Anunțuri

Anunțuri (36)

Conform Regulament HANRE nr. 112 din 19.04.2019

Secțiunea 3

Sistarea prestării serviciului de transport sau de distribuție,

 întreruperea, limitarea livrării gazelor naturale și

deconectarea de la rețeaua de gaze naturale

 

94. Operatorul de sistem este în drept să întrerupă sau să limiteze livrarea gazelor naturale utilizatorului de sistem în următoarele cazuri:

1) sunt puse în pericol viața şi sănătatea oamenilor;

2) apare pericolul prejudicierii proprietății; 

3) se încalcă regimul de funcționare a obiectelor sistemului de gaze naturale;

4) se efectuează racordări şi alte operațiuni de exploatare şi de întreținere care nu pot fi executate în alt mod; 

5) s-au produs incidente sau avarii ori se lichidează consecințele lor;

6) încălcarea zonei de protecție a rețelelor de gaze naturale, care are ca efect reducerea fiabilității livrării de gaze naturale și/sau prin care sunt puse în pericol  persoanele, bunurile ori mediul;

7) criză de combustibil survenită la scară națională sau în cazul unor interese ce țin de apărarea națională;

8) apariția situațiilor excepționale pe piața gazelor naturale.

  98. Deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final este interzisă în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în zilele de sărbătoare nelucrătoare sau cu o zi înainte de ziua de sărbătoare nelucrătoare, precum şi în celelalte zile după ora 18.00 și doar după avizarea consumatorului final. 

106. Operatorul de sistem este în drept să deconecteze imediat aparatul de utilizare al consumatorului final de la instalația de gaze naturale, cu documentarea acestui fapt, în următoarele cazuri:

1) aparatul de utilizare este conectat neautorizat;

2) la depistarea scurgerilor de gaze naturale în aparatul de utilizare sau în conducta de gaze naturale după robinetul de siguranță, prin care este conectat aparatul de utilizare.

 

 

Vineri, 05 Iulie 2019 00:00

Ghişeu Unic

Scris de

 Stimați Consumatori!

În scopul optimizării relațiilor cu clienții, în cadrul SRL ,,Bălţi-Gaz” a fost creat Ghișeu Unic,  în conformitatate cu prevederile Legii nr. 161 din 22.07.2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător și a Legii nr 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale.

Ghișeul Unic funcționează după principiul eficientizării fluxului de informație, care permite clienților obținerea actelor permisive în termenii rezonabili stabiliți, fără implicarea directă a acestora în colectarea actelor necesare efectuării anumitor lucrări. Ghișeul Unic  reprezintă un mecanism  creat pentru facilitarea procedurilor de  conectare primară a locului de consum, instalarea/ schimbarea/ reinstalarea echipamentelor de masurare și a instalațiilor de gaze, reamplasarea gazoductelor, coordonarea proiectelor, etc.

Funcționalitatea ghișeului Unic este administrată astfel încît serviciile prestate solicitantului, începînd cu recepționarea cererii pînă la obținerea unui rezultat final să fie obținute  într-un singur punct de deservire.

HOTĂRÎRI ANRE

Drepturile și obligațiile consumatorului de gaze naturale

Obligațiile operatorului rețelei de distribuție a gazelor naturale

Сererile Dumneavoastră adresate către SRL “Bălți-Gaz” pot fi recepționate nu numai la Centrul de relații cu consumatorii – str.Sf.Nicolae, 43, dar și prin intermediul e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; fax: 0231-633-55 sau la tel.0231-52-130.

Modelele de cereri pot fi vizualizate pe site-ul companiei: Modelele de cereri.

Modelele de cereri pot fi completate online accessînd pagina Serviciu electronic.

 

Cererea pentru eliberarea avizului de racordare

La cererea pentru eliberarea avizului de racordare se anexează în mod obligatoriu următoarele acte:

1) în cazul persoanelor fizice:

a) copia buletinului de identitate al solicitantului;

b) copia actelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și/sau asupra terenului;

c) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;

d) acordul proprietarului reţelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la reţeaua de gaze naturale, după caz.

2) în cazul persoanelor juridice:

a) copia deciziei de înregistrare, eliberată de Agenția Servicii Publice sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plăţile;

b) copia actelor, care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și/sau asupra terenului;

c) planul de situație, cu amplasarea în zonă a construcțiilor;

d) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;

e) acordul proprietarului reţelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la reţeaua de gaze naturale, după caz.

 

Încheierea contractelor pentru deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși

Consumatorii casnici trebuie să încheie contracte pentru deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși cu operatorul sistemului de distribuție și/sau întreprinderea specializată, în baza cererii scrise (pct.649, 774 Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale), deoarece gazele pot fi livrate către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

Pentru a vizualiza Contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică şi pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul www.balti-gaz.md sau Vă puteți adresa la

Program de lucru

LUNI - de la orele 08:00 până la 17:00, fără pauză

MARȚI - de la orele 08:00 până la 17:00, fără pauză

MIERCURI - de la orele 08:00 până la 17:00, fără pauză

JOI - de la orele 08:00 până la 17:00, fără pauză

VINERI - de la orele 08:00 până la 17:00, fără pauză

Centrul de Relații cu Consumatorii,

mun. Bălți str. Sf. Nicolae, 43                                           - tel. (0231) 52-130

Filiala”Glodeni-Gaz”

or.Glodeni, str. Tricolorului ,10,str.Veteranilor, 5             - tel. (0249) 23-737

Filiala ”Sângerei-Gaz”

or. Sângerei, str. Buianov, 6                                              - tel. 0(262) 22-204

Filiala ”Fălești-Gaz”

or.Fălești, str.Al. cel Bun, 21a                                           - tel. 0(259) 25-404

Filiala ”Râșcani-Gaz”

or. Râșcani, str. 31August, 38                                           - tel. 0(256) 23-996

 


STIMAȚI CONSUMATORI !
Nu încercați să efectuați de sine stătător deservirea tehnică a
aparatelor de gaze!

Acestea sunt lucrări periculoase cu gaze,
ce pot genera explozii și incendii devastatoare.

bg4 rom

SRL „Bălți-Gaz” vă oferă posibilitatea să beneficiați de serviciile specialiștilor competenți, cu o pregătire profesională în domeniul reparației, montării și punerii în funcțiune a aparatelor utilizatoare de gaze, precum și deservirii tehnice a aragazelor,  sobelor de încălzire și a conductelor interioare de gaze naturale.

De serviciile  SRL „Bălți-Gaz” pot beneficia atît locuitorii mun. Bălți, cât și a raionelor Sîngerei, Rîșcani, Glodeni și Fălești, unde sunt amplasate filialele întreprinderii.

Pentru întocmirea contractelor și informații suplimentare, vă puteți adresa la Centrul de Relații cu Consumatorii pe adresa: mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43.

Tel.: (0231) 52-130.


Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau puteți accesa pagina web http://www.balti-gaz.md.

Fiți prudenți, nu efectuați lucrările de sine stătător, adresați-vă la echipa de profesioniști din cadrul SRL „Bălți-Gaz”, pentru a evita consecințe letale!

NOI ȘTIM A DĂRUI CĂLDURĂ

Comunicat de presă

În vederea îmbunătățirii calității serviciilor prestate consumatorilor, furnizorul de gaze naturale, SA ,,Moldovagaz” împreună cu operatorii rețelelor de distribuție de gaze implementează proiectul de instalare a echipamentului de citire și transmitere a indicilor contorului la distanță, numit și radio modul.

SA ,,Moldovagaz” și operatorii rețelelor de distribuție de gaze au același scop: automatizarea tuturor proceselor, de la citirea datelor până la facturare și achitarea facturilor.

Introducerea noului sistem automatizat va reduce la minim greșelile de citire a datelor contorului, respectiv consumatorii vor achita exact cât au consumat. Controlorul nu se va mai deplasa lunar pentru citirea indicilor contorului, iar consumatorul nu își va mai face griji pentru transmiterea indicilor contorului, în cazul în care nu poate asigura accesul controlorului la locul de consum.

SA ,,Moldovagaz” deține un Program pe termen lung de instalare a echipamentului de citire și transmitere a indicilor contorului la distanță pentru toate nodurile de evidență ale consumatorilor din Republica Moldova. Implementarea programului începe în 2019, în mun. Chișinău, în colaborare cu operatorul rețelei de distribuție gaze SRL ”Chișinău-gaz”.

 

Notă:

Actualmente se utilizează 2 modalități de citire a indicilor contorului:

 1. 1.Citirea directă de către operator la domiciliul consumatorului;
 2. 2.Citirea indirectă prezentată de consumator.

Citirea directă de către operator are loc prin 2 modalități:

 1. 1.citirea prin fotografierea contorului la domiciliul consumatorului;
 2. 2.citirea la distanță prin radio modul.

În lipsa accesului la locul de consum, are loc citirea indirectă a indicilor, prin una din cele 4 modalități comode consumatorului:

-                indicii notați în factura de plată (se indica primele 5 cifre din cadranul negru al contorului);

-                indicii notați în internet banking;

-                indicii notați de Call Centru;

-                indicii transmiși prin pagina web www.chisinaugaz.md, în rubrica ,,Serviciul online de colectare a datelor”.

Vineri, 08 Februarie 2019 00:00

Informația pentru proprietarii rețelelor de gaze

Scris de

Informația pentru proprietarii rețelelor de gaze

     SRL «Bălți-Gaz» Vă aduce la cunoștință că:

 1. Cheltuielile ce ţin de deservirea tehnică a reţelelor de gaze, transmise conform prezentului Regulament se acoperă din componentele tarifare corespunzătoare incluse în tarifele la gazele naturale aprobate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a RM.
 2.  Deservirea tehnică a reţelelor de gaze nu include lucrările pentru renovarea lor, schimbarea parametrilor şi caracteristicilor tehnice, efectuarea reparaţiei capitale, schimbarea unor piese, ansambluri şi construcţii uzate, sustrase sau ieşite din funcţiune în urma situaţiilor de avariere sau altor cazuri care nu depind de întreprinderea de gaze.
 3. Lucrările ce ţin de deservirea tehnică a reţelelor de gaze sunt efectuate de către din contul proprietarului rețelelor de gaze.

(Hotărârea Guvernului RM nr.683 din 18.06.2004 despre aprobarea «Regulamentului privind modul de transmitere a rețelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societății pe Acțiuni «Moldovagaz» la deservirea tehnică)

ANUNȚ

SA ,,Moldovagaz” informează toți consumatorii săi casnici, persoane fizice, despre faptul că în februarie 2019 va fi modificată modalitatea de facturare a gazelor furnizate în luna ianuarie 2019.

În legătură cu actualizarea sistemului informațional de evidență a gazelor naturale operată pentru optimizarea calității serviciilor prestate consumatorilor finali, în luna februarie 2019 facturile care conțin datorii pentru luna ianuarie 2019 vor fi repartizate mai târziu.

Termenul de achitare a datoriilor va fi indicat expres în factură și de asemenea va fi prelungit.

Începând cu luna martie 2019 modalitatea de eliberare a facturilor persoanelor fizice, cât și termenii de achitare ale lor va avea loc, conform condițiilor anterioare.

Tarifele la gazele naturale aprobate de ANRE rămân aceleași.

Fiecare consumator de gaze naturale este dator să asigure deservirea tehnică a aparatelor de gaze

Unul din factorii principali, care influențează asupra securității la folosirea gazelor naturale în condiții casnice este starea tehnică a aparatelor și utilajelor de gaze. În legătură cu înmulțirea cazurilor de avarii în încăperile locative este necesar de a efectua deservirea tehnică anuală a aparatelor de gaze de uz casnic.

Conform Hotărîrii Guvernului RM nr.552 din 12.07.2017№ 552 , punctul 774, proprietarul și/sau locatarul locuinței trebuie să încheie contract pentru deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși cu întreprinderile specializate.

Drept inițiator pentru încheierea contractului trebuie să intervină proprietarul locuinței, care este responsabil pentru starea tehnică a aparatelor și utilajelor de gaze.

Ce este contractul pentru deservirea tehnică?

Documentul dat este un acord între proprietarul locuinței și SRL ”Bălți-gaz” . Acest document este tipic și conține informația despre lucrările propuse spre prestare. Costul contractului depinde de tipul și numărul de aparate de gaze, instalate în locuință.

Cît de des trebuie de efectuat deservirea tehnică a aparatelor de gaze?

Deservirea tehnică a aparatelor de gaze trebuie de efectuat nu mai rar de o dată în an.

Ce lucrări cuprinde desevirea tehnică a aparatelor de gaze?

După semnarea contractului și achitarea contului întreprinderea efectuează verificarea utilajului din locuință. Lucrătorii efectuează următoarele lucrări:

 • conformitatea utilajului instalat cerințelor normative de securitate;
 • verificarea la etanșeitate a îmbinărilor și a integrității conductelor de alimentare cu gaze a aparatelor;
 • verificarea funcționării aparatelor, inclusiv și a robinetelor;
 • verificarea tirajului în canalul de fum și de ventilare;
 • instruirea consumatorilor privind securitatea exploatării aparatelor de gaze.

Unde poate fi încheiat contractul pentru deservire tehnică?

Pentru încheierea contractului consumatorul poate să se adreseze în incinta SRL ”Bălți-gaz” pe adresa: str.Sfîntului Nicolaie, 43, Ghișeul Unic, tel. 0231 52 130, cu prezentarea buletinului de identitate.

Se poate oare de a refuza efectuarea lucrărilor de deservire tehnică?

Refuzul de îndeplinire a deservirii tehnice regulate nu permite de a scoate la iveală și înlătura la timp defecțiunile, preîntâmpinarea apariției scurgerilor de gaze, care pot aduce la consecințe catastrofice – decese a oamenilor și nimicirea averii nu numai a proprietarilor utilajelor, dar și a celor din înconjurare. 

Stimați consumatori!

SRL ”Bălți-gaz” se adresează către consumatori cu rugămintea de a nu pune obstacole petrecerii deservirii tehnice planificate a utilajelor gaze, care o efectuează lucrătorii întreprinderii. Pentru securitatea DVS este necesar de a asigura accesul specialiștilor în apartamente pentru îndeplinirea lucrărilor. Dacă nu e posibil să primiți specialiștii în ziua planificată, ne înștiințați și ei vor veni cînd va fi comod pentru DVS.

Aveți grijă de securitatea personală, încheiați contract pentru deservire tehnică!

Nu înlăturați de sine stătător scurgerile de gaze, nu încredințați nespecialiștilor efectuarea oricăror lucrări, legate de utilajul gaze.

Expoziţia permanentă SRL „Bălți-Gaz” –

popas istoric în industria gazului natural

   Gazul natural și-a făcut apariția cu mai multe milenii în urmă. În antichitate omul nu putea explica cum și de ce arde pământul și aerul, atribuind acestui fenomen un sens divin -numeroase popoare cunoșteau gazele naturale sub denumirea de “focuri sfinte”. De fapt, aprinderea gazului era cauzată de descărcările electrice. Focul le dădea oamenilor lumină și căldură, îi proteja de animalele răpitoare.

pamint 

   Odată cu progresarea omenirii gazul natural și-a găsit întrebuințare la iluminarea strazilor și caselor. Primele lămpi cu gaz au fost inventate în anul 1798.
         În Rusia primele referințe autentice la descoperirea gazului natural datează din 1840, iar istoria industriei gazelor din Rusia începe în anul 1906.

                lampa1lampa2

 

butelii1
butelii2
     
     Consolidarea și restructurarea ramurii de gazificare a avut drept rezultat  crearea SRL „Bălți-gaz", în cadrul căreia au fost incluse filialele: „Bălți-gaz”, „Rîșcani-gaz”, „Fălești-gaz”, „Sîngerei-gaz”, „Glodeni- gaz".
     Astăzi SRL „Bălți-gaz” este operator autorizat al sistemului de distribuție, reprezintă o întreprindere prestigioasă cu un puternic potențial tehnic și uman, careexploatează rețele de gazoducte cu o lungime totală de 1847,624 km. Colectivul companiei numără 452 angajați - o echipă de specialiști calificați, ce deservește 60586 consumatori casnici si 1227 non-casnici.

colectiv

      20 de ani în fruntea întreprinderii se află directorul, dnul Pantelemon Frăsîneanu, administrator cu capacități manageriale pronunțate și o experiență bogată în domeniu, promotor al tehnologiilor moderne și garantul prosperării durabile în plan național și colaborării fructuoase în plan internațional.  

   Anul 2019 marchează 7 decenii de la fondarea întreprinderii. În acest context administrația SRL „Bălți-gaz” vine cu sincere felicitări pentru colectivul de specialiști, consumatorii casnici și noncasnici. Vă dorim căldură și lumină în casele Dumneavoastă, liniște în suflet, prosperitate și gânduri din cele mai frumoase.

        Cu prilejul aniversării a 70-a a fost inaugurată expoziţia permanentă SRLBălți-gaz", obiectivul de bază al căruia este ridicarea nivelului de percepție a rolului important pe care gazele naturale le-au avut si le au in viata oamenilor.

      Expoziţia permanentă SRLBălți-gaz" este unic în Republica Moldova. În cadrul muzeului se regăsesc utilaje consumatoare de gaze de la cele mai vechi până la cele performante, echipamente, panouri, documente, fotografii și o serie de elemente ce mărturisesc despre treprtele evolutiei sectorului gazelor naturale. Muzeul găzduește o expoziție numeroasă de obiecte specifice sectorului de gazificare, cevalorifică trecutul gazelor naturale și deschide portile spre viitorul prosper al acestui domeniu.

muzeu1

muzeu2

 Vă invităm să vizitați  expoziţia permanentă recent deschisă în incinta Filialei ”Bălți-Gaz”, pe

adresa:   mun. Bălți, str. I. Franco,  19/3.  Telefon de contact (0231) 52-233.  

Noi știm а dărui căldură

Stimați consumatori, Vă mulțumim pentru fidelitate!

Administrația SRLBălți-gaz"

Atenţie sporită la instalaţiile de gaz natural

Stimați consumatori, potrivit datelor statistice ale anilor precedenți, sezonul de încălzire în perioada rece a anului atrage după sine creșterea numărului de accidente legate de utilizarea gazului natural în condiții casnice.

În perioada cuprinsă între lunile octombrie a.2017-martie a.2018 în Republica Moldova s-au înregistrat 30 accidente cauzate de folosirea incorectă a gazelor naturale în sectorul comunal, în urma cărora au avut de suferit 54 persoane, din care 16 au decedat.

Sunt cifre sumbre, ce mărturisesc despre atitudinea iresponsabilă a abonaților la utilizarea aparatelor consumatoare de gaze. Majoritatea accidentelor au drept cauză:

- lipsa tirajului în canalele de ventilare și/sau coșurile de fum;

- utilizarea aparatelor de gaz în încăperi cu ferestre/oberlihturi închise, canale de ventilare obturate,grătare cu jaluzele astupate, fără crăpături sub ușă pentru aerisire permanentă;

- instalarea, conectarea sau permutarea samavolnică și exploatarea aparatelor de gaze improvizate sau deteriorate;

- folosirea flăcării aragazelor pentru încălzirea încăperilor și lăsarea fără supraveghere a aragazelor în funcțiune;

În această ordine de idei, SRL “Bălţi-Gaz” ca operator autorizat al sistemului de distribuție a gazului natural, îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență și responsabilitate.

Pentru evitarea accidentelor e important fiecare cetăţean să respecte un minim de măsuri în scopul protejării vieţii proprii, a membrilor familiei şi a proprietății sale!

Reamintim consumatorilor, că nerespectarea regulilor de utilizare a gazelor duce nemijlocit la sistarea furnizării gazelor.

Consumatorilor li SE INTERZICE:

-  să efectueze fără autorizare lucrări de gazificare a locuinței;

-  să supună unor modificări construcția utilajului de gaze, echipamentelor de măsurare, sistemelor de ventilare sau coșurilor de fum;

-  să astupe canalele de ventilare sau „buzunarele” destinate curățării coșurilor de fum;

-  să lase fără supraveghere instalațiile de gaze în funcțiune;

-  să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor sau echipamentelor;

-  să utilizeze aragazul pentru încălzirea încăperilor;

-  să folosească pentru somn şi odihnă încăperile, în care sunt instalate aparate de gaze;

-  să folosească focul deschis pentru identificarea scurgerilor de gaze. 

 

REȚINEȚI:

În cazul apariției mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte sau pe stradă, este necesar:

-  de închis robinetul de siguranță a utilajului de gaze sau ventilul buteliei cu gaz lichefiat;

-  de aerisit intens încăperile;

-  de asigurat funcționarea normală a canalului de ventilare și tirajul în coșul de fum;

 

 

miros de gaze

 

 

 

Totodată, SRL “Bălţi-Gaz” invită consumatorii să încheie contracte privind prestarea serviciilor de deservire tehnică în conformitate cu documentele normative în vigoare.

Pentru a lua cunoştinţă de modelul Contractului şi pentru informații suplimentareaccesați site-ul www.balti-gaz.md.

Deasemenea vă puteţi adresa la:

Centrul de relații cu consumatorii:

mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43                                        - tel. (0231) 52-130

Filiala ”Bălți-Gaz”                                                        - tel. (0231) 52-201 

mun. Bălți, str. I. Franco,  19/3                                               (0231) 52-207

 

Filiala”Glodeni-Gaz”

or.Glodeni, str. Tricolorului ,10,str.Veteranilor, 5            - tel. (0249) 23-737

Filiala ”Sângerei-Gaz”

or. Sângerei, str. Buianov, 6                                            - tel. (0262) 21-804

Filiala ”Fălești-Gaz”

or.Fălești, str.Al. cel Bun, 21a                                         - tel. (0259) 25-404

Filiala ”Râșcani-Gaz”

or. Râșcani, str. 31August, 38                                         - tel. (0256) 23-996

 

Pagina 1 din 3

Telefon de încredere

Nr tel. de încredere 
/0231/ 2-79-30

Ghişeu unic

Referitor la întrebările apărute apelaţi "Ghişeul unic":


m.Bălți, str.Sf.Nicolae, 43, tel:0231 52130
or.Rîșcani, str.31 August,38A, tel:0256 23881
or.Glodeni, str.Tricolorului, 10, tel:0249 23274
or.Fălești, str.Al.cel Bun, 21A, tel:0259 49001
or.Sîngerei, str.Buianov, 6, tel:0262 92404

Serviciu intervenţii gaze

Dacă simţiţi miros de gaze, apelaţi 904

Tariful curent

Pînă la 30m3 -4 705         fără TVA

Peste 30м3 - 4 895                                      fără TVA