumină în casele Dumneavoastă, liniște în suflet, prosperitate și gânduri din cele mai frumoase.

        Cu prilejul aniversării a 70-a a fost inaugurată expoziţia permanentă SRLBălți-gaz", obiectivul de bază al căruia este ridicarea nivelului de percepție a rolului important pe care gazele naturale le-au avut si le au in viata oamenilor.

      Expoziţia permanentă SRLBălți-gaz" este unic în Republica Moldova. În cadrul muzeului se regăsesc utilaje consumatoare de gaze de la cele mai vechi până la cele performante, echipamente, panouri, documente, fotografii și o serie de elemente ce mărturisesc despre treprtele evolutiei sectorului gazelor naturale. Muzeul găzduește o expoziție numeroasă de obiecte specifice sectorului de gazificare, cevalorifică trecutul gazelor naturale și deschide portile spre viitorul prosper al acestui domeniu.

muzeu1

muzeu2

 Vă invităm să vizitați  expoziţia permanentă recent deschisă în incinta Filialei ”Bălți-Gaz”, pe

adresa:   mun. Bălți, str. I. Franco,  19/3.  Telefon de contact (0231) 52-233.  

Noi știm а dărui căldură

Stimați consumatori, Vă mulțumim pentru fidelitate!

Administrația SRLBălți-gaz"

Atenţie sporită la instalaţiile de gaz natural

Stimați consumatori, potrivit datelor statistice ale anilor precedenți, sezonul de încălzire în perioada rece a anului atrage după sine creșterea numărului de accidente legate de utilizarea gazului natural în condiții casnice.

În perioada cuprinsă între lunile octombrie a.2017-martie a.2018 în Republica Moldova s-au înregistrat 30 accidente cauzate de folosirea incorectă a gazelor naturale în sectorul comunal, în urma cărora au avut de suferit 54 persoane, din care 16 au decedat.

Sunt cifre sumbre, ce mărturisesc despre atitudinea iresponsabilă a abonaților la utilizarea aparatelor consumatoare de gaze. Majoritatea accidentelor au drept cauză:

- lipsa tirajului în canalele de ventilare și/sau coșurile de fum;

- utilizarea aparatelor de gaz în încăperi cu ferestre/oberlihturi închise, canale de ventilare obturate,grătare cu jaluzele astupate, fără crăpături sub ușă pentru aerisire permanentă;

- instalarea, conectarea sau permutarea samavolnică și exploatarea aparatelor de gaze improvizate sau deteriorate;

- folosirea flăcării aragazelor pentru încălzirea încăperilor și lăsarea fără supraveghere a aragazelor în funcțiune;

În această ordine de idei, SRL “Bălţi-Gaz” ca operator autorizat al sistemului de distribuție a gazului natural, îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență și responsabilitate.

Pentru evitarea accidentelor e important fiecare cetăţean să respecte un minim de măsuri în scopul protejării vieţii proprii, a membrilor familiei şi a proprietății sale!

Reamintim consumatorilor, că nerespectarea regulilor de utilizare a gazelor duce nemijlocit la sistarea furnizării gazelor.

Consumatorilor li SE INTERZICE:

-  să efectueze fără autorizare lucrări de gazificare a locuinței;

-  să supună unor modificări construcția utilajului de gaze, echipamentelor de măsurare, sistemelor de ventilare sau coșurilor de fum;

-  să astupe canalele de ventilare sau „buzunarele” destinate curățării coșurilor de fum;

-  să lase fără supraveghere instalațiile de gaze în funcțiune;

-  să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor sau echipamentelor;

-  să utilizeze aragazul pentru încălzirea încăperilor;

-  să folosească pentru somn şi odihnă încăperile, în care sunt instalate aparate de gaze;

-  să folosească focul deschis pentru identificarea scurgerilor de gaze. 

 

REȚINEȚI:

În cazul apariției mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte sau pe stradă, este necesar:

-  de închis robinetul de siguranță a utilajului de gaze sau ventilul buteliei cu gaz lichefiat;

-  de aerisit intens încăperile;

-  de asigurat funcționarea normală a canalului de ventilare și tirajul în coșul de fum;

 

 

miros de gaze

 

 

 

Totodată, SRL “Bălţi-Gaz” invită consumatorii să încheie contracte privind prestarea serviciilor de deservire tehnică în conformitate cu documentele normative în vigoare.

Pentru a lua cunoştinţă de modelul Contractului şi pentru informații suplimentareaccesați site-ul www.balti-gaz.md.

Deasemenea vă puteţi adresa la:

Centrul de relații cu consumatorii:

mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43                                        - tel. (0231) 52-130

Filiala ”Bălți-Gaz”                                                        - tel. (0231) 52-201 

mun. Bălți, str. I. Franco,  19/3                                               (0231) 52-207

 

Filiala”Glodeni-Gaz”

or.Glodeni, str. Tricolorului ,10,str.Veteranilor, 5            - tel. (0249) 23-737

Filiala ”Sângerei-Gaz”

or. Sângerei, str. Buianov, 6                                            - tel. (0262) 21-804

Filiala ”Fălești-Gaz”

or.Fălești, str.Al. cel Bun, 21a                                         - tel. (0259) 25-404

Filiala ”Râșcani-Gaz”

or. Râșcani, str. 31August, 38                                         - tel. (0256) 23-996

 

Bombe cu efect întârziat-

pericolul buteliilor de gaz instalate în apartamente

În viața cotidiană gazele naturale ne aduc confortul, facilitând multe operațiuni ce asigură căldura, comoditatea și rapiditatea în acțiuni.

Însă ignorarea regulilor de securitate sau încălcarea acestora la utilizarea gazelor au ca efect riscuri nejustificate. E trist să constatăm, dar unii consumatori preferă să tragă învățăminte din propriile greșeli, fără să ia în calcul viețile pe care le pun în pericol. Ei plătesc cu viaţa pentru neglijență sau imprudență, aducând daune nu numai propriei familii, ci și persoanelor nevinovate, care se află în apropiere în acel tragic moment.
Cineva dintre locatari a uitat să închidă robinetul buteliei racordate la aragaz și concentrația gazului în încăpere a atins limita periculoasă. Explozia s-a produs în momentul, când proprietara a aprins chibritul în încăperea impurificată cu gaz lichefiat. Inconştienţa celor care au încălcat regulile de securitate a luat 4 vieţi (inclusiv 1 copil), a deteriorat 4 etaje din clădire și a nenorocit familii nevinovate. Acesta este bilanțul exploziei din blocul locativ pe bul. Moscovei, mun. Chișinău, la 6 octombrie curent.

ExplozieChisinau

 ExplozieChisinau2

 Stimați cetățeni, statistica sumbră depinde doar de noi. Nu este de prisos să ne amintim despre consecințele grave ale folosirii necorespunzătoare a buteliilor de gaz în zona de deservire a SRL „Bălți-Gaz”:

 1. s. Hrubna Nouă, r-nul Fălești – conectarea nesancționată a 2 butelii de gaz lichefiat și păstrarea în aceeași casă a celei de-a 3-a butelii pline cu gaz. Explozia produsă în rezultatul scurgerii gazului lichefiat a luat 2 vieți, inclusiv 1 copil cu vârsta de 4 ani, iar casa victimelor a fost deteriorată complet;


 2. str. Chișinăului, 62, mun. Bălți – exploatarea neautorizată a aragazului și încălcarea regulilor de securitate la conectarea butelilei de gaz. Deflagarația s-a produs în urma apariției unei scântei și a incendiat bucătăria, deteriorând ușile și geamurile. Din fericire, victime nu s-au înregistrat în acest caz.

 

Și aici nu se încheie șirul accidentelor provocate din indiferență, necunoașterea regulilor de securitate, sau poate din sărăcia noastră…

Buteliile cu gaz lichefiat instalate clandestin în apartamente fac noi victime.  

Cele mai multe accidente se produc pe fonul folosirii unor aparate/instalații consumatoare de gaze în stare tehnică nesatisfăcătoare, aplicării improvizațiilor, conectării samavolnice, lipsei sau insuficienței tirajului în coșurile de fum și sistemele de ventilare, lăsării fără supraveghere a aragazelor în funcțiune și folosirii acestora pentru încălzirea încăperilor.

Important! În conformitate cu Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552 din 12.07.2017:

 • Buteliile destinate pentru blocurile locative, clădirile sociale, administrative şi publice trebuie amplasate în exteriorul acestora, în dulapuri speciale, confecționate din materiale incombustibile.
 • La instalarea buteliei cu gaze lichefiate în exteriorul încăperii, aceasta urmează a fi protejată contra deteriorării şi a încălzirii la temperaturi de peste 45°C.
 • Butelia cu gaz în încăperi de producere trebuie amplasată la o distanță de cel puțin 1 m de la aparatele de încălzire.
 • Dacă între butelie şi aparatul de încălzire este montat un ecran incombustibil, se admite reducerea distanței dintre ele până la 0,5 m, iar distanța dintre butelie şi ecran – nu mai puţin de  0,1 m.
 • Nu se admite instalarea buteliilor cu gaze lichefiate:
  1. în coridoarele comune şi încăperile locuibile;
  2. în subsoluri, demisoluri şi poduri;
  3. în încăperile amplasate alături, deasupra şi sub săli de alimentare, auditorii, clase de instruire şi alte încăperi analogice;
  4. în încăperi fără iluminare naturală din exterior;
  5. pe căile de evacuare şi în apropierea ieșirilor de avarie, din partea fațadelor clădirilor;
 • În afara clădirilor buteliile trebuie instalate în dulapuri sau sub carcase care se închid şi sunt înzestrate cu jaluzele de ventilare.
 • Buteliile se instalează în exterior la  distanţa de cel puţin 0,5 m de la golurile de fereastră şi 1,0 m de la golurile de ușă ale etajului I, cel puţin de 3 m de la golurile de uşă şi de fereastră ale subsolurilor, demisolurilor şi gurilor de canalizare.
 • Dulapurile pentru butelii şi buteliile sub carcasă trebuie să fie montate pe strat  ignifug,  care exclude tasarea terenului, la înălţimea de  cel puţin 0,1 m şi fixate de fundaţia sau pereţii clădirilor.

Ne adresăm către consumatorii casnici și administratorii localurilor publice (instituții de învățământ, grădinițe, cantine, cafenele și restaurante,  frizerii, centre de agrement) cu apelul stringent:

 • Nu instalați butelii cu gaze sau aparate consumatoare de gaze, nu permutați, nu înlocuiți, nu modificări construcția utilajului şi nu reparați aparatele de gaze de sine stătător – aceste lucrări se efectuează în baza condițiilor tehnice și proiectului aprobat;
 • Nu modificați construcția sistemelor de evacuare a gazelor şi de ventilaţie, nu astupați canalele de ventilație și „buzunarele” destinate pentru curăţare;
 • Nu conectați la aragaz armătura sau butelia de gaz cu defecte, nu înlocuiți buteliile fără a  însuși instruirea prealabilă în cabinetul tehnic al SRL”Bălți-Gaz”;
 • Nu utilizați instalațiile de gaze în încăperi cu oberlihturile, grătarele canalelor de ventilație închise, cu crăpături sub ușile camerelor de baie şi bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilație;
 • Nu lăsați fără supraveghere aragazele în funcțiune, nu admiteți accesul copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani la exploatarea aparatelor de gaze, precum şi persoanelor neinstruite sau în stare de ebrietate;
 • Nu utilizați aragazele pentru încălzirea încăperilor, nu folosiți pentru somn şi odihnă încăperile în care sunt instalate aparate și butelii de gaze;
 • Nu folosiți focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;
 • Nu depozitați în încăperi şi subsoluri butelii goale/pline cu gaze lichefiate;
 • Nu instalați în încăperea alimentată cu gaze mai mult de o butelie cu capacitatea 50 (55) l sau două butelii cu capacitatea 22 l fiecare;
 • Nu amplasați buteliile în fața ușilor focarelor sobelor la distanța mai mică de 2m;
 • Nu conectați/deconectați iluminatul electric,  nu utilizați focul deschis, aparatele electrice şi sobele de încălzire în momentul schimbării buteliilor în încăperi;
 • Nu schimbați/instalați buteliile în prezența persoanelor ne instruite și neantrenate în executarea acestor lucrări.

Pentru asigurarea bunei funcționări, este necesară nu doar supravegherea neîntreruptă a instalațiilor de gaze, ci și deservirea tehnică periodică a acestora.

Stimați consumatori! Deservirea tehnică, reparația, montarea, punerea în  funcțiune a aparatelor utilizatoare de gaze - sunt lucrări cu pericol sporit, ce pot genera explozii sau deflagrații cu proporții devastatoare - nu încercați să le efectuați de sine stătător! E strict necesar:

 • să prezentați la cererea colaboratorului SRL ”Bălți-Gaz” actele de verificare a stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor/sistemelor de ventilare.
 • să încheiați contracte de deservire tehnică a instalaţiilor consumatoare de gaze cu SRL ”Bălți-Gaz” conform Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 415 din 25 mai 2011. 

Contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică este plasat pe site-ul
    www.balti-gaz.mdPentru încheierea contractelor Vă puteți adresa la:

Centrul Relații cu Consumatorii, mun. Bălți str. Sf. Nicolae, 43.  Tel. (0231)52-130

Filiala ”Bălți-Gaz”, mun.Bălți, str.I. Franco,  19/3

Tel. (0231) 52-201; (0231) 52-207

Administrația SRL ”Bălți-Gaz”

 

 

 

Recent au fost finalizate lucrările de construcție a rețelelor de distribuție a gazelor naturale din satul Catranîc, raionul Fălești, drept continuare a primei etape din anul 2017, în urma căreia a fost gazificată grădinița de copii.

 

Astfel, în cadrul Planului de investiții al SRL ”Bălți-gaz” pentru anul 2018, în această localitate au fost realizate cca 1,2 km de gazoduct și instalate două posturi de reglare a presiunii gazelor.

 

De la acest sistem de gaze este preconizată alimentarea cu gaze a 34 de consumatori casnici. Prima gospodărie, care a beneficiat de avantajele acestui sistem nou construit în ziua de 26 octombrie 2018, este a dlui Tudor Bînzari.

 

În continuare, utilizarea gazelor naturale de către consumatorii potențiali din localitate, va permite realizarea de economii semnificative și creșterea standardului de viață.

 

  

Pagina 1 din 3

Telefon de încredere

Nr tel. de încredere 
/0231/ 2-79-30

Ghişeu unic

Referitor la întrebările apărute apelaţi "Ghişeul unic":


m.Bălți, str.Sf.Nicolae, 43, tel:0231 52130
or.Rîșcani, str.31 August,38A, tel:0256 23881
or.Glodeni, str.Tricolorului, 10, tel:0249 23274
or.Fălești, str.Al.cel Bun, 21A, tel:0259 49001
or.Sîngerei, str.Buianov, 6, tel:0262 92404

Serviciu intervenţii gaze

Dacă simţiţi miros de gaze, apelaţi 904

Tariful curent

Pînă la 30m3 -4 705         fără TVA

Peste 30м3 - 4 895                                      fără TVA